Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017

Publicerad: 15 juni, 2018 av Mathias Jansson

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Åter ett år har passerat med många engagerade och värdefulla ideella insatser i vår stora konstbildningsrörelse. Vi har vårdat vår bas i form av grundläggande material om samtidskonst i en kontext som har ett öga mot konsthistorien och lyft fram aktuella ämnen, allt som ett stöd till konstföreningarnas arbete runt om i landet som ger hundratusentals medlemmar och andra spännande konstupplevelser och konstbildning. Temat under 2017 har varit Mångfald. Ett ämne som är tydligt kopplat till de utmaningar och den aktuella debatt som finns i samhället som rör polarisering, främlingsfientlighet och rasism.

Konsten att mötas är ett viktigt projekt under temat Mångfald som knyter an till mentorskapsprogrammet Konsten att delta som syftar till att göra det möjligt för nyanlända konstnärer att utöva sitt konstnärskap. Under 2017 har vi bl.a. genom diskussioner på vår distriktledarkonferens lagt grunden för vårt kommande tema som är Ung Konst, ett ämne som vi ska belysa utifrån en rad aspekter.

Under 2017 hölls vår förbundsstämma i Karlstad. Vi hade tillfälle att i demokratisk ordning behandla våra föreningsangelägenheter. Distriktet i Värmland stod för ett generöst värdskap och bjöd på en fin och spännande konstbildning. Känslan efter stämman är att vår organisation i många avseenden är välmående.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har en stabil offentlig finansiering och vi har sedan många år förtroendet att administrera den statliga utställningsersättningen. Vi har också varit framgångsrika med att få bidrag från privata finansiärer till våra projekt. En utmaning som vi under flera år arbetat med är svårigheten att hålla kvar arbetsplatskonstföreningar i vår rörelse. Det är allvarligt att många konstföreningar på arbetsplatser under en längre period har lämnat oss och det är givetvis en fråga som vi inte släpper. Samtidigt kan vi glädjas åt att antalet allmänna konstföreningar varit stabilt och att vi fått 13 nya konstnärsdrivna föreningar. Vi har äntligen fått ett trendbrott när det gäller antalet medlemmar. Det senare visar att det är värdefullt att vi har en öppenhet till villkoren för medlemskap hos oss. Även om vi är en stor folkrörelse vill vi bli fler.

Samarbete med andra organisationer ger oss styrka. Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Sensus vilket ger samtliga våra distrikt och konstföreningar stöd i konstbildningsarbetet och de flesta distrikt och konstföreningar i landet har under året haft stöd av Sensus när man inom ramen för temat Mångfald arrangerat föreläsningar, studiecirklar och annan publik verksamhet. Vi har under året också blivit medlemmar i Konstfrämjandet och Ideell kulturallians. Vi har vidare haft värdefulla samarbeten med Riksutställningar och Folkets Hus och Parker.

Våra aktiviteter under 2017 rimmar väl med vår vision Global utblick–lokal förankring. Våra konstföreningar finns i hela landet och bidrar till regional utveckling och sammanhållning. Vi samverkar nordiskt och har under året sonderat möjligheterna att etablera ett nätverk mellan konstföreningar i Europa. Nu står vi inför en valrörelse. En väg för oss att göra vår röst hörd är som tidigare tillsammans med de andra aktörerna i nätverket Koalition för kulturdebatt.

Ann-Christin Nykvist

Förbundsordförande

Ladda ner hela Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 (pdf).

Se fler nyheter »