Föreningsbrev, november 2013

 

November brukar ses som en mörk och trist månad. Jag brukar säga att jag föredrar de något ljusare eftermiddagarna söderut. Men när det kommer till kvällarna så tycker jag bättre om de snöljusa här i Kiruna. Novemberkväll i lampans sken, hoppas du har nytta och nöje av föreningsbrevet. Blev rätt långt men det ger mig själv en genomgång av läget också.

 

Grattis Sunderby konstskola,  50 år!

 

Fotograf: Karin Westergren

 

Sunderby konstskola har hela året firat sitt 50:årsjubileum genom att bjuda in till seminarier, föreläsningar och workshops. Men den 20 september hade man bestämt som födelsedag med festkväll så då var vi på plats. Sveriges konstföreningar, Norrbotten uppvaktade med ett äppelträd som vi hoppas ska bära frukt i framtiden. Det kommer att få sin plats i den nyanlagda stenträdgården utanför konstskolans lokaler och påminna om ungdomsprojektet Face me som vi driver tillsammans.

Konstläraren Roland Larsson grundade Konstskolan 1963 och den speciella Sunderbypedagogiken som utvecklades är fortfarande den pedagogik man arbetar efter.

 

I kubikmeter konsthantverk

Sveriges konstföreningar har tillsammans med Konshantverkscentrum tagit fram en vandringsutställning med konsthantverk. Peppe Bergström vid Resurscentrum för konst vill gärna samverka med oss så att vi kan visa utställningen på fem, sex olika platser i länet under hösten 2014. Tanken är naturligtvis att det ska ske i samverkan med de lokala konstföreningarna.

 

Tillsammans med Peppe Bergström gör distriktet upp en turnéplan. Kostnaden för föreningen ska begränsa sig till den egna marknadsföringen och den vanliga arbetsinsatsen vid en utställning. Om allt går som vi hoppas, så kommer vernissagen på varje plats att följas av ett Konstcafé med introducerande föreläsning följt av samtal. Är din förening intresserad av att ta emot utställningen så meddela mig det. Jag kommer att skicka ett mejl med förslag på utställningsperioder.

Mer information om själva utställningen hittar du på Sveriges konstföreningars hemsida.

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/utstallningar/1-kubik-konsthantverk-ny-vandringsutstallning/

 

Lena Ylipää – ny länskonstkonsulent

Nu har landstinget tillsatt ny länskonstkonsulent efter Klas Hällerstrand. Det blir Lena Ylipää från Lainio. Numera bor Lena i Boden och kommer att ha Luleå och länsmuseet som bas. För många är Lena en nygammal bekantskap eftersom hon var länskonstkonsulent under åren 2006-2008. Lena tillträder sin tjänst den 18 november. I samband med att vi hängde hennes och hennes syster Anitas utställning på Kiruna flygplats i förra veckan så hann vi med ett första samtal. Lena betonade att vi inte ska sitta och vänta på att länskonstkonsulenten ska komma och göra saker utan det är viktigt att vi kommer till henne med våra idéer. Sen får vi se vad som kan utvecklas ur det gemensamma engagemanget.

 

Utbildningsdagen i Luleå 12 oktober

Vi var 19 personer från nio konstföreningar som samlades i Luleå för höstens utbildningsdag. Vi inledde på Galleri Syster och flyttade sedan över till länsstyrelsen där vi blev Länsstyrelsens konstcirkels gäster.

 

 

Fotograf: Catrin Engman

 

Så här sammanfattade jag vår dag i den artikel jag skickat till länstidningarna:

”Inspiration och fortbildning är viktiga ingredienser för att utveckla verksamheten i länets  konstföreningar. Två gånger om året inbjuder Sveriges konstföreningar, Norrbotten till  utbildningsdagar, nu senast i Luleå hos Galleri Syster. Konstnär Anja Persson tog med deltagarna på en konstresa i Nina Bondessons bildvärld – lekfull, allvarsam och med politisk udd. Det märks särskilt i bilderna med adopterade politiker. Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt är två politiker hon tycker behöver få särskild konstnärlig och kulturell fostran och som hon därför adopterat. Visst väckte det tankar på vilka politiker i vårt eget län som skulle behöva få samma konstnärliga omsorg!

 

Inspiration fick man också av erfarenhetsutbytet mellan föreningarna. Vilka aktiviteter hade man till exempel haft under Konstens vecka? Det var med nyfikenhet man tog del av de olika aktiviteter som presenterades. Kalix konstförening bjöd in särskolans elever till ett skapande möte med en konstnär. I Arvidsjaur gjorde man en skulpturvandring. Under förberedelsearbetet förvånades man över antalet utomhuskonstverk som fanns att se i centrala Arvidsjaur. Piteå konstförening erbjöd bland annat en föreläsning med Bertil Sundstedt om kvinnliga konstnärer i Norrbotten. Många inspirerades till att besöka Korpilombolo Nattfestival efter att ha fått dess breda programutbud presenterat.

