Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

 

Se mer under Program/Projekt

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2018 den 17 mars 2018. Referat se fliken Program/Projekt.

 

Linda Svedberg berättade om sitt konstnärskap vid distriktsstämman.

 

KONSTENS VECKA 2017, vad hände? Se fliken program/projekt.