Höstens utbildningar för konstföreningar

Publicerad: 16 augusti, 2019 av Mathias Jansson

Utbildningar under hösten.

Under 2019 arbetar Sveriges Konstföreningar med temat Digitalisering. Under hösten ges flera konstbildningstillfällen kring temat –men det erbjuds även mycket annat;

7 september arrangeras en Konstbildningsdag kring temat Digitalisering i Katrineholm tillsammans med distrikt Sörmland och Sensus i Sörmland. Utbildningen vänder sig till konstföreningar i distrikten i Sörmland, Örebro och Östergötland.
Anmälan senast den 26 augusti.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar distrikt Sörmland i samarbete med Sensus.
Läs mer på distriktets hemsida.

25-26 september arrangeras för tredje gången Branschdagar för konstområdet i norr, denna gång i Gävle. Tema för BRAK 2019 är TERRITORIUM (Norrland) – konsten och konstnären i förhållande till platsen och tiden.
Arrangör: Konstnärscentrum Nord och konstkonsulenten i Region Gävleborg tillsammans med Länsmuseet Gävleborg, Gävle Konstcentrum och Gaffel ateljéförening.
Läs mer på deras hemsida.

28 september arrangeras en Konstbildningsdag kring temat Digitalisering i Göteborg tillsammans med distrikt Göteborg och Sensus. Utbildningen vänder sig till konstföreningar i Västra Götalandsregionen.
Inbjudan och program har skickats ut till konstföreningar i distriktet.
Anmälan senast den 13 september.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar distrikt Göteborg i samarbete med Sensus.

Se mer på distriktets hemsida,

29 september arrangerar distrikt Gävleborg en heldag kring Digital konst – falsk eller äkta. Dagen innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Även angränsande distrikt är välkomna att delta i utbildningen.
Sista anmälningsdag är den 23 september.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg.
Se mer på distriktets hemsida.

3 oktober arrangeras Mingel och utbildningstillfälle kring digitalisering i Växjö tillsammans med Sensus för konstföreningar och distrikt i regionen.
Inbjudan kommer inom kort.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar och Sensus

1-3 oktober Statens Kulturråd arrangerar Samtidskonstdagarna i Södertälje.

Årets upplaga av Samtidskonstdagarna har temat “Hållbar/töjbar” och arrangeras i Södertälje den 1-3 oktober med fokus på konstorganisationernas hållbarhet.

På Statens Konstråds hemsida kan man läsa följande om Samtidskonstdagarna:

När: 1–3 oktober i Södertälje/Södermanland
1 okt kl 17.00, Öppning Internationella motståndsmuseet 1978–2020, Södertälje konsthall
2 okt, ca kl 08.30–20.30 Samtidskonstdagarna
3 okt, ca kl 08.30–16.00 Samtidskonstdagarna
Var: Södertälje och Gnesta, mer info kommer inom kort
Arrangör: Statens Konstråd

Läs mer och anmäl dig på Kulturrådets hemsida.

5 oktober arrangerar distrikt Skåne en Konstbildningsdag med föreläsningar om bland annat digitalisering i Eslöv.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar distrikt Skåne.

Ser mer på distriktets hemsida.

10 oktober arrangeras Mingel och utbildningstillfälle kring digitalisering i Norrköping tillsammans med Sensus för konstföreningar och distrikt  i regionen.
Inbjudan kommer inom kort.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar och Sensus

19-20 oktober hålls distriktsledarkonferens på Bildmuseet i Umeå.
Inbjudan har skickats ut.
Arrangör: Sveriges Konstföreningar.

14-15 november arrangeras Konstdygnet i Uppsala.  Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för utställningsarrangörer, curators, konstpedagoger, konstnärer och andra aktörer inom konstområdet. Under ett dygn får deltagarna ta del av föreläsningar, inspiration, samtal och workshops.
Arrangör: Konstfrämjandet i samarbete med konstkonsulenterna i Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro.
Se hemsidan för mer information.

Se fler nyheter »