KONSTENS VECKA 2017
Konstens vecka 2017 genomförs vecka 40  – med tjuvstart.
Invigning sker nämligen redan lördagen den 30 september klockan 13.00 på Jamtli. Då kommer bland andra Sveriges Konstföreningars förbundschef Greta Burman att medverka. Det blir musik, föredrag och vernissage.

Avslutning blir det på kvällen den 8 oktober klockan 18.00, också då på Jamtli. Det blir ett antal aktiviteter och tillfälle till en måltid samt närvarolotteri med konst.

Program 2017 

2017 Konstens vecka Programx

Kompletteringar och korrigeringar till programmet
Ahlbergshallen/ÖKK: Sture Espwalls mailadress år
sture.espwall@miun.se

Strömsunds centralbibliotek/Strömsunds konstklubb: Bibliotekets öppettider: måndag, tisdag, torsdag kl 9-19, onsdag 12-19, fredag 9-15. Vernissage 2/10 16-19 (prel).

Stadsvandringar med SFI-elever: På tisdag 3/10 (09.30 o 13.00) leder Gunilla Nilsson Edler
två stadsvandringar med Hermods SFI-elever och visar offentlig konst på gator och torg.

Årets affisch 2017

Jamtli KV Affisch 2017 x

INVIGNINGEN AV KONSTENS VECKA I JAMTLI ENTRÉHALL

Ellen Hyttsten hälsade de många deltagarna Välkomna och presenterade programmet för dagen. Hon gav en överblick av Konstens vecka i länet och om organisationen kring veckan, där det basala är konstföreningarna i länet, var och en med sina olika aktiviteter kopplade till samtidskonsten. Bakom det hela står en arrangörsgrupp som verkar centralt och bland annat sammanställer programmet. Gruppen består av representanter för olika intressegrupper, som Region Jämtland-Härjedalen, Östersunds kommun och Jamtli. Närmast konstföreningarna som ett stöd står Distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen.

Ellen Hyttsten

Invigningstalare för riksinvigningen, som alltså i år var förlagd till Östersund, var Greta Burman, ny förbundschef för Sveriges konstföreningars riksförbund. Hon satte in konsten och dess betydelse i samhällsperspektiv och nämnde bland annat de aktuella händelserna i Göteborg med hot mot olika kulturella yttringar. Hon uttryckte också sin tacksamhet till alla som på olika sätt medverkat till den stora manifestation för konsten som genomförs i länet denna vecka.

Greta Burman

John Bruno Jakobsson presenterade den 20-årsfirande konstnärsgruppen Friko, FRIa KOnstnärer i Jämtland och Härjedalen. I tiden ligger uttrycket Mångfald som han pekade på finns i gruppen med olika tekniker, män och kvinnor, gammal och ung. Det skulle också framgå i den utställning han välkomnade oss till i Jamtlis café.

John Bruno Jakobsson

Stor och intresserad publik

Anders Suneson började med att berätta om sitt eget konstnärskap och visade en modell  i trä av en skulptur som kan beskådas vid Remonthagens förskola. Han har varit yrkesverksam sedan 1980 och kan livnära sig som konstnär, men vet att han tillhör ett fåtal som kan det. Han uppmanade alla som bedriver skattefinansierad verksamhet att betala konstnärer utställningsersättningar. Och att än mer börja använda sig av konstnärer i sina verksamheter. Konstnärer måste också bli bättre på att synliggöra konsten och dess kvaliteter. Vi måste utveckla utställnings- och programverksamheten för att öka kunskap och intresse för bildkonst och i dess förlängning öka möjligheterna för konstnärer att livnära sig på sitt yrke.

Anders Suneson

Invigningen inleddes och avslutades av musikern, före detta eleven vid Birka folkhögskola, Mattias Refsnes, boende i Östersund. Hans instrument var omväxlande trombon och sång och för stundens komposition använde han sig av en elektronisk loop-pedal. Hans framförda musikstycken uttryckte musikalisk poesi, även benämnd trompoetry.

Text och bilder: Bengt Göran Aronsson.

Mattias Refsnes

 

AVSLUTNING AV KONSTENS VECKA

Avslutning av årets Konstens Vecka hölls på Jamtli. Ett 60-tal deltagare hade infunnit sig. De flesta av dessa deltog i Yvettes konstsupé i Jamtli kafé. Där hälsade Ellen Hyttsten välkommen. Ett behagligt samtalssurr fyllde lokalen tillsammans med ljuvliga matdofter.

Yvettes konstsupé. På väggarna FRIKO:s utställning.

Efter en stund samlades man i Rentzhogssalen där Agneta B. Lind höll ett fängslande föredrag om fyra generationer kvinnliga konstnärer. Agnetas mormorsmor Laura som broderade detaljerade motiv från Vadstenatrakten, mormor Greta som knypplade fantastiska bilder ofta med religiös anknytning, modern Kerstin Bränngård som målade och vävde. Kerstin är välkänd hos oss, hon bodde i Strömsund under många år och har lämnat många verk i våra offentliga lokaler, kyrkor och hem. Agneta själv väver och har också prytt kyrkor i Östersund (Hoppets kapell) och Föllinge (tillsammans med Kerstin).

