Sammanfattning av Sveriges Konstföreningars medlemsundersökning

Publicerad: 22 maj, 2017 av Mathias Jansson

Medlemsundersökningen skickades i november 2016 till 694 anslutna konstföreningar via mail till ordförande alternativt sekreterare i föreningen. Det har även stått på hemsidan, på Facebook och i ett nyhetsbrev att undersökningen pågår. Svarstiden var ungefär en månad. Det gick ut två påminnelser till konstföreningen.

296 av 694 anslutna konstföreningar svarade på enkäten, dvs 42%.

Läs hela sammanfattningen.. (PDF)

Se fler nyheter »