Förbundsstyrelsen

Ann-Christin Nykvist

Ordförande, Kontakt: ann.christin.nykvist@gmail.com
Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse. Ett uppdrag som engagerar eftersom förbundet är Sveriges ledande konstbildningsrörelse med förgreningar i hela Sverige. En stor folkrörelse med över 200 000 medlemmar som omsätter konst för flera hundra miljoner kronor om året.

Jag har en bakgrund bland annat som kulturadministratör och var under andra hälften av 1990-talet statssekreterare i Kulturdepartementet. Sedan några år är jag också ordförande i Musikalliansen, en annan viktig aktör inom kultursektorn och i den helt nybildade föreningen Kulturmiljöfrämjandet . Jag har en lång yrkesverksam tid inom statsförvaltningen med erfarenheter från olika områden, både som tjänsteman i regeringskansliet, generaldirektör och politiker. Under 2002-2006 var jag jordbruksminister. Numera har jag ett friare yrkesliv med uppdrag i Regeringskansliet, styrelsearbete m.m.

Birgitta Westergren Lenken

Vice Ordförande, Kontakt: birgitta.lenken@gmail.com
Jag är vice ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse och det är ett uppdrag som jag tycker är både spännande och utmanande! Min bakgrund innehåller en fil.kand. i beteendevetenskapliga studier, jag är också konst- och litteraturvetare, utbildad förskollärare och bibliotekarie med inriktning på kulturadministration. De senaste tjugo åren har jag arbetat som evenemangschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås och vi arrangerar program med många varierande, kulturella uttryck. Jag är en utpräglad föreningsmänniska; distriktsordförande i Älvsborg och ordförande i kommunens konstklubb Alla Prima och ledamot i några andra styrelser. Att kunna påverka ett skeende tillsammans med andra – det är häftigt!

Laila Filipsson

Ordinarie, Kontakt: lailafilipsson@hotmail.com
Jag är ledamot i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse. Uppdraget har vidgat min konstvy och stärkt mitt engagemang som studieledare i Stockholms läns distriktsstyrelse. Till vardags arbetar jag sedan trettio år med intensivvård på Södersjukhuset, det är ett fantastiskt arbete som inte är helt olikt konsten värld. Det är oerhört rikt att få medverka i alla dessa möten och samtal med människor som befinner sig i olika skeenden i livet. Jag vill arbeta för att öka kommunikationen mellan förbundsstyrelsen och våra distrikt.

Karin Westergren

Ordinarie, Kontakt: kajsaw@telia.com
Min dagliga verksamhet har jag som lärare på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt Norrbotten. I den uppgiften har jag möjlighet att sammanföra mina erfarenheter från folkrörelsearbete och folkbildning; allt från min tid som scoutledare, scoutkonsulent via erfarenheter inom Unga Örnar, S-kvinnor och politiskt arbete på såväl kommunal- som landstingsnivå. Förutom uppdraget i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är jag verksam inom RSMH och STF i Kiruna. Bildningsarbete har gått som en röd tråd genom mitt liv ända sedan de första intrycken från min uppväxt på folkhögskola till dagens engagemang inom SVERIGES KONSTFÖRENINGAR.

Anders Norén

Ordinarie, Kontakt: a.noren@punkt.se
Vid stämman i Kiruna 2013 blev jag invald i styrelsen. Därmed har jag möjlighet att följa konstföreningsrörelsen både lokalt, regionalt och centralt vilket känns spännande och intressant. 2006 blev jag ordförande i Söderhamns Konstförening och är ordförande i Gävleborgsdistriktet. Min bakgrund är annars inom näringslivet, där jag bl.a. varit personaldirektör och dotterbolagschef i flera länder. Jag har sedan tidiga år varit intresserad av konst och följt konstlivet både hemma och utomlands. Efter pensioneringen har jag läst konstvetenskap och återupptagit eget skapande. Jag ser som en viktig uppgift att stimulera och engagera konstföreningarna genom att förnya utbudet av aktiviteter samt att etablera ett brett samarbete med andra aktörer i konstlivet. Som boende i ett län med långa avstånd och glest befolkat känns det också angeläget att hitta nya vägar att utnyttja IT-tekniken för att nå föreningar och medlemmar.

Birgitta Rolff

Ordinarie, Kontakt: birgitta.rolff@telia.com
Jag blev vald till suppleant i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse 2011 och har tidigare under två perioder varit ledamot i förbundets valnämnd. I Östgötadistriktets styrelse har jag arbetat i ett decennium först som vice ordförande och de senaste fyra åren som ordförande. Jag har också varit ordförande i en arbetsplatsförening i många år och drivit galleri i Linköping. Numera är jag styrelseledamot i Konsthistoriska klubben i Linköping, en allmän förening, och är också redaktör för föreningens årliga tidskrift Konstvetaren.

Mitt konstintresse har jag haft sedan tonåren, läst mycket och rest runt i många länder för att se och lära. För att systematisera mina kunskaper läste jag Konstvetenskap till en magisterexamen. Framför allt är mitt fokus att ha en bra dialog med våra föreningar, stödja, uppmuntra och entusiasmera dem i konstbildningsarbetet, verka för att distrikten har samma support från och dialog med förbundskansliet samt arbeta för att politiker i länet förstår vilken stark och betydelsefull folkbildningsorganisation Sveriges Konstföreningar utgör inom kulturlivet.