Agneta B. Lind

Östersunds fotbollsklubb har nått stora framgångar under senare år. Av andra kallas klubben ibland ”den konstiga klubben”. Skälet till det är att man ägnar sig åt lite udda saker i jämförelse med andra klubbar. Fotbollen är det viktigaste, men det kompletteras med en satsning på kultur.  Kanslichefen Lasse Landin gav oss i fin inblick i hur man vid sidan av fotbollen ägnar sig åt teater, författande, körsång, dans, konst, bokcirklar och en del annat. Detta deltar alla i: spelare, lagledning, kanslipersonal. Det stärker individens självkänsla och förmåga att uppträda självständigt samt stärker sammanhållningen. Lasses föredrag var ett mycket uppskattat inslag i  kvällens program – starkt applåderat.

Lasse Landin, ÖFK.

Kvällen avslutades i kafélokalerna där några konstföreningar berättade om hur Konstens Vecka varit hos dem. Många positiva omdömen lämnades och en del erfarenheter till kommande år redovisades.

Sedan följde utlottning av de många vinsterna i närvarolotteriet.

En fin avslutningskväll tyckte nog de flesta!

 

  

SVERIGES KONSTFÖRENINGARS FÖRBUNDSSTÄMMA
Förbundsstämman genomfördes i Karlstad 19-21 maj. Vårt distrikt representerades av distriktsordföranden Ellen Hyttsten och orföranden i Åre konstförening Marika Wahl Lindberg. Vill du läsa mer om förbundsstämman och titta på bilder så hittar du det på hemsidan www.sverigeskonstforeningar.nu

DISTRIKTSSTÄMMAN 2017
Ett 20 tal representanter för distriktets föreningar hade infunnit sig på Hotell Clarion när Ellen Hyttsten hälsade välkommen. De närvarande representerade sju av distriktets  14 föreningar, styrelsen och  valberedningen. Per-Martin Edström ledde förhandlingarna med biträde av sekreteraren Inger Hultin.
Verksamhetsberättelsen redovisade ett aktivt konstår i distriktet med många aktiviteter i föreningarna.

Per-Martin Edström ledde förhandlingarna och Inger Hultin skötte protokollet.

Som vanligt var Konstens vecka den stora begivenheten. Det kan konstateras att denna aktivitet fortfarande är en succe. Vad sägs om mer än 50 händelser under veckan från Gäddede i norr till Lillhärdal i söder samt från Edsåsdalen i väster till Ragunda i öster. Invigningen skedde i Storsjöteatern den 1 oktober med uppskattad performance av ÅsaMaria Hedberg och utställning av nysvenskarna Rashad Al Hussein och Alaa Rostom. Avslutningen skedde en vecka senare på Jamtli med många närvarande. Konstens Vecka arrangeras i samverkan med konstnärer,  konstföreningarna, Härke konstcentrum, Region J-H, Jamtli och SK J-H m.fl.

Årsstämman avklarades ganska snart och efter den har styrelsen följande sammansättning:

STYRELSE och kontaktuppgifter med Sveriges Konstföreningar Jämtland-Härjedalen

Ordförande Ellen Hyttsten: ellen.m.hyttsten@gmail.com, 063-109256, 070-3197699.
Sekreterare Inger Hultin: inger@hultins.net, 070-555 61 92.
Kassör Örjan Eriksson (adjungerad)
Ledamot Ingrid Aronsson
Ledamot Erica Jonsson
Ledamot Ingvar Gustafsson
Suppleant Lennart Nilsson
Suppleant Kajsa-Tuva Werner

Revisor Ola Lanner
Revisor Patrik Andersson
Revisorsuppl Gunnar Hultin

Valnämnd Eva Staffansson
Valnämnd Margareta Jonsson
Valnämnd suppl Anders Rasmusson

Efter mötet lottades två litografier ut bland de närvarande. Henrik Ljusberg och Anders Rasmusson var de lyckliga vinnarna.

Vår förre ordförande Anders Rasmusson blev glad vinnare i närvarolotteriet.

Efter lunch ledde Inger Hultin en timmes erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Tiden räckte nästan inte till för alla de goda tips som kom från de olika föreningarna. Särskilt trevligt var att höra om att vi engarerar skolungdomar och asylsökande/invandrare i föreningarnas verksamhet.

Inger Hultin ledde utbytet av erfarenheter från 2016.

 

Klockan 14.00 hade lokalen fyllts med nya åhörare, omkring 60 personer. Då började konstnären Peter Johansson sitt berättande och sin bildvisning. Under två och en halv timme var uppmärksamheten hög, skrattandet ofta förekommande och dessutom gavs anledning till eftertanke. Peter hade verkligen mycket att ge. Vi blev tydligt varse vilken viktig funktion som konsten har i samhället och på samhällsdebatten. Det skall bli intressant att återknyta bekantskapen med Peter när han återkommer som Härkestipendiat 2018.

