Hösten 2013 arrangerades den första nordiska konferensen i Malmö kring temat “Framtidens konstförening”. Konferensen var det första steget mot ett ökat samarbete och utbyte mellan riksförbunden för konstföreningar i Sverige, Norge och Danmark. Våren 2016 arrangerades en andra konferens i Oslo med Norske Kunstforeninger som värd. 

Kunstens verdi i tallenes tid i Oslo 2016

Den 22–24 april 2016 arrangerade Norske Kunstforeninger den nordiska konferensen "Kunstens verdi i tallenes tid" i Oslo. Konferensen undersöker hur konstlivet i Norden påverkas av krav på privat finansiering. Ta del av dokumentationen från konferensen..

Framtidens konstförening i Malmö 2013

Den 23-24 november 2013 arrangerades en nordisk konferens om Framtidens konstförening på Malmö högskola i Malmö, Sverige. Konferensen diskuterade konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Ta del av dokumentationen från konferensen..

Konstföreningen i världen

Under två år intervjuade Mathias Jansson konstföreningar i Europa från Schweiz till Färöarna. Några av frågorna var: ”Vad är egentligen en konstförening och vilken betydelse har den för konstlivet idag?” Under resans gång visade sig begreppet konstförening vara både brett och varierat. Boken kan beställas från vår shop.