Ny temautlysning från Postkodstiftelsen: Psykisk hälsa genom livet

Publicerad: 2 maj, 2018 av Mathias Jansson

Vi vill utmana den psykiska ohälsan och vet att det finns fler som vill det! Vi är övertygade om att det finns mängder av engagemang för dessa frågor runt om i Sverige. Därför gör vi denna temautlysning, i vilken vi söker efter lokala projekt som verkar för att bidra till ökad psykisk hälsa och välbefinnande. Vi är intresserade av att stötta en variation av olika inspirerande, innovativa och nytänkande angreppssätt på området och ser gärna såväl förebyggande som problemlösande satsningar.

Det kan vara genom till exempel satsningar inom kultur och idrott eller tillgång till naturupplevelser – eller någonting annat. Vi vill höra om era fantastiska idéer!

Vi söker särskilt projekt som riktar sig till barn, unga eller äldre.

Har er ideella organisation en idé på ett projekt som bidrar till att stärka psykisk hälsa? Uppfyller ni våra kriterier? Då är ni varmt välkomna med en ansökan!

Projekten ska genomföras någon gång mellan september 2018 och augusti 2019 och ha en projektlängd på upp till 9 månader. Ni kan ansöka om upp till 200 000 kronor och syftet i den här satsningen är inte att delfinansiera mer omfattande projekt. Har ni ett längre och större projekt än vad som angetts ovan hänvisar vi därför till vår ordinarie ansökningsprocess.

Vi vill ha er ansökan senast den 30 maj och ger besked i slutet på juni. Läs mer på deras hemsida.

Se fler nyheter »