SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
(Org nr. 846001-4882)
Tegnérgatan 60A
216 12 Limhamn

Tel vxl: 040-36 26 60

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Plusgiro: 266464-7

 

Vi som arbetar på förbundskanslietGreta Burman

Förbundschef

040-36 26 61, mobil: 0704-105010

Mathias Jansson

Webbredaktör/informatör

040-36 26 68

Caroline Lund

Konstbildare/verksamhetsutvecklare

040-36 26 66

Kristin Löfgren

Medlemsregister, Filmutlåning

040-36 26 60

Emma Månsson

Koordinator

040-362662

Susanne Olsson

Ekonom, handläggare utställningsersättning

040-36 26 64 Telefontid: 13.00-14.30