Vem får Christina Jutterströms stipendium 2019?

Publicerad: 7 november, 2018 av Mathias Jansson

Christina Jutterströms stipendium ska uppmärksamma en kreativ och driftig konstföreningsledare som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

Vem får Christina Jutterströms stipendium 2019?

Lämna förslag på kandidat med motivering senast den 15 februari 2019 till Emma Månsson på förbundskansliet:

e-post: emma@sverigeskonstforeningar.nu

Post: Sveriges Konstföreningar
Tegnérgatan 60A
216 12 Limhamn

Statuter för Christina Jutterströms fond

§ 1. Stadgar för Christina Jutterströms fond, antagna vid möte med styrelsen för Sveriges Konstföreningar den 31 augusti 2013.

§ 2. Christina Jutterströms fond tillkom genom en donation av förra ordföranden i Sveriges Konstföreningars Riksförbund, Christina Jutterström.

§ 3. Fondens ändamål skall genom ett stipendium uppmärksamma kreativa och driftiga konstföreningsledare i konstförening ansluten till Sveriges Konstföreningar, som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

§ 4. Konstföreningar, distrikt och kansli kan inge förslag till stipendiat till förbundsstyrelsen.

§ 5. Styrelsen utser stipendiat och fastställer samtidigt belopp.

§ 6. Stipendiet utdelas vartannat år i samband med förbundsstämman. Första utdelning kommer att äga rum år 2015.

§ 7. Ändringar i statuterna görs av Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse.

Se fler nyheter »