Axel Ebbes konsthall, Trelleborg

Torsdag 22 november 2018

LO-skolan i Helsingör blir till våren så att vi även kan se skulpturparken.

Datum:       Torsdag 22 november 2018

Plats:           Axel Ebbes konsthall, Hesekillegatan 1, Trelleborg.

Tid:               kl. 14:00.

Anmälan:  skane@sverigeskonstforeningar.nu, senast 20 november. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Ulf Söderstrand, ordförande för Konstföreningen Söderslätt,  kommer att berätta om Axel Ebbe samt visa en film om honom.

I samband med besöket kan ni även se Rose-Marie Qvarfordts utställning, se länk.

Läs gärna mer om konsthallen på följande länk: Axel Ebbes konsthall

 

Konstseminarium, lördag 28 april 2018, Malmö universitet

Kvinna och konstnär i Sverige – då och nu

Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Det är dock något man kanske inte tror när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk eller besöker ett konstmuseum och bara hittar ett fåtal. Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in konsthistorien.

Vi vill med detta seminarium lyfta två spännande tidsperioder i den svenska konsthistorien; slutet av 1800-talet och den nutida konstscenen – med fokus på kvinnliga konstnärer.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (”Orkanen” eller Lärarutbildningen), Sal D 131 (på entréplan)

För anmälan: se längre ner.

Program

09.30 – 10.00     Kaffe/te med halv fralla

10.00 – 10.10     Välkomsthälsning
Karl-Bertil HakeMalmö Konststudio, f.d. konstföreningen vid Malmö universitet,
f.d. Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse.

10.10 – 11.40     Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige
Eva-Lena Bengtsson, intendent för Konstakademins samlingar,
forskare och tidigare verksam vid Uppsala universitet.

11.40 – 13.00     Lunch, mixsallad, bröd och isvatten

13.00 – 14.30     Kvinna och konstnär i dagens Sverige
Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor
Konsthögskolan i Malmö.

14.30 – 14.45     Att hålla i en nätbaserad utbildning i konsthistoria
Karl-Bertil Hake 

 

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg och Sensus erbjuds nätbaserade utbildningar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige, anslutna till Sveriges konstföreningar. Utbildningarna består av filmade föreläsningar. En av dessa nätbaserade utbildningar har titeln ”Kvinnor i konsten”.

Se gärna: https://www.sensus.se/konsthistoria

Under lunchen – eller efter seminariet – finns möjlighet att vandra runt i huset och upptäcka vilka kvinnliga svenska konstnärer, 13 till antalet, som är representerade i Orkanen!

Hur du hittar hit:
Orkanen ligger på promenadavstånd från stationen (uppgång Anna Lindhs plats). Ingång finns både mot Nordenskiöldsgatan och mot kajen. Bussarna nr 3 och 5 stannar utanför ingången och vid stationen (Hållplatser: Orkanen och Centralen). Bilparkering finns i Orkanens källarplan; infart från Jacob Bagges gata, tvärgata till Nordenskiöldsgatan ”hitom” Orkanen.

Kostnad:
300 kr; medlemmar i en konstförening, ansluten till Sveriges Konstföreningar
350 kr; övriga intresserade

Betalning sker till Malmö Konststudios bankgiro; 176-6591, så snart bekräftelse erhållits om plats.

Anmälan senast 7/4 till Karl-Bertil Hake, karlbertil.hake@gmail.com

Vid för få anmälningar kan vi se oss nödsakade att ställa in arrangemanget. Inbetald avgift betalas då tillbaka.

OBS: Ange även:
1: vilken konstförening du/ni tillhör eller om du/ni är gäst/er
2: eventuell önskan om specialkost

VÄLKOMNA!

Sveriges Konstföreningar, Skånedistriktet Malmö Konststudio Konstföreningen vid Malmö universitet

 

Att rucka på normer genom kulturprojekt – Elfrida Bergman

Föreläsning och workshop med praktiska övningar

Elfrida Bergman Foto: Sara Lindquist

Datum: Lördag 9 september 2017.

Plats: Hörsalen, teknikens och sjöfartens museum, Malmö Museum.