Temat för dagen var “Vi lär av varandra” och diskussionerna fortsatte säkert på vägen hem och kommer att inspirera till ännu starkare verksamhet i länets konstföreningar.”

 

Lilianne Viklund berättade om Länsstyrelsens konstcirkels verksamhet. Man har utställningar i länsstyrelsens matsal och just vid vårt besök var det Luleå konstklubb som ställde ut. Dessutom fick vi höra om den konstsamling som finns efter landshövding Gunnar Lassinanti.

 

Förbundsstämman

Vernissage, Face me II                 Nya förbundsstyrelsen         Festmiddag i Stadshuset

Fotograf Catrin Engman

 

Catrin Engman gav oss en tillbakablick i bild på förbundsstämman i Kiruna i maj. Förbundsstämman blev ett mycket uppskattat evenemang och vi har fått många positiva återkopplingar. Nu senast i samband med förbundets distriktsledarkonferens i Kungälv den 19-20 oktober.

 

Distriktsledarkonferens 19-20 oktober i Kungälv.

Jag hade möjlighet att ta ett par dagar ledigt före konferensen och passade på att besöka Akvarellmuseet på Tjörn för första gången. En fantastisk höstdag – och ett intressant besök. Barnboksillustratörer och konstnären Martin Jakobsson ställde ut.

 

Värdesättande lärande

Det var deltagare från drygt 20 distrikt och från Norrbotten var det Inger Månsson, Kalix och jag som deltog. Vi arbetade enligt en modell som kallas för värdesättande lärande. Kort beskrivning: tänk på en verksamhet som du/ni har haft i distriktet Fundera på varför den gick bra. Ni intervjuar varandra om dem. Därefter möter ni ett annat par och nu får ni lyssna till två nya lyckade aktiviteter. Men det är den som intervjuat som berättar. Den som berättat får inte säga något, bara lyssna på den redogörelse som ges. Genom att lyssna på hur andra uppfattat det man berättat får man nya insikter i sitt eget agerande. Att tyst lyssna och inte lägga sig i är nog så svårt. Därefter var det dags att komma överens om vilka framgångs-faktorerna var för de lyckade projekt vi berättat om för varandra och välja ut de tre viktigaste att presentera för de övriga grupperna.  Här fick vi verkligen möjlighet att lära av varandra. Det är om begreppen delaktighet, kommunikation och samverkan/nätverkande det rör sig. Samverkan är grundbult för framgång. Delaktighet, att se till att konstföreningarna känner sig sedda och delaktiga i ett större sammanhang. När det gäller kommunikation gäller det att få andra att förstå vad vi står för, bli synliga på alla nivåer.

 

Förbundsinformation från konferensen

Helgen den 23-24 november firar Sveriges konstföreningar 40 årsjubileum som riksorganisation. Det gör man i Malmö med konferens om Framtidens konstförening och en festkväll på Hipp. Konferensen genomförs tillsammans med de danska och norska konstföreningarnas riksorganisationer.

 

Framtidens konstförening – Konferensen presenteras så här i inbjudan:

”Konferensen riktar sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserad av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig, oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Hur kan vi utveckla och ta till vara konstföreningens unika position på konstscenen” Vi är flera i distriktsstyrelsen som kommer att vara med på konferensen och vi hoppas sen att kunna förmedla våra intryck till er i föreningarna.

Via Sveriges konstföreningars hemsida hittar du vidare till programmet.

 

Förbundet har engagerat en journalist att följa konferensen och resultatet blir en tidning som sen kommer att skickas ut till konstföreningarna. Den kommer också att vara tillgänglig på förbundets hemsida. En tidning som vi hoppas ska kunna användas i marknadsföring av vår verksamhet. Vid jubileet kommer även en jubileumsbok att presenteras

 

Konsttema 2014

Årets tema har varit konst och arkitektur i det offentliga rummet. Förbundet har bestämt temat Politisk konst för 2014. Man kommer koppla ihop det temat med arbetet inför  Konstens vecka.

 

Förbundsstämma 2017.

Framförhållning är bra  – så nu vet vi att 2017 års förbundsstämma kommer tt hållas i Värmalnd, vi förmodar i Karlstad.

 

Konstseminarium i Umeå våren 2014

Nästa år är Umeå en av två kulturhuvudstäder i Europa. Med anledning av det kommer  Sveriges konstföreningar att tillsammans med Bildmuseet anordna ett tvådagars seminarium. Det kommer att vara ett aktivt seminarium med workshops och delaktighet i konstnärers verk.

 

Konstföreningarnas dag

Konstföreningarnas dag har genomförts vid flera institutioner söderut. Den 30 november kommer dagen till Bildmuseet i Umeå. En eftermiddag om samtida konst och konstpedagogiska metoder. Sista anmälningsdag var 8 november med jag tror du kommer med även om din anmälan kommer in lite för sent. Förbundets hemsida igen och klicka vidare via konstföreningarnas dag så kommer du till programmet.

