Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.

Faktaruta – Sveriges Konstföreningar i siffror:
Antal distrikt: 24
Antal anslutna konstföreningar: 650  (varav drygt hälften är arbetsplatskonstföreningar)
Antal enskilda medlemmar: 175 000
Antal kulturprogram: 4 000
Antal utställningar: 3 000
Kronor i bidrag till konstföreningar: 35 miljoner kronor
Omsättning av konst: 180 miljoner kronor
 

Ta del av våra senaste pressmeddelanden och anmäl dig till vår presslista.

Distriktens logotyper stora jpg för tryck 600dpi