Program
10:00 – 10:30 Samling med frukost
10:30 – 12:00 Föreläsning med begrepp och exempel från Elfridas projekt om queer och samer.
12:00 – 13:30 Lunch på restaurang Wega
13:30 – 15:00 Workshop med praktiska övningar

I denna föreläsning får vi genom praktiska exempel från Elfridas arbete lära oss grunderna i vad ett normkritiskt perspektiv är och inspireras i hur man kan arbeta med konst och kulturella uttryck för att främja mänskliga rättigheter och demokrati.

Elfrida Bergman är normkritiker och kulturanalytiker och har de senaste åren arbetat med demokrati, historieskrivning och mänskliga rättigheter i ett antal kulturprojekt. Bland annat startade hon upp “Queering Sápmi – samiska berättelser bortanför normen” som synliggjorde samiska hbtq-personer. Hon har även arbetat med kulturarv, hur arkiv och museer kan bli bättre på att inkludera fler perspektiv i sina utställningar och samlingar, bland annat i “Arkiv Q” som drevs av Härjedalens Fjällmuseum. Just nu arbetar hon med  projektet “Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé” som gräver fram lesbisk historia i de norra länen och där konsten används för att materialisera, tolka och förmedla berättelser som tidigare varit undangömda.

 

 

En rapport från konstbildningsseminariet Mångfalder, Fittja

För er som inte hade möjlighet att delta kommer här en rapport.

 

En rapport från konstfortbildningsdagen om videobaserad konst

För er som inte hade möjlighet att delta  kommer här en rapport. Till höger ser ni Martin Schibli föreläsa.

En rapport från konstfortbildningsdagen om Falsk konst

För er som inte hade möjlighet att delta vid konstfortbildningsdagen om Falsk konst 26 september 2015 kommer här en rapport. I rapporten hittar ni även tips till er konstförening när det gäller inköp av konst. Om falsk konst

Heléne Anderson

Till vänster syns Hélene Anderson föreläsa om Falsk konst. På den under bilden syns Ulf Söderstrand förklara hur man kan skilja mellan det grafiska hantverket och digitala utskrifter.

Ulf Söderstrand

 

 

Till artikel 1 litenEn rapport om konferensen ”Kunstens verdi i tallenes ”, 22 – 24 april 2016, Oslo

Läs gärna Skånedistriktets rapport från konferensen genom att klicka på länken.

 

Thomas Kjellgren

En rapport från konstfortbildningsdagen om samtidskonst

För er som inte hade möjlighet att delta vid konstfortbildningsdagen om samtidskonst 5 juni 2016 kommer här en rapport. Om samtidskonst.
Till vänster ser ni Thomas Kjellgren föreläsa om samtidskonst.

 

En rapport från en välorganiserad och givande förbundsstämma i Östergötland, 29-31 maj 2015

Sveriges konstföreningar har sin förbundsstämma vartannat år. I år var det styrelsen i Östergötlands distrikt som organiserade förbundsstämman. Stämman hölls på Östergötlands Museum i Linköping. Vid förbundsstämmorna deltar också många medlemmar från anslutna föreningar som inte är ombud för de olika distrikten, med i förbundsstyrelsen eller anställda vid kansliet.

I samband med förbundsstämmorna organiseras alltid många aktiviteter. En del sker samtidigt och då behöver man välja. Själv valde jag en guidad tur på Linköpings slott och en gallerirunda i Vadstena. Alla fick ta del av två föredrag och guidade turer på Östergötlands museum. Den första kvällen var alla även med på en gallerivandring i Linköping. På lördagen bjöds alla deltagare på en bankett med festmeny. Att vi skulle få bege oss till Flygvapenmuseumet vid Malmens flygfält var länge en hemlighet. Även där fick vi en guidad tur.

Det första föredraget hade titeln (O)moderna tider. Det hölls av Anders Olofsson som är redaktör för tidsskriften Konstperspektiv. Han inledde sitt föredrag med att visa en västerländsk konstfilm för att därefter ställa frågan. Är man inte modern i Kina för att man aldrig har haft någon modernism där? Därefter så backade han hela vägen till Martin Luther för att vi skulle förstå hur vi i västerlandet har sett på vår samtid. Hans föredrag var mycket intressant. Därför väljer jag att skriva lite mer om det lite längre ner. Det andra föredraget handlade om samtidskonst i Östergötland.

trädgårdsföreningenSå fint tog trädgårdsföreningen i Linköping emot oss

 

landshövding östergötlandFika på Linköpings slott med trevliga Elisabeth Nilsson (till höger) som är landshövding för Östergötland

Från FlygmuseetPå flygplanmuseumet fick vi se DC-3an som sköts ner av Sovjetunionen 1952

Ett stort tack från Skånedistriktet till Östergötlands distrikt för tre fantastiska dagar.

