Under våren 2016 arrangerar Sveriges Konstföreningar i samarbete med några distrikt endagars seminarier om Konst i Arbete. Miniseminarierna är en kompaktare version av konferensen på Arbetets museum i Norrköping hösten 2015. Det är gratis att delta på seminarierna men föranmälan krävs. Här under ser du datum och program för miniseminarierna. Anmälan kommer att ske direkt till respektive distrikt och arrangör.

Observera att anmälan nu är stängd.

Miniseminarier våren 2016

_DSC9515

Miniseminarier om Konst i Arbete. Foto: Johan Wahlgren

Gävle, Söndagen 13 mars, kl. 12.00-16.00, Konstcentrum/ Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Örebro, Söndag 20 mars, kl 10.30-14.30, Hotell Livin, Järnvägsgatan 22

Malmö, Torsdag 7 april, kl 18.00-ca 21.30, Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10, lokal: Orkanen C231

Göteborg, Torsdag 21 april, 18.00-21.00, Konstepedemin, Konstepidemins väg 6

Luleå, måndag 9/5 – torsdag 12/5, olika platser

 

 

Program och anmälan

_DSC9799

Marika Holm. Foto: Johan Wahlgren

Gävle

Söndagen 13 mars, kl. 12.00-16.00

Konstcentrum/ Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle 

13.00-14.00 Gertrud Sandqvist

14.00-14.30 Nina Svensson

14.30-15.00 KAFFE

15.00-15.40 Marika Holm

15.40-16.00 Avslutning

 

Örebro

Pia Areblad

Pia Areblad. Foto: Johan Wahlgren

Söndag 20 mars, kl 10.30-14.30

Hotell Livin, Järnvägsgatan 22

10.30-10.40 Välkommen!
10.40-11.20 Ann Ighe
11.20-11.50 Marika Holm
11.50-12.40 Lunch
12.40-13.00  Jens Evaldsson
13.00-13.40  Pia Areblad
13.40-14.30 Seminariesamtal med Fredrik Stenman, Marita Axelsson och Josie Ahlström

Läs hela inbjudan som en PDF.

 

Malmö

Makerspace med Jens Evaldsson.

Makerspace med Jens Evaldsson. Foto: Johan Wahlgren

Torsdag 7 april, kl 18.00-ca 21.30

Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10, lokal: Orkanen C231

18.00-18.10  Välkommen!

18.10-18.50  Gertrud Sandqvist

18.55-19.35  Hans Carlsson

19.40-20.00  Paus med förfriskningar

20.00-20.40  Nina Svensson

20.45  Karl-Bertil Hake (Guidad tur av Malmö högskolas offentliga konst)

Läs mer på Konstföreningen för Malmö högskolas hemsida.

 

Göteborg

Torsdag 21 april, 18.00-21.00

Konstepidemin, Konstepidemins väg 6

Ca 18.00-19.00 Ann Ighe

Ca 19.00-20.00 Marika Troili

20.00-21.00 Vin med tilltugg

GRATIS INTRÄDE – obligatorisk anmälan

Läs mer på Konstepidemins hemsida.

 

Luleå

Måndag 9/5 – Torsdag 12/5

Måndag 9 maj, 18.15–20.00; Vetenskapens hus, Storgatan 53
18.15–18.30 Greta Burman förbundschef för Sveriges Konstföreningar och Hans Carlsson projektledare för Arbetets Konst, introduktion till Konst i Arbete: Luleå
18.30–19.15 Föreläsning: Hans Carlsson: Hennes arbetsplats har flyttat närmare köket
19.15–20.00 Läsning/bokpresentation: Marika Troili: Inga kärleksbrev idag heller: Programpunkten presenteras i samarbete med Konstfrämjandet

Tisdag 10 maj, 17.00–19.30; Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23
17.00–17.40 Konstnärspresentation: Lena Stenberg Om projektet Markanvändning
17.40–18.20 Föreläsning: Anna Östlund
B-laget – en utställning och en bok om att arbeta på SSAB
18.20–18.50 PAUS
18.50–19.30 Konstnärspresentation: Sofia Sundberg Material som minnesbärare

Onsdag 11 maj, 18.00–20.00; Galleri Syster, Sandviksgatan 18 A
Konstcafé: samtal med konstnären Jenny Nordmark
Nationalälven och Sprängsten

Torsdag 12 maj, 18.30– ca 20.00; Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17 (lilla salen)
Filmprogram på konsthallen: Arbetsgeografier med filmerna: Pigan let’s get free av Anders Rundberg, Homa Badpa och Amanda Peterson; Ön av Ingo Vetter och In the light and shade of the ornaments – a rehearsal av Ingela Johansson. Filmprogrammet är ca en och en halv timme långt.

