Pressmeddelande: Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samlas i Lidköping till helgen

Publicerad: 15 maj, 2019 av Mathias Jansson

PRESSMEDDELANDE

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samlas i Lidköping till helgen

Den 17-19 maj 2019 håller Riksförbundet Sveriges Konstföreningar sin förbundsstämma i Lidköping. Då förbundet har ett starkt distrikt i Skaraborg med många aktiva konstföreningar som bidrar till länets konstscen känns det extra roligt att få välkomna ett hundratal konstföreningsledare från hela Sverige till Lidköping.

Ann-Christin Nykvist, som varit Sveriges Konstföreningars förbundsordförande sedan 2007, kommer under stämman att avgå efter 12 spännande år som ordförande. På lördagens förbundsstämma kommer Sveriges Konstföreningar därför att välja en ny förbundsordförande. Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor på Malmö Konsthögskola är nominerad till att överta stafettpinnen till Sveriges största konstbildande organisation.

Under fredagen arrangeras ett panelsamtal om ”Konstens betydelse för civilsamhället” utifrån en studie publicerad av Göteborgs universitet. Det blir besök på Lidköpings konsthall med en retrospektiv utställning med fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin. Söndagen bjuder på utflykter och besök i omgivningarna Läckö, Kinnekulle, Skara och Skövde arrangerade av konstföreningar från regionen.

Under lördagens förbundsstämma kommer också årets stipendiat för Christina Jutterströms fond att presenteras. Stipendiet är instiftat av den förra förbundsordföranden för Sveriges Konstföreningar och ska uppmärksamma en kreativ och driftig konstföreningsledare som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

Sveriges Konstföreningar är Sveriges ledande konstbildningsförbund med runt 650 anslutna konstföreningar över hela Sverige. Våra medlemmar arrangerar utställningar, konstnärssamtal och galleribesök och utgör en viktig del av den lokala, regionala och nationella konstscenen.

Läs mer:
Sveriges Konstföreningars hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu 

Program och information om Förbundsstämman i Lidköping: https://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/kallelse-till-forbundsstamman-2019-den-17-19-maj-i-lidkoping/

 

Om Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

 

Se fler nyheter »