 

Om Anders Olofssons föredrag (O)moderna tider – som jag uppfattade det!

Anders berättade att man under Martin Luthers tid (1483-1546) trodde att världen funnits i 4000 år och att den skulle finnas i 2000 år till. Luther själv trodde att Gud skulle låta världen gå under lite tidigare då det redan gått så utför med världen. Sin hypotes styrkte han genom astronomiska upptäckter som supernovor. Dessa var ett tecken på att förruttnelsen på jorden även har nått ut i universum. Filosofen Francis Bacon (1561-1626) som inte var samtida med Luther delade till en viss mån Luthers uppfattning. Han var överens med Luther om att världen går mot sin undergång. Till skillnad från Luther hade han dock inställningen att man då kan se till att den sista tiden blir så bra som möjligt. Han tänkte även att desto äldre världen är desto mognare är den. Därför bör det bli bättre med tiden. En annan filosof som fick ett starkt inflytande var Voltaire (1694 – 1778). Hans inställning var att ifall förnuft och vetenskap används då blir allt bättre. Filosofen Kant (1724 – 1804) ansåg att Voltaire gav en förenklad bild. Enligt honom blir inte allt bättre genom endast förnuft och vetenskap. Den egna rollen är också avgörande.

På 1800-talet kom det nya vetenskapliga uppfinningar, utvecklingen sågs mer och mer positiv och förfallstänkandet övergavs. Den nya världen drev bort den gamla världen. Allt som drevs bort som ansågs tillhöra den gamla världen som till exempel indianer, bufflar, vacker natur sågs som något positivt.

Nu är det nära till modernismens födelse. Uttrycket modern formulerades av Baudelaire (1821 – 1867) som konsten att jaga det modernas ande. Ordet Modo användes första gången på 400-talet för att skilja den nya kristna världen från den gamla.

Ungefär hundra år senare, år 1952, uttryckte Francis Fukowama att historien har tagit slut. Kapitalismen stod ensam kvar. En konstkritiker och filosof Arthur Danto (1924 – 2013) ansåg att konsthistorien tog slut med Andy Warhols verk Brillo. Tidigare var konsten efterbildande, nu hade den blivit experimentell och visade olika uppfattningar och uttryck på en gång. Han ansåg att det inte längre fanns något konstbegrepp och därför ingen konstriktning över mot vilket konsten kan mätas. Denna uppfattning har blivit rådande. Tidsbegreppet jagar oss. Vår tid och den mängd information som vi behöver ta till oss för att bearbeta går inte ihop. Vi drabbas av tidfobi, av den chronophobia som Pamela Lee har skrivit om. (OBS! att inte förväxla med den badande Baywatchskönheten Pamela Lee Anderson). Många konstnärer jobbar med denna problematik.

Här kommer en lista över en del av de verk som Anders visade och diskuterade under sitt föredrag.

Bill Morrison – Decasia

On Kawara – Ett konstverk om dagen med dagens datum

Wolfgang Staehle – känd för att bland annat ha filmat Empire State Buildning varje dag i flera år

James Bridle – Grundare för The New Aesthetic med Internet som arbetsmetod. Ett syfte är att sakta ner tiden då vi utsätts för ett enormt bildflöde

Mishka Henner – med bland annat ready-made landskapsmåleri

Kunihiko Morinaga – med pixelskor och annat

Kristoffer Zetterstrand –Istället för att göra allt perfekt med teknik så flyttar han sig till vad som händer när tekniken går snett

Linda Jarlskog, ordförande för Skånedistriktet

En lördag på Galleri Ping-Pong och Moderna museet i Malmö

Lördag 23 maj 2015 besökte medlemmar till Sveriges Konstföreningars anslutna föreningar Galleri Ping-Pong och Moderna museet i Malmö. På Galleri Ping-Pong fick vi träffa galleristen Gert-Olle Göransson samt konstnärerna Jakob Simonson och Lars Embäck. På moderna museet fick vi en guidad tur av utställningen med verk av Nils Dardel. Längst bak till vänster i bilden nedan ser ni Gert-Olle. Den långa mannen som lutar sig mot pelaren är Jakob. Den andra mannen som står med ryggen mot är Lars.