Föreläsningarna och filmvisningen är gratis och ingen föranmälan krävs.

Ladda ner programmet för seminariedagarna.

 

Mer om föreläsarna och deras föreläsningar

Josie Ahlström är verksam som konstnär och konstpedagog i Örebro med uppdrag som workshop- och projektledare.

Pia Areblad är en av de mest namnkunniga aktörerna i Europa när det gäller att utveckla konstnärliga interventioner i näringslivet. Hon grundade och utvecklade TILLT som hon också hade ansvaret för 2001–2010. TILLT har genom­fört över 100 årslånga och ca 500 kortare konst­närliga interventioner i arbetslivet med syfte att stärka innovationskapaciteten. Sedan 2014 är Pia Areblad näringslivschef i Ale kommun, krans­kommun till Göteborg. I hennes nya roll vill hon sammankoppla sin erfarenhet från konstnärsdri­ven innovation med näringslivsutveckling och låta detta arbetssätt bli ett signum för Ale.

Pia Areblads föreläsning Värde i samverkan: perspektiv på konst i näringslivet ger perspektiv på hur värde skapas för alla parter i samverkansprojekt mellan konst och näringsliv.

Marita Axelsson är utbildad vid Konstfack och har tidigare arbetat som konstnär, formgivare och pedagog. Nu arbetar hon som verksamhetsledare för Konstfrämjandet Bergslagen. 

Hans Carlsson är konstnär, skribent och curator baserad i Malmö där han studerat på Masterprogrammet Critical & Pedagogical Studies vid Konsthögskolan i Malmö. Han har skrivit konstkritik för bland annat Dala-Demokraten, Helsingborgs Dagblad och Kunstkritikk.se. 2014 startade han projektet Artoteket, ett vandrande samtidskonstbibliotek, i samarbete med Tensta konsthall och Konstfrämjandet. Hans Carlssons konst har visats på bland annat Malmö Konstmuseum, Malmö Museer, Konsthall C, Tensta konsthall och DAM projects, London. Under 2015-2016 är han även verksam som projektledare på Sveriges Konstföreningar.

Föreläsningen Hennes arbetsplats har flyttat närmare köket tar sin utgångspunkt i samhällets syn på arbete under andra hälften av 1900-talet, i relation till utvidgningen av konsten, konstvärlden och konstbegreppet. Den ”nya” ekonomi som brukar ges en startpunkt i 1973 ars oljekris, mer flexibel såväl vad gällde produktions- som anställningsförhallanden, korresponderade på manga sätt med utvecklingen av nya former för produktionen av konst. Den immateriella konsten och det immateriella arbetet är två historier som har en komplicerad men märkbar relation till varandra. 

Jens Evaldsson är konstnär. Han är baserad i Stockholm där han 2009 utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan. Han arbetar idé- och kontextbaserat med de material och metoder som i det givna sammanhanget lämpar sig bäst. Med utgångspunkt i människans beteende och sociala interaktion aktiverar Evaldsson mellanmänskliga rum genom riktade interventioner, som i sin tur skapar nya kontexter och verkligheter. Exempelvis genom organisering av olika grupper och plattformar för möten, diskussioner och samarbeten, vilka ibland tagit formen av utställningar, men lika ofta skapat ett nytt diskursivt och socialt rum på en befintlig institution eller i en social kontext. Frågor kring teknologi, transdisciplinära undersökningar, subkulturer och uppfinningar av allehanda slag ställs i Evaldssons konst i relation till politik, psykologi, historia och filosofi.

I föreläsningen »Making Members Makers« berättar Jens Evaldsson vad en ”maker” är. De platser som makers upprättar, makerspaces, är ofta utrustade med ny teknik, till exempel datorstyrda maskiner som 3Dskrivare, CNC-fräsar, vinylskärare etc. Men även traditionellt hantverk och konst produceras på makerspaces runt om i världen. 

Marika Holm är bildpedagog och ordförande för konstföreningen på förskolan Torget i Rinkeby, Stockholm. Hon arbetar med deltagarbaserad konst, med olika grupper i samhället. Främst med barn och äldre. Sedan två år tillbaka har hon en fast tjänst på förskolan Torget, där hon grundat en konstförening som finns till för per­sonalen, barnen, föräldrar och närsamhälle. På förskolan finns ett galleri, och möjlighet för pro­fessionella konstnärer att arbeta som Artist in Residence-konstnärer med tillgång till förskolans stora ateljé.

Marika Holm uppmärksammar i sin föreläsning Frågor och svar: samtidskonst på förskolan vardagen på en konstförening som arbetar aktivt med performativa konstnärliga praktiker i förskolemiljö. 

