Februari

10/2 nummer 1 av Konstperspektiv utkommer

11-12/2″Konsten att mötas”  – En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier tillsammans med Riksutställningar i Stockholm.

Mars

31/3 nummer 2 av Konstperspektiv utkommer

April

23-26/4 Supermarket i Stockholm

Maj

20-21/5 Förbundsstämma i Karlstad