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/wp-content/uploads/2013/08/bildmuseet.pdf

 

Visst vore det roligt om vi kunde hålla en konstföreningarnas dag i Norrbotten nästa år?  Värt att ta en kontakt med Konsthallen i Luleå och ta upp frågan.

 

 

 

Konst möter konst

Förbundet har tillsammans med några distrikt anordnat ”Konst möter konst”. Från den konstapp som förbundet tagit fram fick fem konstnärer välja ut var sitt verk som de ville interagera med. I Alingsås blev det ett extra spännande möte som framgår av artikeln i Alingsås tidning. Sök på ”Rökbomber som konst”.

De övriga projekten hittar du via förbundets hemsida och Konst möter konst.

 

Konstens vecka, vecka 44

Jag vet att det var många aktiviteter igång i konstföreningarna under konstens vecka. Flera av dem framgår av rapporten från utbildningsdagen. Distriktet, tillsammans med Luleå konstförening, tog kontakt med Länsförsäkringar, Luleå om att hålla öppet lördagen 5 oktober för att visa sin samling av Norrbottnisk konst.

 

Vi fick positivt svar och när lördagen kom var det sex anställda som såg till att det gick att ha Öppet hus. Under de tre timmar som det var öppet kom drygt 80 besökande. Har du inte sett samlingen tycker jag att du ska ta vägen förbi nästa gång du är i Luleå på en vardag. Anmäl dig bara i receptionen så får du en karta över konstverkens placering på kontoret och en namnbricka/konstbesökare att sätta på dig så man vet varför du går omkring på kontoret.

Stöld blev början på konstsamling

http://mobil.kuriren.nu/default.aspx?id=6763951&p=Kultur

 

Konstalmanacka i NSD

Nu har vi fått en konstalmanacka på NSD:s kultursida med information om våra pågående och kommande utställningar. Det blir återkommande , varje onsdag. Så det gäller för oss att hålla den aktuell. För att underlätta arbetet med det ber jag dig/ den som har ansvar för att skicka in från föreningen, att fylla i excelbladet. Den här första gången har jag både letat själv och frågat, via excelbladet, efter era utställningar.

OBS!!!  I fortsättningen gäller excelbladet från föreningen för att begränsa arbetsuppgiften.

 

Remiss Kulturplanen 2014-16

Den 6 oktober var sista dag för att lämna remiss på Kulturplanen för 2014-2016. Sveriges konstföreningar, Norrbotten har skickat in ett remissvar. Kulturplanen är nu fastställd och finns att hämta på NLL:s hemsida, Kultur http://www.nll.se/upload/IB/ku/stku/Kulturplan%20201311slutversion.pdf

 

Ny kulturplan för 2014-2016 fastställd. Sveriges konstföreningar, Norrbotten är en viktig aktör på länets konstscen. Konstföreningsrörelsen står för en viktig konstbildande verksamhet genom sina utställningar, föreläsningar, studieresor och andra aktiviteter. Riksorganisationen må fylla 40 år. Många av er i de lokala föreningarna är medlemmar i föreningar mycket äldre än så. Gammal eller ung förening – tillsammans har vi en viktig uppgift att för ut kunskapen om konsten och konstens betydelse i samhället!

 

 

Kajsa

Karin Westergren

Ordförande

Sveriges konstföreningar, Norrbotten

 

 

Rapporter från Face Me II

Arjeplog:

Arjeplog förlade starten av utställningen till skyltsöndagens julmarknad. Den dagen var det väldigt många besökare som drack glögg och pepparkakor och betraktade konstverken. Helgen därpå pågick bibelstudier på Hotell Lyktan och deltagarna, unga som äldre gick igenom utställningen och reflekterade över bilderna. Samtliga årskurser från högstadiet tom gymnasiet har tillsammans med bildläraren gått igenom utställningen och bearbetat den.
Det är inte så lätt att uppskatta antalet besökare men vi skattar det till ca 250-300, säkert rekord i Arjeplog genom att det kombinerades med andra aktiviteter.
Hälsningar från Arjeplogs konstförening genom Eva och Vanda

Från Korpilombolo så här:

FACE ME II I KORPILOMBOLO

Utställningen pågick 29/9 – 7/10 med vernissage den 29 sept. I samband med vernissagen hade
vi också teater med Korpilombolos egen teatergrupp. Båda arrangemangen var välbesökta.

Vuxna var mycket tagna av det som visades. Många återkom.
De var mycket imponerade av hur ungdomarna kunde uttrycka sig i konsten.
”Ansiktet med de blodiga händerna” såg många vuxna som hemsk, men skickligt gjord.
Vuxna berördes också av ”gosedjuret”.

Även elever från mellan- och högstadiet har besökt utställningen. Bland högstadieungdomarna fanns många frågor, tankar och synpunkter. Man kunde koppla till sitt eget. Även mellanstadieelever hade tankar om vad de såg. Riktigt intressanta funderingar kom fram. Förvånansvärt många elever fastnade för ”ansiktet”, där man såg den mobbade. Även det ”blodiga gosedjuret” väckte frågor. Däremot var ”Rustningen” självklar på något sätt, även om man gärna kommenterade den. ”Om du bara visste” roades många elever av.

