Sidan här nedan är fortfarande under arbete, men planeras att vara mer klar under maj månad.

 

Distriktets aktuella aktiviteter:

Söndag 28 april kl 15.00 höll Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland – sin första ordinarie distriktsstämma 2019 på Mjellby Konstmuseum, som ligger strax utanför Halmstad.

Deltagarna fick vid detta tillfälle se Hallands Konstförening årets jurybedömda Vårsalong. Ylva Berger från Hallands Konstförening inledde visningen. Många verk var redan sålda, men det fanns en del riktigt fina verk kvar.

Sedan var det dags för kaffe och vetekrans innan förbundsdirektör vid Sveriges Konstföreningar, Greta Burman, inledde Hallands första ordinarie distriktsstämma och påtalade att distrikt Halland är en viktig länk emellan medlemsföreningarna och förbundet. Vidare berättade Greta Burman om förbundets syfte och verksamhet.

Vordf Lisbeth Hedelin distriktets hemsida för deltagarna.

Den ordinarie distriktsstämman öppnades och Greta Burman valdes till dagens ordförande. Protokoll från mötet kommer att läggas på hemsidan när det är klart.

Det hela avslutades med att intendent vid Hallands Konstmuseum, Anneli Tuveros, berättade om museets historia och vad som kommer att hända när renoveringen av museet är klar senare i höst. Öppningen sker den 26 oktober.

För att  se vilka personer som ingår i Distrikt Hallands styrelse, se fliken Styrelse (www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse).

 

KONTAKT

Ordf Anita Förstberg <anita@forstberg.com>

Sekr Ylva Svederberg- Berger <ylva.berger@yahoo.se>

 

BAKGRUND

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har distriktsorganisationer i så gott som hela landet, och nu även i HALLAND.

Den första distriktsstämman hölls den 29 oktober 2018 på Ringhals Kärnkraftverk. Ordförande var Greta Burman, förbundsdirektör för Sveriges Konstföreningar.

Vid ett möte den 7 juni 2018 på Falkenbergs museum, tillsammans med SVERIGES KONSTFÖRENINGAR, tillsattes en interimsstyrelse, se under fliken Styrelse (www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse).

Denna styrelse fick i uppdrag att ta fram förslag till stadgar i enlighet med en mall som är framtagen av SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Dessa stadgar fanns tillgängliga inför den första ordinarie distriktsstämman, söndag den 28 april 2019 på Mjellby Konstmuseum. Förbundsdirektör för SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Greta Burman var ordförande.

Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.

Distriktsorganisationen Halland utgör ett samarbetsorgan för medlemsföreningarna.

Inom distrikt Halland är 15 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplatsföreningar och 7 allmänna föreningar, se sidan Medlemmar.

Medlemsföreningarna kan nås via de länkar  till deras hemsidor i den mån de har en hemsida. Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar

Distriktstyrelsen kan också företräda föreningar i Halland i dialoger med exempelvis Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands länsmuseum.

Distriktstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på något.

Att ha en distriktsförening kan ge förutsättningar att söka bidrag till gemensamma aktiviteter av betydelse för konstintresset i Halland.