Karl-Bertil Hake

Suppleant 1, Kontakt: karlbertil.hake@gmail.com
Jag är ordförande i konstföreningen vid Malmö högskola och blev invald som suppleant i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse 2011. Min yrkesbakgrund är pedagogisk – lärare inom matematik och naturvetenskap, det senaste decenniet inom lärarutbildningen (redan Pythagoras betraktade matematik som en del av de fria konsterna…!). Konstföreningens roll på en arbetsplats ligger mig varmt om hjärtat då dess verksamhet binder samman många personalkategorier kring ett gemensamt kulturellt intresse. Jag hoppas även kunna bidra till fördjupade kontakter mellan den enskilda konstföreningen och olika lokala konstintressenter som utbildningsinstitutioner, konsthallar och gallerier.

Lisa Lundström

Suppleant 2, Kontakt: lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se
Jag har arbetat som konstpedagog och museiintendent sedan 1995, främst på Bildmuseet, Umeå universitets centrum för samtidskonst och visuell kultur. Mellan 2006-2012 jobbade jag för Riksutställningar och samarbetade då vid flera tillfällen med Sveriges Konstföreningar, bl.a. med utställningar Animationsinvation. Jag återvände till Bildmuseet och Umeå, 2012, och var med och byggde upp ny verksamhet på Konstnärligt campus. Det som ligger mig varmast om hjärtat är att utveckla konstpedagogiken metodmässigt och i samarbete med olika målgrupper. Jag ser också behovet av konstpedagogisk utveckling och fortbildning både inom museisektorn och konstföreningslivet som en viktig framtida utmaning. Jag har erfarenhet av att hålla fortbildningar både i kortare och längre format, så som studiedagar för konstföreningar och bildlärare och den distanskurs i konstpedagogik som vi genomförde vid Umeå universitet 2005-2007, i tre omgångar.

Anja Örn

Suppleant 3, Kontakt: info@ratdragonproduction.se
Galleri Syster är en mötesplats för samtida konst i Luleå.
Jag är ordförande i galleriet och en av de som startade och driver verksamheten.

Vi arbetar med samtida nationell och internationell konst. Ett självorganiserande galleri med utgångspunkt i vår lust att se, möta och presentera konst och konstnärskap som intresserar oss. Galleri Syster är en förening vars verksamhet vilar på en feministisk grund; vi vill vara med och påverka debatten, göra skillnad.

Jag är också konstnär. Med utgångspunkt i en frågeställning eller en idé arbetar jag skulpturalt och med objekt på olika sätt. Jag tror på konsten som en möjlighet för den gemensamma diskussionen, som en på olika sätt aktiv del av det offentliga rummet.

Valnämnd

Britt Gars Petersson

Sammankallande
Jag heter Britt Gars och bilden är tagen under hängningsarbetet av Karlskrona konstförenings jubileumsutställning. Föreningen bildades alltså 1911 och är således en av landets äldsta föreningar. Jag har varit ordförande i föreningen under många år men arbetar nu i styrelsen som vice ordf. I Sveriges Konstföreningars Blekingedistrikt är jag ordförande och ser nu fram emot att få arbeta i förbundets valnämnd. Foto: Marcus Palmgren BLT.

Margaretha Gustavsson

Jag blev vald till suppleant i valnämnden 2011 och är sedan många år engagerad i konstföreningsrörelsen bl.a. som studieledare i distriktet i Östergötland och med styrelsearbete i Saabs Konstförening i Linköping samt i Kvinnebyskolans Konstklubb. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat som lärare och är mycket fascinerad av ”lärande” och kommunikation människor emellan. Jag är också konstvetare och konsten har, allt sedan barndomen, legat mig varmt om hjärtat. Konstföreningarnas stora betydelse och värdefulla arbete känns alltjämt lockande och värt att jobba för.

Catrin Engman

Jag blev invald i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs förbundsstyrelse 2007 som suppleant. Jag suttit i distrikt Norrbottens styrelse med olika ansvarsuppdrag under en lång period. I min vardag verkar jag som bildlärare i Kalix; vid estetiska programmet Bild & Formgivning som jag var med om att starta 1993. I Kalix konstförening har jag mitt hjärta alltsedan 1990-talet. I förbundsstyrelsen vill jag arbeta för att skapa ”integration” mellan skola, konstbildning och konstförening. Jag vill lyfta fram vikten av skapande verksamhet för barn och ungdomar samt konstföreningarnas stora betydelse för kulturlivet i vårt avlånga land. Jag brinner för att sprida intresse för konst och konstbildning som andlig spis och glädjekälla för gammal liksom för ung.

Sven-Arne Magnusson

Suppelant
Vid stämman i Linköping 2015 blev jag invald som suppleant i valnämnden. Är styrelsemedlem i Varabygdens Konstförening sedan 1987. Jag invaldes i Distrikt Skaraborg som kassör 1993. Mitt stora intresse för konst gjorde att jag 1999 öppnade en verksamhet i form av ateljé o galleri. I min yrkesverksamma roll var jag i huvudsak lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Jag startade internationella skolprojekt i flera länder. Nu är jag delaktig i ett intressant “ Skapande Skola Projekt”, som berör yttre miljö i min hemort Kvänum.

Revisorer

Gunnar Sahlin

Revisor, Ronneby Konstförening

Lars Göran Nilsson

Revisor, Limhamns Konstförening

Peter Olsson

Suppleant, Ernst & Young AB

Madeleine Hjortsberg

suppleant