Distriktets mål är

  • Att öka kunskapen och intresset för konstens betydelse hos våra medlemmar.
  • Att aktivt stödja och stimulera föreningarna i deras kommunikation med medlemmarna.
  • Att vara en samlingsplats för främjandet av konstbildande verksamhet

Vi består av 34 medlemsföreningar, varav 21 är arbetsplatsföreningar. Under rubriken Medlemmar i orangea fältet ovan, kan du se vilka de är.

 

Konst på gång i Östergötland 2019

 

3 okt – 13 nov. Passagen, Linköping. Utställning

Max Book – Måleri: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/passagen/passagen-linkopings-konsthall/

 

10 okt – 21 nov. Passagen, Linköping. Utställning

Fredrik Vestergård – ljusinstallation. Se mer: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/passagen/passagen-linkopings-konsthall/

 

17 okt – 28 nov. Passagen, Linköping. Utställning

Aldís Ellertsdóttir Hoff – fotografi/installation. Se mer: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/passagen/passagen-linkopings-konsthall/

 

26 okt – 15 nov. Skådebanan, Linköping. Utställning

Krister Johansson. Se mer: http://www.skadebanan.nu/galleri-sk%C3%A5debanan-25011743

 

9 nov – 24 nov. SAABs konstförening. Linköping. Utställning.

Döttrarna. Olika konstarter av SARA ELGGREN, MARIA VON HAUSWOLFF,  JOHANNA HOFFSTEN och ANIA PAUSER,  Se mer: https://saabskonstforening.wordpress.com/utstallningar/

 

9 nov- 24 nov. Konstforum, Norrköping. Utställning

Bertil Almlöf. Måleri.  Se mer: http://www.konstforumnorrkoping.se/kommande.php

 

16 nov- 30 nov. Finspångs konstföreningen. Finspång. Utställning

Ann-Lis Enlund o Eva Lindgren. http://www.finspangskonstforening.se/

 

21 nov – 9 jan. Passagen, Linköping. Utställning

Konsten att välja – kommunens konstinköp. Se mer: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/passagen/passagen-linkopings-konsthall/

 

23 nov-13 dec. Skådebanan, Linköping. Utställning

Anne de Geer. Se mer: http://www.skadebanan.nu/galleri-sk%C3%A5debanan-25011743

 

30 nov -15 dec. Konstforum, Norrköping. Utställning

Celie Eklund och Emma Tryti. Måleri, skulptur.  Se mer: http://www.konstforumnorrkoping.se/kommande.php

 

5 dec – 23 jan 2020. Passagen, Linköping. Utställning

Ateljé Passagen –  samlingsutställning. Se mer: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/passagen/passagen-linkopings-konsthall/

 

 

 

/  UW 20191105

 

Kontakta distriktet

Ordförande / Marja Tjädermo / Drottninggatan 39A / 582 27 Linköping / 070-6077256 / marjatjadermo@gmail.com .