Nya meritkrav och policy för utställningsersättning för 2017

Publicerad: 12 oktober, 2016 av Mathias Jansson

NYHET 2017: Policy

Från och med år 2017 vill vi uppmärksamma att det inte är möjligt att ansöka om utställningsersättning till:

 • Konstnär som är medlem i den konstförening som hen ställer ut i.
 • Konstnär som är styrelsemedlem i den konstförening som hen ställer ut i.

Det går naturligtvis utmärkt att ställa ut konstnären – restriktionen gäller endast utställningsersättningen.

 

NYHET 2017: Meritkrav

Inom ramen för beviljande medel från Kulturrådet har Sveriges Konstföreningar för sin utställningsverksamhet beslutat om följande kriterier för utställningsersättning 2017 för att bli kvalificerad:  

Alternativ 1:

Konstnär som fullgjort avancerad konstnärlig magisterexamen (4 år) eller konstnärlig masterexamen (5 år)

De skolor som godkänns är:  Konsthögskolorna i Malmö (f.d. Forum), Stockholm och Umeå, Akademin Valand (Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi och film), Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk (inkl. Stenebyskolan), Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås samt jämförbara utländska utbildningar.

Alternativ 2:

Konstnär som på grundnivå fullgjort konstnärlig högskoleexamen (2 år) eller konstnärlig kandidatexamen (3 år)

och

uppfyller 2 av nedan 5 meriter inom 5 år före den aktuella utställningsperioden:

 1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
 2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
 3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting eller kommun.
 4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt organ, landsting eller kommun.
 5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.

Alternativ 3:

Utbildning saknas.

Konstnär uppfyller 4 av nedan 6 meriter inom 5 år före den aktuella utställningsperioden:

 1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
 2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
 3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting eller kommun.
 4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt organ, landsting eller kommun.
 5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.
 6. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.  

Läs mer om villkor och ansökan på vår hemsida.

 

Se fler nyheter »