Pressmeddelande: Riksinvigning av Konstens Vecka i Östersund

Publicerad: 27 september, 2017 av Mathias Jansson

PRESSMEDDELANDE

Riksinvigning av Konstens Vecka i Östersund

Sveriges Konstföreningars förbundschef Greta Burman inviger Konstens Vecka i Östersund lördagen den 30 september på JAMTLI. Årets övergripande tema är det högaktuella ämnet Mångfald.

I över 30 år har Konstens Vecka funnits som en riksomfattande konsthändelse. Varje år under vecka 40 arrangeras runt om i landet utställningar, samtal, möten och evenemang för att fira konstens betydelse.

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i  t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma konstföreningarnas ideella arbete för stödja konstnärer och sprida konst till hela Sverige.

Program för invigningen
Lördag 30 september, kl 13–14, JAMTLI, entréhallen/Rentzhogsalen
Ellen Hyttsten, distriktsordförande Sveriges Konstföreningar i Jämtland-Härjedalen, hälsar välkommen.
Invigningstalare: Greta Burman, förbundschef på Sveriges onstföreningars riksförbund.
Miniföredrag: Anders Suneson, konstnär och illustratör kåserar.
Musik: Mattias Refsnes Trompoetry.
Vernissage: Gruppen FRIKO ställer ut nya verk i Jamtli Kafé på tema Mångfalder och bygger en installation på terrassen. Fri entré.

Läs mer

Besök Konstens Veckas hemsida för mer information: www.konstensvecka.se

Läs mer på distrikt Jämtland-Härjedalens hemsida om deras program under veckan.

Läs även en intervju med Ellen Hyttsten, distriktsordförande för Sveriges Konstföreningar i Jämtland-Härjedalen om Konstens Vecka.

 

Se fler nyheter »