Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

Distriktsstämma i augusti?

Med anledning av den pågående coronasmittan blev distriktsstämman den 28 mars 2020 inställd.
Vi följde den rekommendation som Sveriges Konstföreningar utfärdat. Den nuvarande styrelsen fortsätter sitt arbete intill ny styrelse kan väljas.

Styrelsen överväger att kalla till distriktsstämma i slutet av augusti, då som ett telefonmöte eller möte via nätet. Information kommer.

 

Konstens Vecka 2020

Konstens Vecka 2020

Planering pågår för att genomföra Konstens Vecka 2020 i vecka 40.
Det samlande begreppet är Digitalisering, något som kommer att tydligt märkas både vad gäller det praktiska genomförandet och innehållet. Vi hoppas självfallet att mycket kan genomföras med fysiska besök på utställningar och andra arrangemang. Planeringsläget anger att:

Invigningen sker lördag 26 september på Jamtli där invigningstal hålls, utdelning av regionens arbetsstipendium sker, ett digitalt inslag (föredrag?) genomförs. Avsikten är att invigningen skall kunna följas ute i länet med hjälp av streamad överföring.

Under veckan genomförs utställningar, föredrag och annat  hos konstföreningar, gallerier, konstnärer gärna i digital form. Dessutom kan det bli:

En konstvandring i Östersund digitalt överförd
Konstverk i skyltfönster övervägs.
Roller Derby och Östersunds grafikverkstad ordnar en konstperformance genomförd på rullskridskor.
Mattias Jansson från Sveriges Konstföreningar håller ett digitalt föredrag riktat till konstföreningarna, ett fördrag om hur arbeta digitalt.

Avslutningen blir på söndag 4 oktober,  på Härke Konstcentrum.

Brev med ytterligare information kommer att sändas till föreningar och andra berörda i mitten av juni. Vi önskar svar från föreningarna m.fl. om deras planerade aktiviteter under KV. Svar i senare delen av augusti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTENS VECKA 2019

Årets tema är Digitalisering. Föreningarna väljer det eller eget tema.

Invigning på Jamtli lördag den 28 september klockan 13.00.

Avslutning  på LUX/Norra station lördag 5 oktober klockan 18-21.

Program klicka på nedanstående fil.

 

Konstens vecka 2019_Program

 

INVIGNINGEN
Det hade kommit ganska många intresserade till Rentzhogsalen på Jamtli när Ellen Hyttsten tog till orda och hälsade alla välkomna: Ellen berättade om Konstens Vecka 2019, hur den förberetts och att det även i år var omkring 50 arrangemang som kunde besökas under veckan. Hon kunde också meddela att i år fanns det något att besöka i alla länets kommuner. Årets tema är “digitalisering”, något som mer och mer återfinns i konsten. Vi skulle få se exempel under den kommande timmen (Linda Peterssons video och Sabina Wärmes performance).

Sedan överlämnades ordet till Karin Thomasson som representerade Region Jämtland.Härjedalen. Hon berättade om de nyinstiftade tre arbetsstipendierna inom kulturområdet och kallade fram Linda Petersson som tilldelats årets stipendium inom konst. Motivering upplästes och Linda fick blommor och applåder. Linda berättade sedan att hennes inriktning är att gestalta kvinnors livsöden och historia. Hon visade sedan en vacker vintrig video med musik av Hildegard av Bingen.

Linda Petersson, glad över sitt stipendium.

Kristina Strömgren, ny konstansvarig inom Östersunds kommun, presenterade sig och sin inriktning av det kommande arbetet. Hon vill tidigt nå kontakt med konstnärer och konstintresserade för att få underlag för arbetet. Kristina övergick sedan till att presentera Sabina Wärme och hennes konstnärskap. De är bekanta, uppvuxna i östra Jämtland.

Sabina Wärmes performance var fängslande

Sabina Wärme framförde en performance innehållande ljus, ljud och rörelse. Publiken hölls fångad i en halv timme och det hela avslutades med en rungande applåd.

 

LÄNSFINAL
Länsfinalen genomfördes på lördagskväll den 5 oktober i LUX-Norra Station. Man kunde njuta av mat och/eller dryck och lyssna till fin jazzmusik som DJ Christoffer Svensson stod för. Den stora begivenheten var en konstquiz som ordnats av Anna Erlandsson och Maya Westerlund. Kluriga frågor om konstverk, konstnärer och musik. Frågorna rörde vad som kan ses i Östersund och ute i stora världen. Sju lag organiserades och när allt var rättat så var det ett vinnande lag som kunde hämta första priset: en timmes instruktion hos Glashyttan “Gör ditt eget glas”. Övriga lag fick alla priser, böcker eller konstkort.

Maya Westerlund och Anna Erlandsson ledde kvällens kluriga konstquiz.

Man kunde också besöka utställningen i LUX där Kerstin Öhlin Lejonklou visade “Fotografier från 60-tal till idag – ett livslångt skapande”.

Vackra foton av vackra smycken som skapats av Kerstin Öhlin Lejonklou

 

UTVÄRDERING

Utvärdering av Konstens Vecka 2019, från arrangörer och ledningsgrupp återfinns nedan.

Utvärdering KV 2019

VANDRINGSUTSTÄLLNING

En vandringsutställning med verk av konstnärer från Jämtland och Medelpad har upprättats av Sv. Konstföreningar Västernorrland. Den visades under våren i LUX, Östersund. Utställningen är under perioden 11 juni-30 november tillgänglig för visning. Intresserade kontaktar Margareta Grundström
070-6030822.

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2019

 

Linda Petersson Ödbring berättade om “Min konstnärliga gärning”.

Läs om detta och förhandlingarna under fliken Program/Projekt.