Galleri Ping Pong

På Galleri Ping-Pong berättade Jakob om sin pågående utställning. Gert-Olle berättade om sitt arbete som gallerist. Jakobs utställning bestod av två verk. Det ena verket, Versu, var som en byggnad med inre rum. Det andra verket bestod av fyra sammanställningar av speglar. Jakobs verk var skapade med lokalen som utgångspunkt. Inte minst var galleriets fönster viktiga för verket Versu. Jakob förklarade sina verk då den helt enkelt behövde förklaras. Att det är en vanlig missuppfattning att konst inte ska behöva förklaras blev tydligt. Det var inte bara Jakobs idéer som imponerade i hans verk. Hantverket var också enormt imponerande och annorlunda. Kan ni hitta verket i bilden med stolarna?Hitta verket

Eftersom temat för Sveriges konstföreningar i år är Arbetets konst fick Gert-Olle också berätta mer utförligt om sitt arbete som gallerist. Han berättade att han främst säljer verk till offentlig utsmyckning. Han berättade också att han är gallerist på heltid och att han upplever sitt jobb som väldigt spännande. Även om galleriet är kommersiellt så satsar Gert-Olle på utställningar med verk som han förväntar sig är svåra att sälja. Vad verken har att förmedla är det centrala.

Från Sveriges konstföreningar säger vi TACK till Lars, Jakob och Gert-Olle för ett mycket lyckat galleribesök med ett omfattande program. Tack för era föredrag och rundvandringen i galleriet. Galleri Ping-Pong ligger ca 50 meter från moderna museet. Besök galleriet och diskutera med Gert-Olle! Bilden nedan är från vår guidade tur vid Moderna museet.

Moderna museet Dardel

Linda Jarlskog, ordförande för Skånedistriktet

 

En rapport från konstbildningsdagen, 11 oktober 2014, Dunkers kulturhus i Helsingborg

Den 11:e oktober var det dags för Skånedistriktets konstbildningsdag med temat politisk konst. Inbjuden föredragshållare, att tala på temat, var Dan Jönsson som vi lärde känna i samband med Sveriges konstföreningars konstbildningsseminarium med samma tema, 17-18 maj 2014 i Umeå. Både i Helsingborg och i Umeå var temat politisk konst, vilket beror på att det är Sveriges Konstföreningars tema för i år. Nästa år blir temat Arbete.
Inför Dans föredrag med titeln ”Vid konsthistoriens slut” välkomnade Kjell Östlund alla. Utöver att presentera schemat för dagen passade Kjell även på att berätta att Helsingborgs konstförening, som är en till Sveriges konstföreningar ansluten allmän förening, inom kort veckor öppnar portarna för en stor händelse, nämligen en jurybedömd nordisk salong vid Dunkers kulturhus. Efter Dans föredrag åt vi en gemensam lunch och besökte Dunkers utställningar. Bland annat tog vi del av en guidad tur för en utställning om svenskt fotografi. Då Dans föredrag var väldigt intressant kommer här ett urval av vad Dan talade om.2014-10-11 11.42.32 

