Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

Distriktsstämma 3 september kl 19

Med anledning av den pågående coronasmittan blev distriktsstämman den 28 mars 2020 inställd.
Vi följde den rekommendation som Sveriges Konstföreningar utfärdat. Den nuvarande styrelsen fortsätter sitt arbete intill ny styrelse kan väljas.

Styrelsen har beslutat att kalla till försenad distriktsstämma torsdag den 3 september 2020 klockan 19.00. Stämman kommer att genomföras som digitalt möte (Zoom) eller telefonkonferens. Kallelse kommer.

 

Konstens Vecka 2020

Konstens Vecka 2020

Planering pågår för att genomföra Konstens Vecka 2020 i vecka 40.
Det samlande begreppet är Digitalisering, något som kommer att tydligt märkas både vad gäller det praktiska genomförandet och innehållet. Vi hoppas självfallet att mycket kan genomföras med fysiska besök på utställningar och andra arrangemang. Planeringsläget anger att:

Invigningen sker lördag 26 september på Jamtli där invigningstal hålls, utdelning av regionens arbetsstipendium sker, ett digitalt inslag (föredrag?) genomförs. Avsikten är att invigningen skall kunna följas ute i länet med hjälp av via en Youtube-kanal.

Under veckan genomförs utställningar, föredrag och annat  hos konstföreningar, gallerier, konstnärer gärna i digital form. Dessutom kan det bli:

En konstvandring i Östersund digitalt överförd
Konstverk i skyltfönster övervägs.
Roller Derby och Östersunds grafikverkstad ordnar en konstperformance genomförd på rullskridskor.
Mattias Jansson från Sveriges Konstföreningar håller ett digitalt föredrag riktat till konstföreningarna, ett fördrag om hur arbeta digitalt.

Avslutningen blir på söndag 4 oktober,  på Härke Konstcentrum.

Brev med ytterligare information kommer att sändas till föreningar och andra berörda i mitten av juni. Vi önskar svar från föreningarna m.fl. om deras planerade aktiviteter under KV. Svar från konstföreningarna senast den 17 augusti.