VIKTIGT MEDDELANDE UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2018 – MEDEL ÄR SLUT

Publicerad: 28 augusti, 2018 av Mathias Jansson

I år har Sveriges Konstföreningar tagit emot många ansökningar om utställningsersättning.

Vi måste därför meddela er att de medel vi fått av KUR till utställningsersättning för 2018 nu är slut.

Vi beklagar naturligtvis detta men då vi inte i förväg vet hur många som kommer att ansöka om utställningsersättning går det inte att förutse hur länge medlen räcker.

Skälen till att medlen tagit slut är många men de viktigaste är:

-att Kulturrådet räknat upp MU-avtalets ersättningsbelopp för konstnärerna utan att höja det totala bidragsbelopp som Sveriges Konstföreningar får att förmedla. De som får utställningsersättning får lite mer än tidigare samtidigt som färre antal konstnärer får del av utställningsersättningen.

-att MU-avtalet börjar få större genomslag. Fler konstnärer kräver utställningsersättning för att ställa ut samtidigt som fler konstföreningar har börjat se det som viktigt att ersätta konstnären.

-att vi har fått fler ansökningar än tidigare år.

Det finns en del inkomna ansökningar som kommer att bli beviljade – dessa meddelas som vanligt på mailen inom några veckor.

Utställningsersättningen är en viktig inkomst för många konstnärer och det är därför viktigt att berörda konstnärer informeras.

År 2019 börjar vi om på nytt.

Se fler nyheter »