Lotterilagen – vad gäller för en ideell konstförening?

Publicerad: 24 oktober, 2017 av Mathias Jansson

Vi får ibland en del frågor om lotterilagen.

Konstföreningar på arbetsplatser och allmänna konstföreningar med mindre än 150 medlemmar behöver inte söka tillstånd för sitt konstlotteri, men alla andra allmänna konstföreningar måste söka om tillstånd för att arrangera ett lotteri. Tillstånd söker man hos sin kommun.

Skellefteå kommuns hemsida finns en bra sammanfattning kring vilka regler som gäller för lotterier i ideella föreningar. Det är också till kommunens lotteriansvariga ni kan vända er med frågor.

Lotteriinspektionen är den myndighet som har det övergripande ansvaret för spel och lotteri i Sverige.

Se fler nyheter »