Låna en konstnär till er förening eller arbetsplats.

Kristian Berglund "Bildningskomplex"

Kristian Berglund “Bildningskomplex”

Projektet är nu avslutat, men konstföreningar kan på egen hand kontakta konstnärerna i projektet om man vill arrangera en workshop, utställning eller liknande.

De konstverk som kan beställas av alla konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar kan beskrivas som kortare performativa ingrepp, deltagandebaserade projekt eller inspirerande möten. Tio projekt har tagits fram av tio yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper: ApE (Anna Stina Erlandsson och Annica Einarsson), Kristian Berglund, Aldis Ellersdottir Hoff, Mats Eriksson, Jens Evaldsson, Local A. (Jenny Berntson och Felice Hapetzeder), Stina Nyberg, Sofia Sundberg, Nina Svensson och Marika Troili.

 

Stina Nyberg workshop. Foto: Johan Wahlgren

Stina Nyberg workshop. Foto: Johan Wahlgren

Så funkar det
Bläddra i katalogen, diskutera med medlemmarna i konstföreningen. Välj ett eller flera konstverk/projekt som passar er.

 

Katalog med presentation av konstnärerna

Här kan du ladda ner katalogen med alla projektbeskrivningar (PDF).

eller beställ ett tryckt exemplar utan kostnad från Sveriges Konstföreningar.

 

Bidragsgivare

Projektet Arbetets konst genomförs med projektstöd från Svenska PostkodLotteriet och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Logga Svenska Postkod-lotteriet

Logga Svenska Postkod-lotteriet

 

Berättelser om att låna en konstnär:

 

 

Aldis Ellersdottir Hoff hos konstföreningen Clava på Borgholm

Konstnären Aldis Ellersdottir Hoff besökte konstföreningen Clava på Borgholm och här är hennes beskrivning om hur workshopen genomfördes och fungerade. .

Stina Nyberg hos konstföreningen Torget

Konstnären Stina Nyberg besökte förskolan och konstföreningen Torget i Rinkeby. Här berättar ordförande Marika Holm om besöket..

Local A hos distrikt Norrbotten

Felice Hapetzeder från konstnärsgruppen Local A gjorde en uppskattad blixtvisit på Havremagasinet i Boden när distrikt Norrbotten arrangerade sitt årsmöte ,.

Jens Evaldsson hos Personalens konstförening, Region Örebro län

En av de konstföreningar som tagit tillfället i akt och lånat en konstnär från Sveriges Konstföreningar är Personalens konstförening, Region Örebro län. Lena Ryö, styrelseledamot berättar om hur det var att låna konstnären Jens Evaldsson till konstföreningen:.

Sofia Sundberg på Konstklubben Paletten på Valmet AB i Sundsvall

Vi i styrelsen för Konstklubben Paletten på Valmet AB tyckte idén med att ta vara på det som blir över i våra arbeten var en bra idé. Det var ett trevligt och annorlunda konstprojekt som vi fick ta del av! Resultatet/konstverket visar saker som blir över från flera olika avdelningar på vår stora site..

Kristian Berglund besöker Kiruna Konstgille

Kristian Berglund besökte Kiruna Konstgille i slutet av oktober och ordförande Kajsa Westergren berättar om hur det var att låna en konstnär till konstföreningen.

ApE hos Intraservice Konst & Kulturförening i Göteborg

Intraservice Konst & Kulturförening i Göteborg lånade konstnärerna ApE (Annica Einarsson & Anna Stina Erlandsson) och deras projekt Every Day Art till arbetsplatsen. Ordförande Ylva Johansson berättar varför de valde att låna ApE till konstföreningen och vad konstnärernas uppdrag var..

Mats Eriksson hos Folkare konstförening

Folkare konstförening i Dalarna lånade konstnären Mats Erikssons och hans projekt ”Dialoger” som en del av sitt 70-årsfirande. Vice ordförande Charlotte Wells berättar om hur det var att låna en konstnär..

Aldis Ellertsdóttir Hoffs hos konstföreningen på Vasaparkens förskolor

År 2014 startade Marika Holm upp konstföreningen Torget på en förskola i Rinkeby. Nu har hon varit med och starta ännu en konstförening på Vasaparkens förskolor. Vi pratade med Marika om varför det behövs konstföreningar på förskolor och vilken betydelse det har att barn tidigt får komma i kontakt med professionella konstnärer och samtidskonst..