Distriktets mål är

  • Att öka kunskapen och intresset för konstens betydelse hos våra medlemmar.
  • Att aktivt stödja och stimulera föreningarna i deras kommunikation med medlemmarna.
  • Att vara en samlingsplats för främjandet av konstbildande verksamhet

Vi består av 34 medlemsföreningar, varav 21 är arbetsplatsföreningar. Under rubriken Medlemmar i orangea fältet ovan, kan du se vilka de är.

 

Konst på gång i Östergötland 2020

Sidan är tillfälligt nedlagd.

För information om årets konstutställningar hänvisas istället till respektive konstförenings webb- eller facebookssida.

/ 20200107

 

Kontakta distriktet

Ordförande / Marja Tjädermo / Drottninggatan 39A / 582 27 Linköping / 070-6077256 / marjatjadermo@gmail.com .