Vi förlängde utställningstiden eftersom fler ville se verken och det råkade passa bra innan nästa kommun stod på tur.

Ett hundratal besökare såg utställningen.

En riktigt bra utställning!

d131313-201052112014

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsbrev, november 2013

 

November brukar ses som en mörk och trist månad. Jag brukar säga att jag föredrar de något ljusare eftermiddagarna söderut. Men när det kommer till kvällarna så tycker jag bättre om de snöljusa här i Kiruna. Novemberkväll i lampans sken, hoppas du har nytta och nöje av föreningsbrevet. Blev rätt långt men det ger mig själv en genomgång av läget också.

 

Grattis Sunderby konstskola,  50 år!

 

Fotograf: Karin Westergren

 

Sunderby konstskola har hela året firat sitt 50:årsjubileum genom att bjuda in till seminarier, föreläsningar och workshops. Men den 20 september hade man bestämt som födelsedag med festkväll så då var vi på plats. Sveriges konstföreningar, Norrbotten uppvaktade med ett äppelträd som vi hoppas ska bära frukt i framtiden. Det kommer att få sin plats i den nyanlagda stenträdgården utanför konstskolans lokaler och påminna om ungdomsprojektet Face me som vi driver tillsammans.

Konstläraren Roland Larsson grundade Konstskolan 1963 och den speciella Sunderbypedagogiken som utvecklades är fortfarande den pedagogik man arbetar efter.

 

I kubikmeter konsthantverk

Sveriges konstföreningar har tillsammans med Konshantverkscentrum tagit fram en vandringsutställning med konsthantverk. Peppe Bergström vid Resurscentrum för konst vill gärna samverka med oss så att vi kan visa utställningen på fem, sex olika platser i länet under hösten 2014. Tanken är naturligtvis att det ska ske i samverkan med de lokala konstföreningarna.

 

Tillsammans med Peppe Bergström gör distriktet upp en turnéplan. Kostnaden för föreningen ska begränsa sig till den egna marknadsföringen och den vanliga arbetsinsatsen vid en utställning. Om allt går som vi hoppas, så kommer vernissagen på varje plats att följas av ett Konstcafé med introducerande föreläsning följt av samtal. Är din förening intresserad av att ta emot utställningen så meddela mig det. Jag kommer att skicka ett mejl med förslag på utställningsperioder.

Mer information om själva utställningen hittar du på Sveriges konstföreningars hemsida.

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/utstallningar/1-kubik-konsthantverk-ny-vandringsutstallning/

 

Lena Ylipää – ny länskonstkonsulent

Nu har landstinget tillsatt ny länskonstkonsulent efter Klas Hällerstrand. Det blir Lena Ylipää från Lainio. Numera bor Lena i Boden och kommer att ha Luleå och länsmuseet som bas. För många är Lena en nygammal bekantskap eftersom hon var länskonstkonsulent under åren 2006-2008. Lena tillträder sin tjänst den 18 november. I samband med att vi hängde hennes och hennes syster Anitas utställning på Kiruna flygplats i förra veckan så hann vi med ett första samtal. Lena betonade att vi inte ska sitta och vänta på att länskonstkonsulenten ska komma och göra saker utan det är viktigt att vi kommer till henne med våra idéer. Sen får vi se vad som kan utvecklas ur det gemensamma engagemanget.

 

Utbildningsdagen i Luleå 12 oktober

Vi var 19 personer från nio konstföreningar som samlades i Luleå för höstens utbildningsdag. Vi inledde på Galleri Syster och flyttade sedan över till länsstyrelsen där vi blev Länsstyrelsens konstcirkels gäster.

 

 

Fotograf: Catrin Engman

 

Så här sammanfattade jag vår dag i den artikel jag skickat till länstidningarna:

”Inspiration och fortbildning är viktiga ingredienser för att utveckla verksamheten i länets  konstföreningar. Två gånger om året inbjuder Sveriges konstföreningar, Norrbotten till  utbildningsdagar, nu senast i Luleå hos Galleri Syster. Konstnär Anja Persson tog med deltagarna på en konstresa i Nina Bondessons bildvärld – lekfull, allvarsam och med politisk udd. Det märks särskilt i bilderna med adopterade politiker. Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt är två politiker hon tycker behöver få särskild konstnärlig och kulturell fostran och som hon därför adopterat. Visst väckte det tankar på vilka politiker i vårt eget län som skulle behöva få samma konstnärliga omsorg!

 

Inspiration fick man också av erfarenhetsutbytet mellan föreningarna. Vilka aktiviteter hade man till exempel haft under Konstens vecka? Det var med nyfikenhet man tog del av de olika aktiviteter som presenterades. Kalix konstförening bjöd in särskolans elever till ett skapande möte med en konstnär. I Arvidsjaur gjorde man en skulpturvandring. Under förberedelsearbetet förvånades man över antalet utomhuskonstverk som fanns att se i centrala Arvidsjaur. Piteå konstförening erbjöd bland annat en föreläsning med Bertil Sundstedt om kvinnliga konstnärer i Norrbotten. Många inspirerades till att besöka Korpilombolo Nattfestival efter att ha fått dess breda programutbud presenterat.

