GDPR – den nya personuppgiftslagen

Publicerad: 15 maj, 2018 av Mathias Jansson

GDPR – den nya personuppgiftslagen

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla som hanterar personuppgifter också konstföreningar med ett medlemsregister. Syftet är att stärka den enskildas skydd och rättigheter vid hantering av personuppgifter.

Det är viktigt att konstföreningen informerar sina gamla och nya medlemmar om den nya lagen och ber dem godkänna er hantering av personuppgifter.

Några saker man bör tänka på:

  • Gå igenom ert nuvarande register och de rutiner ni har för inhämtning av personuppgifter.
  • Utse någon som är ansvarig för medlemsregistret.
  • Vem har tillgång till registret och i vilket syfte. Är det motiverat?
  • Samla inte in uppgifter som ni inte använder.
  • Radera gamla uppgifter i registret.
  • Var transparent och klara talspråk om vilka uppgifter ni samlar in och hur de används.
  • Skaffa ett uttryckligt samtycke vid insamlingen av personuppgifter.
  • Ange tydligt vem man ska kontakta för att få sina uppgifter rättade eller om man vill ha dem raderade.
  • Registrerar ni personnummer eller barn under 18 år så krävs speciell hänsyn

Bild: Pexels- CC0 License

Förslag på text vid insamling av personuppgifter.

Konstföreningens hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvariga xxx på e-post xxx om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.

Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig. Uppgifterna ligger också till grund för att tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, ska kunna skickas till dig.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

X Jag har läst informationen och accepterar hanteringen av personuppgifter

För mer information och handledningar om GDPR se Datainspektionens hemsida.

Se fler nyheter »