Välkommen till Älvsborgsdistriktet!

Sveriges Konstföreningar Distrikt Älvsborg består av 16 allmänna föreningar och 13 arbetsplatsföreningar.

Vi är också en del i Sveriges Konstföreningar Västra Götaland som består av distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Årligen får vi ett verksamhetsbidrag från Västra Götalands regionen och tillsammans arrangerar vi konststudiedagar, resor och olika aktiviteter. Ett mycket fruktbart samarbete.

Verksamhetsberättelse 2018

Nu kan du ladda ner distriktets verksamhetsberättelse för 2018.

Kallelse till distriktsstämma

Tid: Lördagen den 6 april 2019 klockan 11.00
Plats: hos Not Quite i Fengersfors i norra Dalsland (ca 2.5 mil sydväst om Åmål)

Läs hela kallelsen (PDF).

 

Distriktet fyllde 40 år 2016 och några år har gått…vi siktar på ett halvt sekel!

Vårt eget distrikt står för bland annat en återkommande höststudiedag med konsten i fokus – föreläsningar, konstvisning och en vandring med Lights in Alingsås. Det sistnämnda är ett arrangemang där några ljusdesignerns och studenter från hela världen ljussätter offentliga platser utomhus i staden Alingsås. Mycket konstfullt och lockar cirka 70000 besökare/år.

Ljusvandring – Lights in Alingsås och några objekt.

Distriktet har sedan några år delat ut ett stipendium till unga lovande konstnärer som våra medlemmar får nominera. Stipendiet heter Galanthusstipendiet och föräras stipendiaten på våra distriktsstämmor. Spännande att följa våra stipendiater i framtiden.

Galanthusstipendiaten Ann -Sofie Claesson flankerad av Rune Persson vice ordförande och tillika konstnär som utformat diplomets snödroppar och Birgitta Westergren Lenken ordförande.

Vårt distrikt är geografiskt spritt – avstånden är stora. Närheten till distriktsstyrelsen ska dock alltid finnas för rådgivning, föreningskunskap och inspiration.

Höststudiedag 2018 i Alingsås: Konstnären Greger Ståhlgren föreläser för en intresserad och glad skara i Alingsås kulturhus.

Distriktets uppgift är att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter som bidrar till föreningarnas verksamhet, utveckla samarbete mellan föreningarna och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av medlemsträffar, seminarier och kurser.

Ett glatt styrelsegäng

Och våra medlemsföreningar är aktiva med många utställningar och konstaktiviteter.

 

På gång 2019

  • Lördag 6 april har vi vår distriktsstämma och det är konstgruppen Not Quite som står för värdskapet det här året. Kulturgruppen huserar i ett gammalt pappersbruk i Fengersfors som ligger i Dalsland. Separat kallelse kommer.
  • Söndag 19 maj inbjuds vi till Skaraborgs vårstudiedag i Lidköping. Separat kallelse kommer.
  • Söndag 27 oktober – Höststudiedag/kväll i Alingsås med föreläsning, konstvisning, konstquiz, middag på Grand Hotel och ljusvandring Alingsås Lights som firar 20-årsjubileum. Inbjudan skickas ut i september.

 

I år har vi lottat ut extra prenumerationer av Konstperspektiv till några av våra medlemsföreningar.

 

 

Kontakta oss

Ordförande / studieledare / Birgitta Westergren Lenken / S Ringgatan 39 / 441 33 ALINGSÅS / Tel 0322 - 174 26 / Mobil 0709 - 31 42 46 / e-post: birgitta.lenken@gmail.com.