Distriktet är för tillfälligt vilande. Kontakta Sveriges Konstföreningars kansli om er konstförening har några frågor.