Konstnärer och arbetsplatskonstföreningar möts för att diskutera nya idéer. Foto från seminarium i Malmö. Fotograf: Mathias Jansson

”Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven, vilket har underminerat arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärerna. I dag har 64 procent av Sveriges konstnärer och konsthantverkare en taxerad månadsinkomst på under 13 300 kronor…”. (Källa:  Debatt: Konst, inte kanoner,  Anders Borg. Johan Wingestad, ordf. Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare och Katarina Jönsson  Norling, ordf. KRO. DI, 2013-09-10)

Den nya arbetsplatskonstföreningen var ett ettårigt utvecklingsprojekt där tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar träffades och tog fram idéer för hur de skulle kunna samverka.

Konstföreningarna tog fram framtidsvisioner som sedan konstnärerna använde för att utveckla skissförslag till konstnärliga projekt som skulle kunna genomföras hos konstföreningarna/på arbetsplatserna. I den här skriften har vi samlat konstnärernas skissförslag och tankar kring hur en konstnär skulle kunna arbeta tillsammans med en arbetsplatskonstförening med olika konstnärliga projekt.

Ladda ner “Ett inspirationshäfte: Den nya arbetsplatskonstföreningen”

 

Följande konstnärer valdes ut att delta i projektet: (Klicka på länken för att läsa deras presentation)

 

Följande arbetsplatskonstföreningar deltar i projektet:

 • FOI Konst- och Kulturförening
 • Konstföreningen ARTE vid Umeå universitet
 • Konstföreningen Didaktus
 • Konstföreningen Torget
 • Konstsektionen vid SSAB Borlänge
 • Livsmedelsverkets konstförening
 • Malmö Kommunanställdas Konstförening
 • Galleri Pictura Skånska Konstmuseum
 • Tekniska Nämndhusets konst- och kulturförening

 

Företagsledningen från arbetsplatserna bjuder vi in till att följa projektet och att medverka på mötet i januari 2015.

Syfte och resultat

Syftet med projektet är att skapa nya arbetsmöjligheter för konstnärer och att ge arbetsplatskonstföreningen en ny gnista och en starkare position på sin arbetsplats och ute bland konstnärskåren. Den konstnär som deltar i projektet får direktkontakt med arbetsplatskonstföreningar och företag, möjlighet att testa och presentera nya konstnärliga idéer och koncept, tillgång till vårt nätverk, synlighet och ett arvode. Den arbetsplatskonstförening som deltar i projektet får inspiration och nya infallsvinklar för sin verksamhet, ökad kunskap om samtidskonst, direktkontakt med konstnärer, ta del av konstnärers idéer, stärkt kommunikation med företagsledningen och råd och stöd från Sveriges Konstföreningar. Den företagsledning som medverkar får ta del av nya innovativa idéer för hur samtidskonst kan vara värdeskapande i olika sammanhang.

Projektets önskade resultat är:

 • Fler uppdrag till konstnärer som arbetar med samtidskonst
 • Nya sätt att verka på för arbetsplatskonstföreningar
 • Ökad kommunikation mellan konstnär, arbetsplatskonstförening och företag
 • Ett nytt kreativt kapital för de deltagande företagen
 • Ett bidrag till utvecklingen av området samtidskonst och näringsliv
 • Ett bidrag till kreativare och hälsosammare arbetsplatser
 • Ett bidrag till en mer spännande samhällsutveckling

Genomförande och tidsplan

Maj 2014: projektet startar upp. Arbetsplatskonstföreningar och ledningar bjuds in.

Maj 2014-september 2014: Arbetsplatskonstföreningarnas visionsarbete.

Oktober 2014-december 2014: Konstnärernas skissarbete. I förslagen ska det framgå hur konsten/verket är tänkt att presenteras och fungera i arbetsplatskonstföreningens kontext.

Januari 2015: Möten. På mötet hålls föreläsningar om konst och näringsliv, visionerna och de visuella förslagen presenteras och samtal mellan konstnärer och arbetsplatskonstföreningar förs. Vid mötet deltar konstnärer och representanter från arbetsplatskonstföreningarna och företagsledningarna.

Februari 2015-april 2015: Sammanfattning av resultat till en skrift.

Kostnad

Det är gratis delta i projektet. För seminariedagen tillkommer en kostnad på 3000 kr per arbetsplatsförening/företag. Kostnaden täcker deltagandet, föreläsningar och kost, för två personer från varje arbetsplatsförening/företag.

Projektledare/kontaktperson

Caroline Lund, Konstbildare/verksamhetsutvecklare på Sveriges Konstföreningar. 

Här kan du läsa en utförligare projektbeskrivning om den nya arbetsplatskonstföreningen (PDF).

 

kun logga 1 325px

Projektet drivs med ekonomiskt  stöd av KUN (BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd)