Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

 

 

KONSTENS VECKA 2018

 Planering pågår. Preliminärt blir invigningen den 29 september på Storsjöteatern. Medverkan bl.a. av elever på estetiska skollinjer.
Avslutning på Jamtli den 7 oktober med bl.a. specialvisning av Nationalmuseum Jamtli. Konstlotteri.
Föreningar m.fl. kommer att informeras efter hand.

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2018 den 17 mars 2018. Referat se fliken Program/Projekt.

 

Linda Svedberg berättade om sitt konstnärskap vid distriktsstämman.

 

KONSTENS VECKA 2017, vad hände? Se fliken program/projekt.