Välkommen till Älvsborgsdistriktet

I  distriktet Sveriges Konstföreningar Älvsborg finns 56 konstföreningar varav 19 är allmänna och 37 st är   arbetsplatsföreningar.  Medlemsantalet för samtliga föreningar beräknas uppgå till ca 10 000 personer.

Distriktets uppgift är att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter som bidrartill  föreningarnas konstbildande verksamhet, utveckla samarbete mellan föreningarna och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av medlemsträffar, seminarier och kurser.

Kallelse till distriktsstämma

Tid: Lördag 28 mars 2015 klockan 11.00

Plats: Glasets Hus i Limmared / i sammanträdesrum Ruthensparre med Tranemo kommunanställdas Konstklubb som värd.

Dagordning:
Från ca kl 10.00 serveras kaffe och smörgås

Kl 10.40 Glasets Hus ordförande Kjell Svensson hälsar oss välkomna

Kl 11.00 Årsmötesförhandlingar i sammanträdesrum Ruthensparre (se bilagd föredragningslista) Utdelning av Galanthusstipendiet

Kl 12.30-13.30 Brunch

Kl 13.30 En guidad tur genom glasmuseet av auktoriserad guide Kindsguide. Rundturen som tar ca 45 minuter avslutas med att vi besöker Ingegerd Härgestams utställning i konsthallen på Glasets Hus.

Se kallelse och andra dokument under rubriken “Distriktsstämma 2015

 

Kontakta oss

Ordförande / studieledare / Birgitta Westergren Lenken / S Ringgatan 39 / 441 33 ALINGSÅS / Tel 0322 - 174 26 / Mobil 0709 - 31 42 46 / e-post birgitta.westergren-lenken@alingsas.se.