Temat för dagen var “Vi lär av varandra” och diskussionerna fortsatte säkert på vägen hem och kommer att inspirera till ännu starkare verksamhet i länets konstföreningar.”

 

Lilianne Viklund berättade om Länsstyrelsens konstcirkels verksamhet. Man har utställningar i länsstyrelsens matsal och just vid vårt besök var det Luleå konstklubb som ställde ut. Dessutom fick vi höra om den konstsamling som finns efter landshövding Gunnar Lassinanti.

 

Förbundsstämman

Vernissage, Face me II                 Nya förbundsstyrelsen         Festmiddag i Stadshuset

Fotograf Catrin Engman

 

Catrin Engman gav oss en tillbakablick i bild på förbundsstämman i Kiruna i maj. Förbundsstämman blev ett mycket uppskattat evenemang och vi har fått många positiva återkopplingar. Nu senast i samband med förbundets distriktsledarkonferens i Kungälv den 19-20 oktober.

 

Distriktsledarkonferens 19-20 oktober i Kungälv.

Jag hade möjlighet att ta ett par dagar ledigt före konferensen och passade på att besöka Akvarellmuseet på Tjörn för första gången. En fantastisk höstdag – och ett intressant besök. Barnboksillustratörer och konstnären Martin Jakobsson ställde ut.

 

Värdesättande lärande

Det var deltagare från drygt 20 distrikt och från Norrbotten var det Inger Månsson, Kalix och jag som deltog. Vi arbetade enligt en modell som kallas för värdesättande lärande. Kort beskrivning: tänk på en verksamhet som du/ni har haft i distriktet Fundera på varför den gick bra. Ni intervjuar varandra om dem. Därefter möter ni ett annat par och nu får ni lyssna till två nya lyckade aktiviteter. Men det är den som intervjuat som berättar. Den som berättat får inte säga något, bara lyssna på den redogörelse som ges. Genom att lyssna på hur andra uppfattat det man berättat får man nya insikter i sitt eget agerande. Att tyst lyssna och inte lägga sig i är nog så svårt. Därefter var det dags att komma överens om vilka framgångs-faktorerna var för de lyckade projekt vi berättat om för varandra och välja ut de tre viktigaste att presentera för de övriga grupperna.  Här fick vi verkligen möjlighet att lära av varandra. Det är om begreppen delaktighet, kommunikation och samverkan/nätverkande det rör sig. Samverkan är grundbult för framgång. Delaktighet, att se till att konstföreningarna känner sig sedda och delaktiga i ett större sammanhang. När det gäller kommunikation gäller det att få andra att förstå vad vi står för, bli synliga på alla nivåer.

 

Förbundsinformation från konferensen

Helgen den 23-24 november firar Sveriges konstföreningar 40 årsjubileum som riksorganisation. Det gör man i Malmö med konferens om Framtidens konstförening och en festkväll på Hipp. Konferensen genomförs tillsammans med de danska och norska konstföreningarnas riksorganisationer.

 

Framtidens konstförening – Konferensen presenteras så här i inbjudan:

”Konferensen riktar sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserad av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig, oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Hur kan vi utveckla och ta till vara konstföreningens unika position på konstscenen” Vi är flera i distriktsstyrelsen som kommer att vara med på konferensen och vi hoppas sen att kunna förmedla våra intryck till er i föreningarna.

Via Sveriges konstföreningars hemsida hittar du vidare till programmet.

 

Förbundet har engagerat en journalist att följa konferensen och resultatet blir en tidning som sen kommer att skickas ut till konstföreningarna. Den kommer också att vara tillgänglig på förbundets hemsida. En tidning som vi hoppas ska kunna användas i marknadsföring av vår verksamhet. Vid jubileet kommer även en jubileumsbok att presenteras

 

Konsttema 2014

Årets tema har varit konst och arkitektur i det offentliga rummet. Förbundet har bestämt temat Politisk konst för 2014. Man kommer koppla ihop det temat med arbetet inför  Konstens vecka.

 

Förbundsstämma 2017.

Framförhållning är bra  – så nu vet vi att 2017 års förbundsstämma kommer tt hållas i Värmalnd, vi förmodar i Karlstad.

 

Konstseminarium i Umeå våren 2014

Nästa år är Umeå en av två kulturhuvudstäder i Europa. Med anledning av det kommer  Sveriges konstföreningar att tillsammans med Bildmuseet anordna ett tvådagars seminarium. Det kommer att vara ett aktivt seminarium med workshops och delaktighet i konstnärers verk.

