Sidan här nedan är under arbete

STARTSIDA

Här på startsidan kommer aktuella aktiviteter att presenteras. Se även fliken Program (www.sverigeskonstforeningar.nu/program). (Försökte skapa programsidan, tilläts ej).

För att  se vilka personer som ingår i Distrikt Hallands styrelse, se fliken Styrelse (www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse).

 

KONTAKT

Ordf Anita Förstberg <anita@forstberg.com>

Sekr Ylva Svederberg- Berger <ylva.berger@yahoo.se>

 

BAKGRUND

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har distriktsorganisationer i så gott som hela landet, och nu även i HALLAND. Den första distriktsstämman hölls den 29 oktober 2018 på Ringhals Kärnkraftverk. Ordförande var Greta Burman, förbundsdirektör för Sveriges Konstföreningar.

Vid ett möte den 7 juni 2018 på Falkenbergs museum, tillsammans med SVERIGES KONSTFÖRENINGAR, tillsattes en interimsstyrelse, se under fliken Styrelse (www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse).

Denna styrelse fick i uppdrag att ta fram förslag till stadgar i enlighet med en mall som är framtagen av SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Det är slutfört och läggs fram för den första ordinarie distriktsstämman, vilken kommer att ske söndagen den 28 april 2019 i Mjellby Konstmuseum. Förbundsdirektör för SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Greta Burman inbjuds att vara ordförande.

Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland. Distriktsorganisationen Halland kan betraktas som ett samarbetsorgan för medlemsföreningarna.

Inom distrikt Halland finns idag 15 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplatsföreningar och 7 allmänna föreningar, se sidan Medlemmar.

Medlemsföreningarna kan nås via de länkar vi får av dem till deras hemsidor i den mån de har en hemsida. Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar

Distriktstyrelsen kan också företräda föreningar i Halland i dialoger med exempelvis Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands Konstmuseum.

Distriktstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på något.

Att ha en distriktsförening kan ge förutsättningar att söka bidrag till gemensamma aktiviteter av betydelse för konstintresset i Halland.