Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2018 den 17 mars klockan 11.00 på Hotell Clarion i Östersund

(se fliken program/projekt).

 

 

 

KONSTENS VECKA 2017, vad hände? Se fliken program/projekt.