Den nya lagen om personuppgifter – hur den påverkar konstföreningar med register

Publicerad: 24 oktober, 2017 av Mathias Jansson

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Den nya förordningen kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen i Sverige (PUL).

Lagen gäller alla som behandlar personuppgifter, t ex en konstförening som har ett medlemsregister.

Syftet är att stärka individens rättigheter och personliga integritet.

Huvuddragen är att man inte ska samla in mer information än man behöver. Att den som är registrerad ska ha rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in, hur de används, få felaktiga uppgifter ändrade och rätt att få uppgifterna raderade. Det är viktigt att konstföreningen tar del av den nya lagen och undersöker hur man idag hanterar personuppgifter och vad man måste göra för att uppfylla kraven i lagen.

Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om den nya lagen och vilka förberedelser man kan behöva göra innan lagen träder i kraft. Det finns också en film på YouTube som tar upp grunderna i den nya lagen.

 

Se fler nyheter »