Lördagen den 21 november 2015 kl. 12-18 och söndagen den 22 november 2015 kl. 9-16

Arbetets museum i Norrköping

Observera att anmälan nu är stängd.

inbjudancoverSveriges Konstföreningar bjuder in till konferensen Konst i Arbete på Arbetets museum i Norrköping den 21-22 november 2015. Konferensen handlar om relationen mellan konsten och arbetslivet i ett nutida och historiskt perspektiv. Varför bör det finnas konst på arbetsplatsen och vilka politiska ideologier har tidigare legat bakom konstens integration i arbetslivet? Rapporter från konstnärer och konstföreningar som verkar i ett arbetsliv i förändring varvas under konferensen med performativa inslag, historiska utblickar och teoretisk fördjupning.

Till konferensen kommer konstföreningsledare, experter på arbetets filosofi och idéhistoria, representanter från näringslivet, konstvetare, curators och konstnärer.

Medverkar gör: Pia Areblad, Jens Evaldsson, Marika Holm, Ann Ighe, Anna Ihle, Michele Masucci, Stina Nyberg, Jenny Richards, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Emma Stenström, Nina Svensson, Marika Troili, Anna Östlund. Moderator: Kerstin Brunnberg.

I vårt programblad hittar du program, workshops och mer information om deltagarna i konferensen.

Konferensen ingår i projektet Arbetets konst som drivs i samarbete med Sensus och Konstfrämjandet. Arbetets konst finansieras till största delen av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, men även med bidrag från Stiftelsen Längmanska kulturfonden och från Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

 

Just AnOther interview, performance av Frida Sandström, 2014

Just AnOther interview, performance av Frida Sandström, 2014

Bidragsgivare

Projektet Arbetets konst genomförs med projektstöd från Svenska PostkodLotteriet och PostkodLotteriets Kulturstiftelse. logga-web

och ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.