Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ

Förbundets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år senast i maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast två månader före förbundsstämman och innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas.

Motioner som skall behandlas vid ordinarie förbundsstämma lämnas till styrelsen före januari månads utgång.

Rösträtt: Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

 

FÖRBUNDSSTÄMMAN 2017 

Lördagen den 20 maj 2017 är det dags för Sveriges Konstföreningars förbundsstämma i Karlstad.

Distriktet i Värmland är värd för förbundsstämman med arrangemang fredagen den 19 maj – söndagen den 21 maj. Efter stämmodagarna erbjuder distriktet även en tvådagars konst- och kulturresa den 22-23 maj.

En kallelse med all information inför stämman hittar du här.

Förbundet står för kostnaden av en hotellnatt i enkelrum (natten mellan lördag och söndag) samt lunch och middag under lördagen för deltagande ombud. Ett resebidrag om 500 kronor/ombud utgår till ombud från distrikten i Dalarna, Gotland och Halland.

Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt på förbundsstämman:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar,
  • förbunds­styrelsens ledamöter
  • förbundets revisorer
  • förbundets valnämnd

Hur många ombud får distrikten utse?

Varje distrikt får till förbundsstämman utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt 50-tal medlemsföreningar, beräknat per den sista december två år före stämmoåret. För varje ombud ska även ersättare utses. Förbundskansliet har nu gjort en avstämning av medlems­föreningarna 2015 och här följer en lista över det antal ombud som varje distrikt får utse:

Distrikt Antal medlemsföreningar

2015-12-31

Antal ombud             Antal ersättare
Blekinge 11 2 2
Bohuslän 22 2 2
Dalarna 20 2 2
Gotland 4 2 2
Gävleborg 16 2 2
Göteborg 42 2 2
Halland 13 2 2
Jämtland-Härjedalen 13 2 2
Jönköpings län 16 2 2
Kalmar län 26 2 2
Kronoberg 14 2 2
Norrbotten 25 2 2
Skaraborg 31 2 2
Skåne 110 4 4
Stockholms län 163 5 5
Sörmland 22 2 2
Uppsala län 12 2 2
Värmland 22 2 2
Västerbotten 20 2 2
Västernorrland 20 2 2
Västmanland 16 2 2
Älvsborg 37 2 2
Örebro län 15 2 2
Östergötland 36 2 2
Totalt:                            726 53 53

 

Anmälan av ombud och ersättare skall göras till förbundskansliet senast den 28 februari 2017.

För de distrikt som saknar distriktsstyrelser kommer förbundskansliet att genomföra nomineringar och val under senhösten i år.

 

Hur ska distrikten utse ombud och ersättare till stämman?

I riksförbundets stadgar regleras inte frågan om hur distriktens stämmoombud och –ersättare ska utses. Den frågan bör diskuteras på distriktsnivå för att sedan regleras i distriktens stadgar.

Det finns olika modeller som man kan använda sig av för att utse sina ombud och ersättare till förbundsstämman, t ex:

  1. Distriktsstämman väljer ombud och ersättare på förslag från distriktets valnämnd.
  2. Distriktsstyrelsen väljer ombud och ersättare till förbundsstämman.

Observera här att kansliet måste ha namn och adress till ombuden senast den 28 februari stämmoåret dvs. närmast år 2017.

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2017. Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.