Ett av Sveriges Konstföreningars viktigaste konstbildande uppdrag är att öka förståelsen för samtidskonsten. Det gör vi genom att arrangera seminarier, utbildningar och producera utställningar riktade till konstföreningar. På den här sidan har vi samlat några utbildningar och handledningar som vi tagit fram tillsammans med Riksutställningar och Sensus.

Konsten att ställa ut samtidskonsten – en guidebok

Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar. Boken har tagits fram i samarbete mellan Riksutställningar, Sveriges Konstföreningar, Sensus Studieförbund och Länskultur Gävleborg och används som utbildningsmaterial i den utbildning som samarbetsparterna arrangerar för medlemmar från Sveriges Konstföreningar. Beställ boken från Sveriges Konstföreningar mot portokostnad..

Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar

Under hösten 2014 kunde konstförenings- och distriktsledare ansöka om att delta i vår nya unika, ettåriga utbildning ”Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar”. Syftet med utbildningen är att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar. .

Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan

Projektet Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan genomförde 2014-2015. Visionen var att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade kuratorer och landets cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet..

Samtidskonst för vanligt folk

I den här antologin har vi låtit tolv av Sveriges främsta skribenter skriva om utvecklingen inom samtidskonsten de senaste 10 åren. Varje skribent har skrivit om ett ämne eller teknik som knyter an till några av de många konstbildningsteman som Sveriges Konstföreningar arbetat med sedan 2001 som fotografi, graffiti, textilkonst, andlighet i konsten och nu senast konst i det offentliga rummet. Boken går att beställa i vår shop..

Den nya arbetsplatskonstföreningen

Den nya arbetsplatskonstföreningen var ett ettårigt utvecklingsprojekt där tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar träffades och tog fram idéer för hur de skulle kunna samverka..