Peter Johansson medverkade vid distriktsstämman

 

 

 

 

KONSTENS VECKA 2016
Konstens Vecka 2016 anordnas vecka 40. I år finns inget centralt initierat tema för Konstens Vecka. Konstbildningstemat för året inom Sveriges Konstföreningar är Mångfald och det kan tolkas mycket brett. Men man fortsätter även med konstbildningstemat Arbete i konsten. Våra föreningar väljer själva sitt tema, kanske inspirerade av Mångfald eller Arbete i konsten. Läs mera på hemsidan www.sverigeskonstforeningar.nu

Invigningen sker i Storsjöteatern, Östersund  den 1 oktober klockan 13.00. Distriktsordföranden Ellen Hyttsten och konstnären Åsa Maria Hedberg är invigningstalare. Det kommer att bli musik av Klara & Dexter och och en konstutställning med Rashad Al Hussein och Alaa Rostom. Klockan 14.00 startar en guidad konstvandring i staden ledd av Gunilla Nilsson Edler ”Lär känna din stad”.

Avslutning sker söndag den 9 oktober klockan 18.00-21.00 då ”stafetten” överlämnas till FORMVECKAN som anordnas vecka 41. Konst-PUB i Jamtli kafé klockan 18.00. Det blir också samtal om konst och  vinstdragning på inlämnade besökskort hos gallerier (motsv.). Olof Ågren-utställningen håller öppet och det visas en film om Olof Ågren. Kurt Skoog som gjort filmen om Olof Ågren berättar om filmen klockan 20.00.

Invigningen av Konstens Vecka
Det kom ganska många intresserade till invigningen i Storsjöteaterns foajé. Distriktsordförande Ellen Hyttsten hälsade välkommen och talade kort om konstföreningarnas betydelse och om den kommande Konstens Vecka. Klara & Dexter underhöll med musik och sång. Därefter intog Åsa Maria Hedberg scenen och berättade på ett mycket engagerat och underhållande sätt om hur det är att vara konstnär. Hon använde lera till att illustrera det hon sade; tog efterhand nya lerklumpar och formade till figurer och föremål. Den sista klumpen formade hon till ett invigningsband som klipptes av Ellen och henne och därmed var Konstens Vecka invigd. I konstkuben visade de syriska flyktingarna Rashad Al Hussein och Alaa Rostom teckningar och målningar. Efter invigningen startade guidning om konst i staden ledd av Gunilla Nilsson Edler.

Många intresserade

Många intresserade

Ellen talar

Ellen talar

Klara & Dexter

Klara & Dexter

Åsa Maria berättar om hur det är att vara konstnär

Åsa Maria berättar om hur det är att vara konstnär

Bandet av lera skall klippas och inviga Konstens Vecka

Bandet av lera skall klippas och inviga Konstens Vecka

Gunilla Nilsson Edler guidar o konst i staden

Gunilla Nilsson Edler guidar om konst i staden

Avslutningen av Konstens Vecka
Söndag kväll den 9 oktober hade cirka 60 personer infunnit sig till avslutningen av Konstens Vecka. Platsen var Jamtli där det serverades en god soppa med tillbehör och dryck. Distriktsordförande Ellen Hyttsten konstaterade att det varit många konstaktiviteteter i länet från Gäddede i norr till Lillhärdal i söder. Representanter från Krokom, Åre, Edsåsdalen och Härke konstcentrum berättade kortfattat om det som hänt hos dem och det var mycket. Efter detta valde en del att delta i samtal om konst och veckan som varit, medan andra besökte den intressanta utställningen med verk av Olof Ågren. ”På flykt över havet” var en annan utställning som rönte intresse under kvällen, den består av teckningar av den 17-årige flyktingen från Afghanistan Morteza Jamskidi. Det genomfördes dragningar av vinster i ett närvarolotteri och bland stämpelkorten från besök vid gallerier och andra utställningar. Ganska många fick hämta vinster i form av böcker, konstverk eller presentkort. Kvällen avslutades med att filmen om Olof Ågren presenterades av dess upphovsman Kurt Skoog och sedan visades, en film som rönte stor uppskattning. Den kommer att visas några gånger till bland annat i Strömsund och Oviken.

Den av JLK och Jamtli utgivna utställningskatalogen

Den av JLK och Jamtli utgivna utställningskatalogen

 

Stadgar

 

 

 

 

—————————————————————————————————

I distriktet finns det 13 konstföreningar varav 3 på arbetsplatser
Följande är anslutna till Sveriges Konstföreningar
Bräcke-Gällö konstförening (vilande)
Fjällsjö konstförening
Frostvikens musik och kultur
Hammerdals konstförening
Jämtlands läns konstförening
Krokoms konstförening
Ovikens konstförening
Konstklubben vid Folkhälsomyndigheten
Konstklubben Paletten
Ragundadalens konstförening
Ströms konstklubb
Strömsunds konstforum
Åre konstförening
Östersunds konstklubb