Distriktsstyrelsen

Ordförande Marja Tjädermo / Drottninggatan 39A / 582 27 Linköping / 070-6077256 / marjatjadermo@gmail.com

Vice ordförande Staffan Jonsson, Motala

Kassör Kristina Dalberg, Linköping

Studieledare Margareta Gustavsson, Linköping.

Sekreterare Birgitta Rolff, Stockholm.

Ledamot Jan-Olov Wallin, Motala.

Ledamot Ingegerd Ribbegårdh, Norrköping.

Ledamot Thorbjörn Andersson, Mjölby.

Suppleant Stefan Hammenbeck, Linköping.

Revisor Lennart Nilsson, Linköping.

Revisorsuppleant Björn Tilling, Åtvidaberg.

Valnämnd, sammankallande Anne-Marie Grubbström, Linköping

Valnämnd Björn Gustavsson, Linköping.

Valnämnd Bo Axestam, Norrköping.