 

Konstföreningarnas dag

Konstföreningarnas dag har genomförts vid flera institutioner söderut. Den 30 november kommer dagen till Bildmuseet i Umeå. En eftermiddag om samtida konst och konstpedagogiska metoder. Sista anmälningsdag var 8 november med jag tror du kommer med även om din anmälan kommer in lite för sent. Förbundets hemsida igen och klicka vidare via konstföreningarnas dag så kommer du till programmet.

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/wp-content/uploads/2013/08/bildmuseet.pdf

 

Visst vore det roligt om vi kunde hålla en konstföreningarnas dag i Norrbotten nästa år?  Värt att ta en kontakt med Konsthallen i Luleå och ta upp frågan.

 

 

 

Konst möter konst

Förbundet har tillsammans med några distrikt anordnat ”Konst möter konst”. Från den konstapp som förbundet tagit fram fick fem konstnärer välja ut var sitt verk som de ville interagera med. I Alingsås blev det ett extra spännande möte som framgår av artikeln i Alingsås tidning. Sök på ”Rökbomber som konst”.

De övriga projekten hittar du via förbundets hemsida och Konst möter konst.

 

Konstens vecka, vecka 44

Jag vet att det var många aktiviteter igång i konstföreningarna under konstens vecka. Flera av dem framgår av rapporten från utbildningsdagen. Distriktet, tillsammans med Luleå konstförening, tog kontakt med Länsförsäkringar, Luleå om att hålla öppet lördagen 5 oktober för att visa sin samling av Norrbottnisk konst.

 

Vi fick positivt svar och när lördagen kom var det sex anställda som såg till att det gick att ha Öppet hus. Under de tre timmar som det var öppet kom drygt 80 besökande. Har du inte sett samlingen tycker jag att du ska ta vägen förbi nästa gång du är i Luleå på en vardag. Anmäl dig bara i receptionen så får du en karta över konstverkens placering på kontoret och en namnbricka/konstbesökare att sätta på dig så man vet varför du går omkring på kontoret.

Stöld blev början på konstsamling

http://mobil.kuriren.nu/default.aspx?id=6763951&p=Kultur

 

Konstalmanacka i NSD

Nu har vi fått en konstalmanacka på NSD:s kultursida med information om våra pågående och kommande utställningar. Det blir återkommande , varje onsdag. Så det gäller för oss att hålla den aktuell. För att underlätta arbetet med det ber jag dig/ den som har ansvar för att skicka in från föreningen, att fylla i excelbladet. Den här första gången har jag både letat själv och frågat, via excelbladet, efter era utställningar.

OBS!!!  I fortsättningen gäller excelbladet från föreningen för att begränsa arbetsuppgiften.

 

Remiss Kulturplanen 2014-16

Den 6 oktober var sista dag för att lämna remiss på Kulturplanen för 2014-2016. Sveriges konstföreningar, Norrbotten har skickat in ett remissvar. Kulturplanen är nu fastställd och finns att hämta på NLL:s hemsida, Kultur http://www.nll.se/upload/IB/ku/stku/Kulturplan%20201311slutversion.pdf

 

Ny kulturplan för 2014-2016 fastställd. Sveriges konstföreningar, Norrbotten är en viktig aktör på länets konstscen. Konstföreningsrörelsen står för en viktig konstbildande verksamhet genom sina utställningar, föreläsningar, studieresor och andra aktiviteter. Riksorganisationen må fylla 40 år. Många av er i de lokala föreningarna är medlemmar i föreningar mycket äldre än så. Gammal eller ung förening – tillsammans har vi en viktig uppgift att för ut kunskapen om konsten och konstens betydelse i samhället!

 

 

Kajsa

Karin Westergren

Ordförande

Sveriges konstföreningar, Norrbotten

 

 

Utbildningsdagen på Sunderbyn 

Utbildningsdagen i performance på Sunderby folkhögskola i oktober fick för få anmälningar så vi fick ställa in. Varför så få blev frågan? Svaren vi fått kan sammanfattas i följande mening ” kändes luddigt; osäkert; vi vet inget om det; intressant också” . Både och men inte så stark positiv känsla att man anmälde sig.
Tid och plats var bra. Marknadsföring kunde varit bättre såväl från distrikt som föreningar.

 

Vi tar nya tag och funderar på de svar vi fått om distriktets viktigaste uppgifter.

1. Utbildningsdagar med samarbete och utbyte mellan föreningarna, hur man håller igång verksamheten

2. Föreläsningar i olika konstrelaterade ämnen: samtidskonst, samtal om konst, hur man hänger, bildanalys.
Workshops av skilda slag och tekniker.

3. Marknadsföring och att distriktet arbetar med övergripande frågor, kontakter
Kolla kalendern – Face me II, vandringsutställningen
På tisdag kväll 14 november är det vernissage i Arvidsjaur för Face me II och sedan går utställningen vidare till Arjeplog.  Efter Älvsbyns konstförenings utställningsperiod 12 – 26 januari finns ingen ny inbokning. Hur ser det ut – har din förening möjlighet att ta emot Face me under vårterminen?

