Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning över vilken verksamhet Sveriges Konstföreningar haft under ett kalenderår. Till denna bifogas en resultat- och balansräkning och en revisionsberättelse. I Sveriges Konstföreningars verksamhetsberättelse hittar du bland annat ekonomiskt resultat, statistik och information om utställningar, kurser och seminarier som vi har arrangerat under året. Här finner du också kortfattad information om vad som hänt i respektive distrikt.