DISTRIKTSSTÄMMAN den 23 mars 2019

När ordförande Ellen Hyttsten hälsade alla välkomna hade ett 15-tal personer från fem av distriktets tolv föreningar samlats.

Efter de inledande punkterna lämnades en längre redogörelse för verksamhetsberättelsen. Konstens Vecka var även 2018 den stora begivenheten. Ett 50-tal arrangemang anordnades täckande hela länet, många av dessa med årets tema Ung konst. Invigningen skedde på Storsjöteatern. Avslutningen hölls på Jamtli där Nationalmuseum Jamtli var huvudnumret. Samarbete med distrikt Västernorrland har resulterat i att en vandringsutställning med konstnärer från Medelpad och Jämtland även besöker vårt distrikt. Den har varit utställd i JLK:s galleri LUX den senaste månaden och flera platser planeras. Vårt projekt med en Konstsalong har diskuterats under några år och blir nu verklighet, då den genomförs under våren 2019 på Exercishall Jamli.

Till ny styrelse utsågs:

Ellen Hyttsten ordförande, Margareta Vestman Grundström sekreterare, Örjan Eriksson (adjungerad) kassör, Åsa Domeij Lisensdotter ledamot, Lennart Nilsson ledamot, Ingvar Gustafsson ledamot, Ingrid Aronsson suppleant, Erica Jonsson suppleant.

Margareta Vestman Grundström är vår sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Grundström ledde ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna där många goda tips om aktiviteter överlämnades. Vi kunde konstatera att idérikedomen är stor och aktiviteterna många och varierande.

“Min konstnärliga gärning” var rubriken på det föredrag som konstnären Linda Petersson Ödbring höll för ett 25-tal konstintresserade. Hon berättade om sin väg till konstnärsyrket och visade några prov ur de många konstnärliga projekt som hon drivit eller medverkat i. Ett av dessa handlade om Kraftverk. Vi fick se bilder på många vackra objekt med anknytning till kraftindustrin. En video, 13 minuter lång, var inspelad i den stora hallen i Linvasselvs kraftverk. Vackert golv och målningar på bergväggen och en njutbar dansuppvisning i hallen. Sanctus Spiritus är en  vacker video med ett vintermotiv där snöflingorna dansar uppåt till musik av Hildegard av Bingen. Det var en fascinerande och uppskattad berättelse som Linda lämnade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella program/projekt