Förbundsstämman i Kiruna 17 – 19 maj 2013
Sveriges konstföreningars förbundsstämma är en representativ stämma och vårt distrikt har två ombud. Styrelsen kommer att utse ombuden vid sitt styrelsemöte den 2 februari. Stämman är öppen för alla medlemmar och inbjudan till förbundsstämman skickas ut den 14 mars.
Vi jobbar vidare med planeringen. Mer om det i nästa föreningsbrev.
Men fundera gärna på vad som kan stoppas ner i den ”konstkasse” vi vill dela ut till stämmodeltagarna.

 

d131313-20106718494

Datum inför förbundsstämman:

31 januari sista dag för motioner

14 mars kallelse

10 april sista anmälningsdag

15 april bekräftelse, program, dagordning mm

 

Konstkollo på Älvsby folkhögskola
En tanke som länge har grott men som nu ser ut att bli verklighet är Älvsby Konstkollo med Älvsby folkhögskola som arrangör och med ekonomiskt stöd av bland andra NLL, Kultur och utbildning . Under kunniga konstnärers och konstpedagogers ledning ska 60 ungdomar i åldern 13 – 17 år nästa sommar få möjlighet att under en vecka arbeta med olika konstnärliga uttryck. Man planerar verkstäder med video-foto-animation, måleri och teckning, skulptur och installation samt performance. Vi ser det här som en intressant variant på Face me-idén och kommer att samarbeta med folkhögskolan kring marknadsföringen av projektet. För att kunskapen om kollot ska spridas
kommer en utställning med verk gjorda under veckan att gå runt till lämpliga platser i länet som skolor, konsthallar bibliotek och liknande. Förhoppningen med våra konstföreningar som medarrangörer. Tanken är att konstkollot ska bli en årligen återkommande aktivitet.

 

Referensgruppen för länskonsten
Landstingets konstsamling utökas varje år genom inköp för ca 500 000 kr. Inköpen ska vara konst av hög kvalité och utförd av professionella konstnärer, huvudsakligen av konstnärer verksamma i Norrbotten. Konsten placeras ut såväl i offentliga miljöer som på arbetsplatser inom landstingets verksamheter. Det ska göras med omtanke om vad som passar för visst ändamål och för vad brukarna vill ha. Henrik Ygge är ansvarig för landstingets konstsamling. Naturligtvis ingår i uppdrag förutom inköpen många andra uppgifter kopplade till konstinnehavet. Henrik ska även bevaka att 1%-rekommenadtionen följs vid nybyggen. Konsten i landstinget är till för att skapa tilltalande och genomtänkta miljöer inom landstingets olika verksamheter.

Henrik Ygge har till sin hjälp en referensgrupp med deltagare bland annat från KRO, KIN, landstingets fastigheter, representanter för landstingspersonalen och länskonstkonsulenten. Även Sveriges konstföreningar, Norrbotten ingår med en representant i gruppen. Referensgruppen möts en gång om året och nästa tillfälle är femte december. Det pedagogiska arbetet med att förmedla landstingets konst skapar många möjligheter att, som vi ser det föra ut kunskap om konsten och konstens betydelse i samhället (stadgeformulering för distriktet).

Ett område som vi gärna samarbetar kring. Just nu pågår ett projekt att göra konsten sökbar på internet. Har du idéer kring landstingets konstsamling så hör av dig till Lena Hansson, Boden som är vår representant i referensgruppen. lena.am.hansson@gmail.com . Vill du se 2012 års inköp så visas de på landstingshuset, Luleå. Exakta datum hittar jag inte. (Ifjol var det december och januari )

d131313-201242221235

 

Konstmuseet i Norr
Det pedagogiska arbetet inom Konstmuséet i Norr fortsätter med utställningar och ”Tala-seminarier” runt om i länet. Gå in på hemsidan http://www.konstmuseetinorr.se/ så ser du vad som gjorts och vad som kommer framöver.
Jag deltog i projektet ”Still alive – Människan som platsen”. Det var Anna Hasselgrens nionde projekt på samma tema. Jag var med i en av tre volontärgrupper om tio personer i varje. Ett intressant sätt att se och diskutera den offentliga miljön och vårt ansvar för varandra. Nu följer jag sms-romanen – ”Förlåt om jag väckte dig” – som kommer från inlämnade, ituplockade och omplockade nyladdade mobiltelefoner. Förutom på hemsidan kan du läsa om utställningen/romanen via NSD, sök på ”En roman i mobilen” . Även för Konstmuseet finns en referensgrupp i vilken distriktet är representerat. Nästa möte är den 4 december i Kiruna där jag kommer att delta. Efter uppdatering på verksamheterna inom Konstmuseet, Havremagasinet och Resurscentrum för konst, kommer större delen av dagen att ägnas åt marknadsföringsfrågor. Konstmuseet är en länsangelägenhet och hur ska man jobba för att synas och nå ut till och engagera olika grupperingar i samhället.
Från pedagogiskt konstprojekt till till museum i en fysisk byggnad och med verksamhet som omfattar hela länet.