Ann Ighe är Fil. dr. i ekonomisk historia och re­daktör på tidskriften Ord&Bild. Hon undervisar i ekonomisk historia och Europakunskap vid Gö­teborgs universitet, och har i sin forskning fram­förallt inriktat sig på genus, egendom och arbete. Ann Ighe var en av redaktörerna till Ett sekel av Syndikalism – Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910–2010 (Federativs förlag 2012). Hennes artikel Jämställdhet genom varublivande. Om behovet av en feministisk arbetskritik publicerades i antologin After Work. Farväl till arbetslinjen (Verbal förlag 2013).

Ann Ighes föreläsning Plats och politik i arbetslivet, från industrialisering till tjänstesamhälle handlar om arbetslivets (ofullständiga) avskiljande från hemmet/hushållet, och vad det betyder för vår uppfattning om vad ett arbete och en arbetsplats är. Vilka arbetsplatser har varit vanliga under de senaste 150 åren? Ann Ighe talar också om arbetsplatsen som ett rum för mobilisering av politisk och ekonomisk makt.

 Gertrud Sandqvist är professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor vid Konsthögskolan i Malmö. Sedan 1980 har hon verkat som konstkritiker på konsttidskriften Paletten (1981–84), vid Nordiskt Konstcentrum i Helsingfors där hon startade den nordiska konsttidskriften Siksi 1986, i Hufvudstadsbladet och i Svenska Dagbladet fram till 1992, då hon blev chef för Galleri F 15 – Senter for internasjonal samtidskunst i Norge. 2006–2010 var Gertrud Sandqvist ordförande i KUNO, de nordiska konsthögskolornas samarbetsorgan.

Gertrud Sandqvist tar i sin föreläsning Konst börjar där syftet slutar – om folkhemmets estetiska politik ett steg tillbaka till det tidiga folk­hemmets konstnärliga ambitioner. Den delvis personliga beskrivningen tar sin utgångspunkt i det svenska välfärdssamhällets framstegsoptimism och människobild. Folkhemmets politiker, arkitekter och ideologer genomförde en omfattande estetisering av samhället. Trots bildande och demo­kratiska initiativ (till vilka konstföreningsrörelsen kan skrivas) att låta alla, eller så många som möjligt, få tillgång till kultur, så negligerades ofta just konsten till förmån för en mer instrumentaliserad kultursyn. Samhäl­let genomgick, argumenterar Sandqvist, en estetisering. Men vilken roll fick då egentligen konsten? 

Fredrik Stenman är VD för Nethouse Örebro, en IT- och managementkonsultfirma med stark värdegrund och ett långsiktigt lokalt engagemang. Fredrik står bakom konststipendiet till Örebro konstskola och skolans kontinuerliga utställningar hos Nethouse. 

Nina Svensson är konstnär utbildad på Konsthögskolan i Umeå; hon har ställt ut på bland annat Västerbottens museum och på Tensta konsthall. I projektet #östrandvindstavarvbadhuset arbetade hon med Timrå kommun, med historier från platsen och boende i kommunen. Projektet var undersökningsbaserat, och tog formen av tillfälliga utställningar, workshops och samtal. Nina Svenssons konst skapar ofta möjlighet till deltagande, och tar plats in situ, som helt eller delvis platsspecifik.

Nina Svensson berättar i föreläsningen Konstnärer arbetar med fantasi, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt om sina konstnärliga projekt och driv­krafter. Det kommer bland annat att handla om konsten i det offentliga rummet, till exempel om Bengt Lindströms offentliga verk Y:et vid Midlanda flygplats. ”Konstnärer arbetar med fantasi, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt” är ett citat från en Tim­råbo som just sett en utställning inom ramen för projektet #östrandvivsta­varvbadhuset, ett projekt om Timrå och med de boende i Timrå. 

Marika Troili arbetar med installation, inter­vju, objekt, video, vandring, text och performance och är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon är intresserad av mellanrummet mellan diskurs och handling i vår politiska och socioekonomiska verklighet. Flera av hennes ar­beten berör samtidens krav och förväntningar på individ och kollektiv. Som utgångspunkt för dessa frågeställningar använder hon ofta konkreta situ­ationer, platser eller objekt som i hennes arbeten får nya betydelser.

I föreläsningen Inga kärleksbrev idag heller presenterar och läser Marika Troili ur sin bok (med samma titel) som handlar om vad som händer med yrkesstolthet och kunskap på en arbetsplats när ”företaget” (en myndighet, som blev ett affärsverk, som blev ett aktiebolag och som idag är en av Sveriges största privata arbetsgivare) försöker ”flexibilisera” och effektivisera sin verksamhet genom oräkneliga omorganisationer. Föreläsningen presenteras i samarbete med Konstfrämjandet.

 

Bidragsgivare

Projektet Arbetets konst genomförs med projektstöd från Svenska PostkodLotteriet och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

logga-web