Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ

Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.

Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.

Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

 

FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

Förbundsstämman 2021 kommer att hållas i maj månad i Sundsvall.

Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

Hur många ombud får distrikten utse?

Varje distrikt får till förbundsstämman utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt 50-tal medlemsföreningar, beräknat per den sista december två år före stämmoåret. För varje ombud ska även ersättare utses. Förbundskansliet har nu gjort en avstämning av medlems­föreningarna 2017 och här följer en lista över det antal ombud som varje distrikt får utse:

Distrikt Antal medlemsföreningar

2017-12-31

Antal ombud             Antal ersättare
Blekinge 12 2 2
Bohuslän 19 2 2
Dalarna 18 2 2
Gotland 5 2 2
Gävleborg 12 2 2
Göteborg 37 2 2
Halland 15 2 2
Jämtland-Härjedalen 12 2 2
Jönköpings län 16 2 2
Kalmar län 27 2 2
Kronoberg 13 2 2
Norrbotten 22 2 2
Skaraborg 27 2 2
Skåne 101 4 4
Stockholms län 164 5 5
Sörmland 22 2 2
Uppsala län 12 2 2
Värmland 21 2 2
Västerbotten 17 2 2
Västernorrland 17 2 2
Västmanland 15 2 2
Älvsborg 32 2 2
Örebro län 16 2 2
Östergötland 35 2 2
Totalt:                            687 53 53

 

Anmälan av ombud och ersättare skall göras till förbundskansliet senast den 28 februari 2019.

För de distrikt som saknar distriktsstyrelser kommer förbundskansliet att genomföra nomineringar och val under senhösten i år.

Hur ska distrikten utse ombud och ersättare till stämman?

I riksförbundets stadgar regleras inte frågan om hur distriktens stämmoombud och –ersättare ska utses. Den frågan bör diskuteras på distriktsnivå för att sedan regleras i distriktens stadgar.

Det finns olika modeller som man kan använda sig av för att utse sina ombud och ersättare till förbundsstämman, t ex:

  1. Distriktsstämman väljer ombud och ersättare på förslag från distriktets valnämnd.
  2. Distriktsstyrelsen väljer ombud och ersättare till förbundsstämman.

Observera här att kansliet måste ha namn och adress till ombuden senast den 28 februari stämmoåret dvs. närmast år 2019.

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2019. Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.

Hör gärna av er ifall ni har några frågor eller synpunkter.