GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Sveriges Konstföreningar hanterar dina personuppgifter på följande sätt:

Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som du är med i en konstförenings eller ett distrikts styrelse och tills vi fått en ny aktuell styrelselista eller information om att du inte längre är med i styrelsen.

Vi samlar in adressuppgifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig och din konstförening. Vi använder uppgifterna för att kunna skicka information via post, e-post och nyhetsbrev med nyheter, inbjudningar och information från förbundet och distriktet. Uppgifterna används för att du i styrelsen ska få tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, skickad till dig.

Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara information om konstföreningens verksamhet. Officiell statistik redovisa endast i sammanställningar, t ex som för hela förbundet, enskilda distrikt eller inom kategorier som allmänna- eller arbetsplatskonstföreningar. Enskilda konstföreningar redovisas inte separat och är inte identifierbara i officiella statistikpresentationer.

Det distrikt som er konstförening tillhör har också möjlighet att skicka ut information till dig med information som är relevant för er konstförening.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt register om utställningsersättning:

 • Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi kan anta att du i framtiden kommer att ansöka
  om utställningsersättning igen. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna lämna statistik till
  Kulturrådet och andra myndigheter och för att göra analyser av utvecklingen av utbetalda
  medel. I statistiksammanställningar förekommer inga enskilda personer.
 • Vi samlar in adressuppgifter för att kunna kontakta dig och för att kunna skicka information om
  beslut och förändringar via post, e-post eller telefon.
 • Vi samlar in personnummer för att kunna säkerställa identiteten hos den som ansöker om
  utställningsersättning så att rätt person får beslutet och utbetalningen.
 • Vi samlar in uppgifter om kontonummer för att kunna göra utbetalningar om du beviljas
  utställningsersättning.
 • Vi samlar in information om dina meriter för att kunna avgöra om du uppfyller kraven för
  utställningsersättning.
 • Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

 

E-post

För att kunna behandla dina frågor via e-post sparas konversationen och dina kontaktuppgifter – men bara så länge som det bedöms vara nödvändigt för ändamålet.

 

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev sparar vi bara e-postadresser. Du kan när du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att använda länken längst ner i nyhetsbrevet.

 

Filmregistret

När du lånar filmer från oss registrerar vi konstföreningens namn och kontaktpersonens adressuppgifter för att kunna kontakta låntagaren vid retur av filmerna. Vi sparar uppgifterna för att kunna skapa statistik över utlån och kunna redovisa till Bildupphovsrätt i Sverige om vilka filmer som vi lånat ut.

 

Anmälan till kurser

När du anmäler dig till våra kurser, seminarier och konferenser godkänner du också att vi får lagra uppgifter om dina personuppgifter och dina val. Uppgifterna används för att kunna skicka information om kursen, inbetalningar, och för att kunna göra bokningar åt dig gällande t ex. hotell, resor och kost.

 

Kontakta oss:

Har du frågor kring hantering av personuppgifter när gäller dig som sitter i konstföreningens styrelse och som då finns med i vårt medlemsregister? Kontakta Kristin Löfgren, kristinl@sverigskonstforeningar.nu, som är ansvarig för vårt medlemsregister.

Har du frågor kring hanteringen av personuppgifter för dig som är konstnär och har ansökt om utställningsersättning? Kontakta Susanne Olsson, susanne@sverigeskonstforeningar.nu, som är handläggare för utställningsersättning.

Har du allmänna frågor om Sveriges Konstföreningars hantering av personuppgifter kontakta webbredaktör/informatör Mathias Jansson, mathias@sverigeskonstforeningar.nu.

 

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.