Personuppgiftslagen

Datainspektionen ger bra information om vad man ska tänka på när konstföreningen ska upprätta ett medlemsregister. Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär .

Lotterilagen

För många konstföreningar utgör lotteriet en central del av verksamheten. Lotterilagen är tillämplig endast på de föreningar som anordnar lotterier för allmänheten, så kallade öppna föreningar och då måste tillstånd sökas. Kontakta gärna lotteriansvarig i din kommun för ytterligare information eller vänd dig direkt till Lotteriinspektionen: .

BIldupphovsrätt i Sverige

Sveriges Konstföreningar har i samarbete med Bildupphovsrätt tagit fram ett fördelaktigt bildlicensavtal. Avtalet passar föreningar som vill använda konstbilder regelbundet på sin webbplats, sociala medier eller i trycksaker. Mot en låg fast summa per år får ni använda obegränsat med bilder och slipper söka tillstånd för varje bild. Bildupphovsrätt ser till att rättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. Bildupphovsrätt företräder ca 9 000 svenska och 90 000 utländska konstnärer som alla omfattas av detta bildlicensavtal. Som avtalskund får du också tillgång till rådgivning kring konstjuridik och upphovsrätt. Läs mer om villkoren och beställ ett avtal på Bildupphovsrätts webbplats.

MU-avtalet

Medverkansersättningen är den ersättning som konstnären får för ett utställningsuppdrag. Medverkansersättningen gäller till exempel arbete med konstverk inför en utställning, möten, hängning, vernissage, visningar, olika marknadsförings- och PR-aktiviteter med mera. Denna ersättning beräknas utifrån den tid som konstnären lägger ned på arbete i samband med utställningen. Enligt MU-avtalet ska ersättning för själva arbetet i samband med en utställning alltid förhandlas. .

Skatteregler förmånsbeskattning

Många arbetsplatser har en konstförening som lottar ut konstverk bland medlemmarna. Du som arbetsgivare kan lämna bidrag till föreningen för att täcka administrativa kostnader, t.ex. för utställningar eller inköpsresor. Om ditt bidrag däremot används för inköp av konstverk som sedan lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån.