Utställningsersättning – SLUT (2019)

Publicerad: 4 oktober, 2019 av Mathias Jansson

Utställningsersättning – SLUT (2019) 

Tyvärr är de, av Kulturrådet, öronmärkta medel som Sveriges Konstföreningar har att fördela till utställningsersättning för år 2019 slut.

Har ni redan skickat in en ansökan kommer vi att, i ett mejl, besvara både konstförening och konstnär om detta beslut.

År 2020 börjar vi om från början.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aktuell information om utställningsersättning kan läsas om här:

https://www.sverigeskonstforeningar.nu/foreningarnas-verkygslada/utstallningsersattning/

 ……Lite information:

  • Alla godkända ansökningar utbetalas oavsett antal per en och samma konstnär så länge våra medel räcker.

Se fler nyheter »