Längre ner på den här sidan kan du skicka in aktuell styrelselista och/eller föreningsrapport till oss. Längst ner på sidan finns även möjlighet att ladda ner en Word eller PDF-version av blanketterna.

 

Lämna aktuell styrelselista

Glöm inte att skicka in aktuell styrelselista och föreningsrapport till oss på förbundskansliet. Styrelselistan gör att vi kan skicka information till rätt person i föreningen, den fungerar också som underlag för de sju personer i konstföreningens styrelse som är berättigad till ett gratis exemplar av tidskriften Konstperspektiv.

Det går bra också bra att mejla in ändringar till oss på adress kristin@sverigeskonstforeningar.nu. Konstföreningen kan då använda dokumentet nedan som mall.

När det gäller de exemplar av Konstperspektiv som föreningen betalar extra för till övriga medlemmar i föreningen är det till Nätverkstan som man ska vända sig angående adressändringar och betalningar.

Nätverkstan Ekonomitjänst
ekonomitjanst@natverkstan.net
Telefon: 031-743 99 05 (9-12 vardagar)
Fax: 031-743 99 06

Fyll i och skicka in er styrelselista

Konstföreningens namn (obligatoriskt)

Kfnr

E-post till konstföreningen (obligatoriskt)

Adress; gatuadress och postort (obligatoriskt)

Vi godkänner att vår förenings adressuppgifter får lämnas ut till andra anslutna konstföreningar: JANEJ

Adresser till styrelsemedlemmar som också får tidskriften Konstperspektiv gratis som en medlemsförmån:

Ordförande

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Sekreterare

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Kassör

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Studieledare

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Ledamot

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Ledamot

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

Ledamot

Namn

Adress; gatuadress och postort

E-post

Telefon dagtid

captcha
Ange koden i fältet ovan (spam-kontroll)

Lämna in föreningsrapport

Varje år efterfrågar vi statistik från er konstförening. Statistiken använder vi som underlag när vi i vår tur är i kontakt med Kulturrådet och söker verksamhetsbidrag till riksförbundet. Statistiken är också viktig när vi skriver remisser, debattartiklar eller på andra sätt arbetar med att visa hur viktiga konstföreningarna är för det svenska konstlivet. Desto fler som lämnar föreningsrapport desto bättre blir vår statistik och desto större tyngd får våra argument i framtiden.

 

Fyll i och skicka in er föreningsrapport

Avser verksamhetsår (obligatoriskt)

Konstföreningens namn (obligatoriskt)

Kfnr

Bildad år

E-post till konstföreningen (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Kommun

Distrikt


Medlemsantal

Medlemsavgift kr/år

Försäljningssumma vid egna utställningar

Inköpssumma till medlemslotteri


1. Föreningen ordnade

Utställningar JANEJ; Antal:

Föreläsningar JANEJ; Antal:

Kurser/studiecirklar JANEJ; Antal:

Konstresor/utflykter/studiebesök JANEJ; Antal:

Andra kulturarrangemang JANEJ; Antal:


1. Föreningen har

Tillgång till utställningslokal JANEJ
Typ och ev kostnad kr/år:


Ifylles av Allmän förening

Anslag (kommunalt/regionalt) (beviljat belopp)

Statsbidrag till kulturprogram (t ex bildningsförbund) (beviljat belopp)

Övriga intäkter


Ifylles av Arbetsplatsförening

Företagsanslag (beviljat belopp)

Statsbidrag till kulturprogram (t ex bildningsförbund) (beviljat belopp)

Övriga intäkter


Uppgiftslämnare (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

captcha
Fyll i koden ovanför (spam-kontroll)