Inbjudan Bästa Biennalens konferensdag 5 oktober på Wanås Konst

Publicerad: 3 september, 2018 av Mathias Jansson

Konstförmedling i förändring – Vad hände sen?

Konferensdag på Wanås Konst 5 oktober 10.00 -16.30

Bästa Biennalen och Konstpedagogiskt nätverk i Skåne i samarbete med Wanås Konst bjuder in till en heldagskonferens på Wanås Konst i Knislinge fredagen den 5 oktober 2018.

Konferensens titel syftar till det som händer, eller kanske inte händer, efter ett avslutat konstnärligt projekt, det vill säga, vad hände sen? Under dagen lyfts flera projekt fram som på olika sätt involverat flera deltagare i både större och mindre arrangemang, i ett samhälle, en stad, skola, gata, en specifik plats eller institution. Vad lämnas kvar av känslor, erfarenheter, frågor och konsekvenser? Hur förvaltas de? Hur går konstnär, arrangör och deltagare vidare?

Frågeställningarna som kom att forma konferensen är sprungna ur tankar, diskussioner och erfarenheter av sociala konstprojekt liksom av olika synsätt på vad aktivism är och kan vara. Utifrån dessa samtal kom tre perspektiv fram som ligger till grund för konferensens utformning och innehåll: konstnärens, konstpedagogens och besökarens.

Det är med stolthet och glädje vi presenterar följande gäster:

Alfredo och Isabel Aquilizan, konstnärer verksamma i Filippinerna och Australien
Ana María Bermeo Ujueta, intendent förmedling, Moderna Museet Malmö
Atoosa Farahmand, koreograf och dansare, verksam i Malmö
Einat Amir, konstnär verksam i Israel
Elin Magnusson, ansvarig pedagog Wanås Konst, barn från Knislinge och Annika Lindström Böhmfeldt, lärare Knislinge

Läs mer och anmäl dig på: http://bastabiennalen.se/konferenser/

Se fler nyheter »