Sveriges Konstföreningar
Jämtland-Härjedalen

är samverkansorganisation för konstföreningar i J-H.
Vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse
genom att anordna utbildning, föreläsningar etc.
Den viktigaste aktiviteten är Konstens Vecka där SK J-H
samordnar, informerar, ordnar invigning och avslutning.

Stadgar

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2019

 

Linda Petersson Ödbring berättade om “Min konstnärliga gärning”.

Läs om detta och förhandlingarna under fliken Program/Projekt.

 

 

 

 

 

Mittsvensk konstsalong 6 april–12 maj 2019, Exercishallen, Östersund

Mitt-Salong är en jurybedömd konstsalong med målsättning att sätta fokus på vad som pågår i konstlivet i Sveriges mittersta regioner, Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. En mötesplats för konstnärer och konstuttryck från regionerna på 62 och 63 breddgraden.
Ansökningsperiod 11 feb-7 mars. Arrangör: Lat63 Art Arena

Affischen hittar du här: affisch_mittsalong2

 

 

 

Invigning sker lördag den 29 september klockan 13-14 på Storsjöteatern. Ordföranden Ellen Hyttsten invigningstalar. Miniföredrag av Lennart Samor, konstnär. Musik av Patrik Lantz. Vernissage.
Avslutning blir det på Jamtli söndag den 7 oktober klockan 18.00-21.30 med bl.a. specialvisning av Nationalmuseum Jamtlis utställning “Sex sekler av samtid”. Samtal med konstpedagog Sofia Pettersson. Bubbel, snittar m.m. Konstlotteri.

Kalendarium/programblad i länken nedan.

Konstens vecka Program 2018 (2) (1)

 

INVIGNINGEN den 29 september

genomfördes i Storsjöteaterns lokaler. Ett 50-tal personer hade infunnit sig.

Ellen Hyttsten inledde med att presentera årets Konstens Vecka.

Patrik Lantz underhöll med spännande musik som han skapade med hjälp av en högtalare, en förstärkare, några reglerdon, sin röst, fiol och gitarr.

Lennart Samor invigningstalade över ämnet Ung konst och framförde sin önskan att vi skall hjälpa de unga genom att upplåta lokaler som de kan visa sin konst i och besöka deras utställningar.

Sedan blev det vernissage på utställningen Sömnparalys med verk av de unga konstnärerna Henrik Ljusberg, Karl Nordström och Nils Hervén.

Ellen Hyttsten presenterade Konstens Vecka

Patrik Lantz skapade spännande musik

Lennart Samor invigde

Henrik Ljusberg

 

AVSLUTNINGEN den 7 oktober

klockan 18.00 inleddes med mat, dryck och samvaro. Man kunde i baren köpa snittar läckert upplagda på en tunn träbricka (ett takspån) och till det lämplig dryck, alkoholfri eller med. Ett alternativ var kaffe och en specialdesignad tårtbit.

Några valde kaffe och tårta.

Den goda stämningen under samvaron steg snabbt i Konstateljén i bottenvåningen på Nationalmuseum Jamtli.

Ellen Hyttsten hälsade välkommen och övergick ganska snart till att intervjua konstpedagogen Sofia Pettersson som har sin dagliga syssla i nationalmuseet och utställningen “Sex sekler av samtid”. Sofia berättade livfullt om sin verksamhet, som består i att ta hand om olika grupper – barn, skolklasser, grupper med äldre m.fl. Man besöker först utställningen i konstmuseet och fortsätter i konstateljén. I den senare får de yngre skapa sin konst med inspiration från museibesöket.

Sofia Pettersson berättade med inlevelse om sitt arbete i Nationalmuseum Jamtli.

Sofia berättade om många roliga och underfundiga frågor och svar som de yngre besökarna bidragit med. Sofia kunde också berätta att det är fullbokat med besöksgrupper fram till utställningens slut i april.

Intresserade deltagare i Konstateljén

Därefter tog Sofia med oss alla upp till utställningen och genomförde en timmeslång guidning innehållande fakta om konstnärerna, deras verk och även om konstverkens innehåll.

Sofia visar utställningen

Sedan blev det återsamling i Konstateljén där representanter för närvarande konstföreningar berättade om vad som hänt under Konstens Vecka. Och det var mycket och lyckat som berättades från Åre, Edsåsdalen, Krokom, JLK, FRIKO och IntraGalactic Arts collective.

Marika Wahl-Lindberg berättade om KV i Åre

Kvällen avslutades med närvarolotteri med ett 25-tal vinster. Tre konstverk skänkta av Henrik Ljusberg,  Janne Riikonen, SK J-H. Konstböcker och konstkort skänkta av Region J-H, JLK och Jamtli.
Jamtli hade också skänkt ett presentkort värt 2 700 kronor som innebar en specialvisning av utställningen “Sex sekler av samtid” för en grupp på ca. 25 personer. Presentkortet lottades ut bland närvarande konstföreningar och Malin Ståhl kunde lycklig motta denna vinst för IntraGalactic Arts collective.