Ansök om utställningsersättning

Den konstbildande utställningsersättningen är ett statligt bidrag som kan sökas för konstnärer som medverkar i utställningar arrangerade av föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar..

Rekommenderade arvoden för föreläsare

Vi rekommenderar att konstföreningen följer KRO:s riktlinjer för arvoden vid föreläsningar. Se KRO:s hemsida för mer information..

Skriv kontrakt

När man anordnar en utställning i en konstförening rekommenderar SVERIGES KONSTFÖRENINGAR för bägge parternas skull att ett skriftligt utställningskontrakt upprättas. Genom att ha ett detaljerat skrivet kontrakt, så undviker man framtida missförstånd och andra problem som kan uppstå om man bara har en muntlig överenskommelse. I ansökan till utställningsersättning så hittar du på sidan fem (5) ett kontrakt som du kan använda..

Försäkra konsten

Sedan början av 1980-talet har Sveriges Konstföreningar tillsammans med L E Gefvert AB utvecklat förmånliga försäkringar för konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Försäkringen kan tecknas som årsförsäkring, där inte enbart konsten är försäkrad utan även föreningens ansvar samt medlemmarna i samband med resor i föreningens regi. En annan försäkring kan tecknas för kortare tid för konstföremål i utställning samt under transport till och från utställningen (transporter kan exkluderas)..

Att hänga och ställa ut konst

Att hänga eller ställa ut konst är en sorts regiarbete. Man bollar med bilder och figurer. Konstverken, individerna, ska komma till sin rätt både som enskilda objekt och i gemenskap. Det första att tänka på i den tomma lokalen är hur man kommer in i rummet, ljusinfallet från fönster, väggarnas läge, rumsvolymen. .

Inköp av konst

Sveriges Konstföreningar vill verka för att stödja idag verksamma professionella konstnärer. Satsa på kvalitet när ni köper in konst till ert lotteri. Det är bra att ha fastlagt en inköpspolicy och att göra egna och aktiva val av konstnärer, utställningar och inköp..

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Ett av Sveriges Konstföreningars viktigaste konstbildande uppdrag är att öka förståelsen för samtidskonsten. Det gör vi genom att arrangera seminarier, utbildningar och producera utställningar riktade till konstföreningar. På den här sidan har vi samlat några utbildningar och handledningar som vi tagit fram tillsammans med Riksutställningar och Sensus..