Sveriges Konstföreningar är ett riksförbund för konstföreningar.

Vi är en ideell organisation som är politiskt obunden.

Ungefär 700 konstföreningar är med i Sveriges Konstföreningar.

Det finns konstföreningar både i städer och på arbetsplatser.

Vi hjälper konstföreningar med råd och stöd.

Vi arbetar för att konstföreningar ska få det bättre.

Vi gör kurser och utställningar som handlar om konst.

Alla konstföreningar kan ansöka om att bli medlemmar.

 

Varje år arbetar vi med olika teman.

Under 2016 har vi arbetet med konst och arbete.

Under hösten och nästa år ska vi arbeta med mångfalder.

 

Om du vill kontakta oss.

kan du ringa 040-362660

eller skicka e-post till: info@sverigeskonstforeningar.nu