Distriktets aktuella aktiviteter:

Söndag 26 april håller Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland – sin ordinarie distriktsstämma på Hallands Konstmuseum, Tollsgatan 2, Halmstad

Medlemmarna i anslutna föreningar till Sveriges konstföreningar – Distrikt Halland inbjuds till distriktsstämman.

Medlemmarna, dvs deltagarna, kommer vid detta tillfälle få möjlighet att se Hallands Konstförening årliga jurybedömda Vårsalong (24 mars – 3 maj 2020). Mer information finns på www.hallandskonstforening.se

Deltagarna kommer också få möjlighet att bekanta sig med det nyrenoverade och tillbyggda regionala konstmuseet, Hallands Konstmuseum. Öppningen skedde den 26 oktober 2019, men många kanske inte har hunnit se museets omvandling.

Föreningen Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland är en viktig länk mellan konstföreningarna i Halland.

För att  se vilka personer som ingår i Distrikt Hallands styrelse, se fliken Styrelse (www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse).

KONTAKT

Ordf Anita Förstberg <anita@forstberg.com;

Sekr Ylva Svederberg- Berger <ylva.berger@yahoo.se;

BAKGRUND
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har distriktsorganisationer i så gott som hela landet och nu även i HALLAND.

Den första distriktsstämman för Halland hölls den 29 oktober 2018 på Ringhals Kärnkraftverk. Ordförande var Greta Burman, förbundsdirektör för Sveriges Konstföreningar. www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse.

Distriktets stadgar finns tillgängliga nedan.

Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.

Distriktsorganisationen Halland utgör ett samarbetsorgan för medlemsföreningarna.

Inom distrikt Halland är 15 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplatsföreningar och 7 allmänna föreningar, se Medlemmar nedan.

Medlemsföreningarna kan nås via länkar till deras hemsidor i den mån de har en hemsida. Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar

Distriktstyrelsen kan också företräda föreningar i Halland i dialoger med exempelvis Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands länsmuseum.

Distriktstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på något.

Att ha en distriktsförening kan ge förutsättningar att söka bidrag till gemensamma aktiviteter av betydelse för konstintresset i Halland.