Sveriges Konstföreningar är medlemsorganisation i Sensus studieförbund. Vad innebär det?

Genom vårt samarbete med studieförbundet Sensus får Sveriges Konstföreningars distrikt och konstföreningar tillgång till många av Sensus förmåner. För att konstföreningarna och distrikten ska kunna utnyttja dessa förmåner till fullo och att samarbetet ska kunna fördjupas i framtiden bör konstföreningar och distrikt i god tid inför varje arrangemang, studiecirkel, föreläsning och utställning kontakta Sensus för att se hur man kan samarbeta. Det kan vara allt från lokal, marknadsföring, teknik till föreläsararvode eller bara i form av ett rent informationsutbyte. Om konstföreningen dessutom rapporterar in sina aktiviteter till Sensus betyder det att vår aktivitetsnivå som medlemsförbund blir större vilket i sin tur leder till att Sensus kan avsätta mer resurser till vårt samarbete. Ta därför alltid som regel att kontakta ditt lokala Sensuskontor och kontaktperson för att höra hur ni kan samarbete kring olika evenemang.

 

Här är exempel på vad Sensus kan erbjuda

 • Studiematerial för konstsamtal, i ledarskap, föreningskunskap eller i just det ämne som din förening behöver för sin utveckling
 • Konstpedagogiska studiematerial som Sensus och Sveriges Konstföreningar tagit fram tillsammans som Tala konst, tala liv och Konsten att ställa ut samtidskonsten
 • Utbildning i hur man bygger en enkel hemsida
 • Pedagogiskt stöd för ledare
 • Ledarutbildningar
 • Kurser inom föreningsutveckling och styrelsearbete, opinionsbildning, valberedning och medlemsrekrytering
 • Hjälp med att hitta nya kontakter tack vare Sensus nätverk
 • Hjälp med marknadsföring
 • Utbildning i hur föreningen kan arbeta med sociala media
 • Hjälp att hitta lokaler
 • Hjälp med att administrera arvoden till externa medverkanden och tillståndsansökan vid olika arrangemang
 • Ekonomiskt stöd till material och lokaler
 • Vid studiecirkel eller kurs är cirkelns ledare olycksfallsförsäkrad från, till samt under studiecirkeln
 • För studiecirkelns deltagare gäller olycksfallsförsäkringen under själva arrangemanget
 • Vid konst- och kulturprogram gäller försäkringen medverkande och deltagare.

Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, rättighetsfrågor och globala frågor. Vi är ett studieförbund som finns över hela landet och där kulturen står i centrum. Vår syn är att kulturen har ett egenvärde och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Vi vill som studieförbund inspirera till ökad delaktighet i kulturlivet.

Exempel på några kurser som Sensus kan erbjuda:

Pedagogiska metoder för att arbeta i grupp och för att lära ut.

Läs mer på Sensus hemsidawww.sensus.se

 

Regionala kontaktpersoner för Sensus studieförbund

Blekinge
Anna Ferrington
Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad
Tel: 044-10 25 73, 070-364 27 31
E-post: anna.ferrington@sensus.se

Bohuslän, Älvsborg, Göteborg & Skaraborg
Helene Forsman
Södra Hamngatan 29, Box 11003, 404 21 Göteborg
Tel: 031-708 39 89
E-post: helene.forsman@sensus.se

Dalarna
Ulrika Wiborgh
Gruvgatan 2, 791 62 Falun
Tel: 023-79 49 42
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Gävleborg
Helene Warpe
Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Tel: 018-66 19 56
E-post: helene.warpe@sensus.se

Jämtland Härjedalen
Morgan Hall

Prästgatan 29, 831 31 Östersund

Tel: 063-142847

E:post: morgan.hall@sensus.se

Kronoberg
Britta Lindberg
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel: 0470-70 73 04
E-post: britta.lindberg@sensus.se

Jönköping
Lisbeth Lindholm Vahtras
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Tel: 036-309 883
E-post: lisbeth.lindholm.vahtras@sensus.se

Kalmar
Charlotte Karlenvie
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Tel: 0480-17107
E-post: charlotte.karlenvie@sensus.se

Norrbotten
Jenny Tegheim
Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Sörmland
Siv Eriksson
Lagerkvistsgatan 2, 633 46 Eskilstuna
Tel: 016-15 38 40
E-post: siv.eriksson@sensus.se

Skåne
Anna Ferrington
Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad.
Tel: 044-10 25 73, 070-364 27 31
E-post: anna.ferrington@sensus.se

Stockholms län
Annika Strådal
Torkelsgatan 39
Box 4401, 102 68 Stockholm
Tel: 070-462 49 03
E-post: annika.stradal@sensus.se

Uppsala län
Helene Warpe
Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
Tel: 018-66 19 56
E-post: helene.warpe@sensus.se

Värmland
Ulrika Wiborgh
Gruvgatan 2, 791 62 Falun
Tel: 023-79 49 42
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Västerbotten
Jenny Tegheim
Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Västernorrland
Jenny Tegheim
Varvsgatan 53, 972 33 Luleå
Tel: 072-545 25 40
E-post: jenny.tegheim@sensus.se

Västmanland
Ulrika Wiborgh
Gruvgatan 2, 791 62 Falun
Tel: 023-79 49 42
E-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Örebro
Liv Andersen
Sensus Mellansverige
Tegelbruket, Lertagsgatan 2
703 47 Örebro
Tel: 019-19 27 56
E-post: liv.andersen@sensus.se

Östergötland
Maija Löfgren
Sensus Östergötland-Norra Småland
Teatergatan, Stadshuset
602 22 Norrköping
Tel: 0704-62 48 76
E-post: maija.lofgren@sensus.se

Nationella kontaktpersoner

Sveriges Konstföreningars Riksförbund
Caroline Lund
Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn
Tel: 040-36 26 60
E-post: caroline@sverigeskonstforeningar.nu

Sensus Riksförbund
Kerstin Selén
Klara södra kyrkogata 1
Box 1058, 101 39 Stockholm
Tel: 0708-53 03 16
E-post: kerstin.selen@sensus.se