Foto av Christiaan Dirksen

Under hösten kunde konstförenings- och distriktsledare ansöka om att delta i vår nya unika, ettåriga utbildning “Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar”. Ett tjugotal personer från följande distrikt och konstföreningar, blev utvalda för att delta i pilotutbildningen:

Distrikt Gävleborg, Dellenkultur, Hälsinglands konstgille, Karlskrona konstförening, Falbygdens konstförening, Ljusterö konstförening, Skolverkets konstförening, Konstföreningen vid Malmö högskola, Söderhamns konstförening, Söderköpings konstförening, Vingåkersbygdens konstförening, Liljevalchs Vänner, Konstklubben vid Statens folkhälsoinstitut, Varbergs konstförening, Landstinget Blekinge konstklubb, Hälsinglands konstgille, Varbergs konstförening, Distrikt Jönköping, distrikt Örebro och Landstingspersonalens konstförening i Örebro.

Syftet med utbildningen är att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar. Pilotutbildningen drivs av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg.

Utbildningen arrangeras i Gävle vid två tillfällen under 2014. Det första utbildningstillfället sker  i januari (31/1-2/2) och det andra i november (8-9/11). Projektarbetet där emellan görs i samarbete med den konstförening som deltagaren är verksam vid, och med möjlighet till handledning på distans från Sveriges Konstföreningar.

Deltagarna får vid det första utbildningstillfället, via inbjudna föreläsare och ett tillhörande studiematerial, kunskap och färdigheter inom ämnen som samtidskonst, utställningsproduktion, arrangörskap, finansiering, samverkansstrategier, marknadsföring och förmedling. Därefter får deltagarna, med stöd av mentorer från Sveriges Konstföreningar, självständigt kurera och presentera ett konstprojekt. Efter genomförandet, som kommer att sammanfalla med Konstens Vecka, v. 40 i oktober, träffas deltagarna för en avslutande utbildningshelg. Vid detta tillfälle presenteras projekten och de uppnådda resultaten utvärderas gemensamt.

En del i utbildningen är projektet “Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan” där ett antal nyexaminerade kuratorer knyts till utbildningens olika projekt. Tanken är att etablera en helt ny samarbetsform mellan nyutexaminerade kuratorer och landets cirka 300 konstföreningar som bedriver egen utställningsverksamhet. Därigenom ska curatorerna få tillgång till en plattform varifrån de kan pröva sina vingar och utveckla samtidskonstprojekt och -utställningar i samarbete med föreningarna. Projektet kan också ge konstföreningarna en vitamininjektion utifrån och curatorerna ges en möjlighet att ta sig in i en ofta snäv och  svårtillgänglig konstbransch.

Läs redovisningarna från projektet.

 

KONSTEN ATT STÄLLA UT SAMTIDSKONSTEN – EN GUIDEBOK

Till utbildningen har vi tillsammans med våra samarbetspartners  producerat ett teoretiskt utbildningsmaterial som på ett handfast sätt både diskuterar vad som är samtidskonst och hur man kan arbeta med samtidskonst i sin egen utställningsproduktion. Ambitionen är att ge råd om allt från hur man kuraterar, samarbetar och finansierar till publikarbete och marknadsföring. De kunniga skribenterna bidrar generöst med sina personliga erfarenheter och reflektioner. Håkan Nilssons skriver om “Vad är samtidskonst?”,  Power Ekroth om kuratorsrollen,  Stefan Karlsson om finansieringens problematik och möjligheter, Pontus Raud om samarbeten och kollektiva arbetsprocesser,  Johanna Uddén om marknadsföring, Johan Ågren om genomförande och slutligen Kerstin Selén som berättar om projektbeskrivning och utvärdering.