Augusti

20/8 Uppstart i Stockholm för “Konsten att mötas”

Oktober

5-6/10 Samtidskonstdagarna i Kalmar/Öland

21-22/10 Distriktsledar konferens i Göteborg