Norrbottens museum
Fram till 2014 har Norrbottens museum en t.f. chef, Jan Erik Lundström, med bakgrund bland annat som chef för såväl Fotografiska museet som Bildmuseet i Umeå och olika curatorsuppdrag.

Jag saxar från intervju i Norrbottenskuriren:

Vad tar du med dig till Norrbotten?
” Jag tror att jag tar med mig många saker, en av dessa är ett engagemang fokuserat på mångfald. Och jag tror att jag kan tillföra en stark tilltro till ett länsmuseums uppgift att verka i nuet.  Samtidskulturen är ett starkt kort som jag tar med mig, säger han. Att uppdraget är tidsbegränsat kommer inte, menar Jan-Erik Lundström, att sätta en förvaltande prägel på hans insatser.

– Jag tror säkert att det kommer att märkas att jag kommer. Det är lite tidigt att säga hur, men på ett sådant här uppdrag kan du inte sitta och förvalta. Vilken kulturinstitution som helst måste vara i ständig rörelse, säger han.”

Och museets roll för konstutvecklingen i länet är något som Klas Hällerstrand, länskonstkonsulent just nu tittar närmare på.

Slow Art-föreläsning
Jag vill också påminna om Peppe Bergströms föredragserbjudande om Slow Art. Vet nu att Arvidsjaur och Kiruna är inbokade.

”Slow Art – en rörelse inom konst och konsthantverk där teknik, material och arbetsprocess har en alldeles särskild betydelse. Det handlar om ett nytt begrepp för en nutida företeelse inom formområdet. Slow Art förklaras, visas och analyseras med detta föredrag. Ett 15-tal föremål i silver, textil, glas och keramik; alla unika och omsorgsfullt gjorda visas  och presenteras med bilder från Nationalmuseum”.

Peppe Bergström, Intendent/projektledare
KONSTMUSEET I NORR
Resurscentrum för Konst
Stationsgatan 38, Luleå

per-erik.bergstrom@nll.se

tfn 072-5624755

Konst-app, konst i det offentliga rummet 
Så här skriver Caroline Lund, förbundets verksamhetsutvecklare:

”Nästa år är det dags för oss att arbeta med konstbildningstemat Konst och arkitektur i det offentliga rummet. Som en första aktivitet vill vi att ni ute i distrikten hjälper oss att ta fram en rikstäckande konstkompass över den permanenta och den tillfälliga konsten i offentliga rummet. Resultatet kommer att bli en egen del på vår hemsida eller en app. Inspirationen till kompassen har vi hämtat från Malmö stads hemsida, där en liknande konstkompass finns tillgänglig: http://www.konstkompassen.se/ ”

Nu skriver jag: Är det något din konstförening vill vara med att utveckla? Vilka offentliga verk bör vara med från din kommun? Fundera på saken. Caroline kommer att skicka ut en blankett där du lägger in foto och fyller i med namn på konstnär, material, plats och eventuell ytterligare kommentar. Kanske har du redan bilderna på konstverken i din hårddisk?

En liten bok om Andlighet i konsten ( från förbundet)
Sveriges konstföreningar är ett riksförbund för konstföreningar som har som huvuduppgift att arbeta med samtidskonst och konstbildning. De senaste åren har vi arbetat tematiskt med olika ämnen. Under 2012 handlade det övergripande konstbildningstemat om ”Andlighet i konsten”. Andlighet förknippar man ofta med religion. Inom konsten är begreppet mycket bredare och mer mångfacetterat än så. På något sätt är själva kärnan i konsten det andliga, det vill säga det som inte har med det materiella eller världsliga att göra, utan idéer, tankar, känslor, ja, det som vi kallar själen.

Under året som gick publicerade vi på vår hemsida en hel del material i form av intervjuer med konstnärer,  konstnärsporträtt och reportage från olika delar av världen. Materialet har nu bearbetats och publicerats i en bok  som kan beställas från förbundet. Den kan även laddas ner.

”En liten bok om andlighet i konsten”, red. Mathias Jansson och Caroline Lund, ISBN 978-91-637-1652-2, (Sveriges Konstföreningar 2012)

http://sverigeskonstforeningar.nu/andlighetbok2012.pdf

Ung kultur i Norrbotten – Facebook
Under hösten 2012 har det bildats ett länsungdomsråd inom kultur där 10-15 ungdomar mellan14 – 25 år från hela länet medverkar. En viktig fråga för länsungdomsrådet är hur barn och ungdomar får reda på aktiviteter och verksamheter i länet som rör barn och unga, oavsett om det är i landstingets regi eller ej. Nu har man skapat en Facebooksida med namnet ”Ung kultur i Norrbotten”.

Tänk på den sidan när ni marknadsför era aktiviteter!

Hälsningar

Kajsa/

Karin Westergren
Ordförande

 

Kontakta oss

Ordförande / Kajsa Westergren / Magnetitvägen 10 / 981 40 Kiruna / tel 0980-615 63 / e-post:kajsaw@telia.com.