Dan Jönssons föredrag ”Vid konsthistoriens slut”
Titeln till sitt föredrag ”Vid konsthistoriens slut” har Dan hämtat från en amerikan som lanserade uttrycket efter Berlinmurens fall. Tanken med uttrycket var ungefär att ”nu kan man luta sig tillbaks”. Med detta menades att allt har hänt inom konsthistorien och att den därmed har kommit till sitt slut. Denna tanke visade sig dock sakna giltighet. Att tanken föddes under 90-talet berodde enligt Dan på att konstklimatet under 90-talet var väldigt speciellt. Då h ade nämligen postmodernismen tagit över och alla genre upplösts för att istället låta idéer bli till det centrala. Att allt blev tillåtet var en tilltalande tanke. Men vad händer egentligen om allt skulle vara tillåtet och motstånd saknas? Som svar på detta uttryckte Dan på ett ungefär att den konst som inte möter något motstånd når inte ut, syns inte, lever i sin egen bubbla och blir ointressant.
Idag vet vi att allt inte är tillåtet i det fria rummet och att konsthistorien inte är slut. Detta kan man inte minst se bland de konststrider som de senaste årtionden blåst upp, även i vårt land.
I sin bok Estetisk rensning skriver Dan om 10 konststrider, konstskandaler, som utspelades i Sverige under 00-t2014-10-11 11.43.42alet. Mycket av Dans föredrag kom att handla om några av dessa skandaler.
Innan Dan kom in på några svenska konststrider från 00-talet berättade Dan om en konsthändelse som han upplevde som väldigt intressant, för att den varken blev till någon skandal eller till någon strid. Konsthändelsen var när Occupy-rörelsen från New York, som bland annat vill rikta sin uppmärksamhet på ekonomi ska klyftor och girighet, kom till Berlin-biennalen för att bygga upp en scen för att debattera och framföra den protest som de ett halvår tidigare framfört i USA. Då det hade gått ett halvår och Berlinarna inte tycktes anse att händelsen var relevant för dem, blev protesterna på museet i Berlin tandlösa. De hotade ingen! Sen framförde Dan sina funderingar över vad skandalerna egentligen säger oss och vad de har för någon funktion i samhället. En tanke var att skandalerna bland annat pekar på vilka skrivna och oskrivna normer och etiska regler som majoritetssamhället vilar på. Han nämnde även att konstnärer ”förkroppsligar det gränsöverskridande” åt andra, på ett symboliskt plan, så att inte var och en behöver göra det. Konstnärer kan komma undan med att vara gränsöverskridande, då de är konstnärer, förutsatt att de bryter rätt sorts normer lite lagom!
Nu var det även dags för Dan att berätta om några av de konstskandaler som han beskriver i sin bok Estetisk rensning. Ett av verken i hans bok är Snövit och sanningens vansinne av Dror Feileer och Gunnila Sköld-Feiler. Verket, som bestod av en bassäng fylld med vatten som färgats rött för att likna blod, visade en bild på den kvinnliga självmordsbombaren Hanadi Jaradat som drev runt på en liten ”segelbåt”. I sin ilska över verket vandaliserade Israels ambassadör Zvi Mazel verket. Dan jämförde Zwis reaktion mot detta verk med bibliske Moses reaktion när han fick se guldkalven. Båda två ansåg att verken skulle förstöras.
Ett annat verk från boken som han beskrev är Bye Bye Beauty av Pål Hollender. Detta verk är gjort som en dokumentär. Syftet med dokumentären var att skildra hur individer kan drabbas av ett lands ekonomiska kollaps, och på vilket sätt bland annat banker inte tar ansvar för att lindra dessa kollapser. De individer som Pål skildrade är lettiska kvinnor som till följd av ekonomiska svårigheter övergått till prostitution. Pål skildrade även att dessa kvinnor lockade till sig sextourister och affärsmän från Sverige. Därmed blev vi svenskar också skyldiga till kvinnornas exploatering. Att Påls skildring blev till en skandal berodde på hans eget deltagande i filmerna då han visade när han själv hade sex med några av dessa kvinnor. Där gick skamgränsen för så gör inte en konstnär! En skandal var ett faktum! Att skildra sex och naket i sig går bra men inte om man som konstnär visar sig vara förövaren. Av samhället förväntas dessutom konstnären vara bärare av den goda moralen. Tyvärr fick Pål aldrig igång den debatt som han var ute efter och därmed kom även bland annat bankerna undan från hans ifrågasättande.

Mest kända i Sverige för sina politiska skandaler är nog ändå Lars Vilks och Anna Odell. Lars Vilks som en gång i tiden stred mot Höganäs kommun med sitt verk Nimis som uppförts illegalt i Kullabergs naturreservat, fann sig så småningom i en mer oväntad strid mot mer extrema krafter. Varken Nimis eller Vilks rondellhundar uppfördes dock under 00-talet. Anna Odells verk Okänd kvinna, som var en lyckad rekonstruktion av ett tidigare möte med psykiatrin, från 2009 finns dock med i Dans bok. Intressant med skandalen kring Annas verk var att skandalen var ett faktum innan verket var avslutat och kunde ses.

Det förväntas av samtidskonsten att den ska vara gränsöverskridande och när den är det kan det bli en skandal. Som åhörare framstår den framkant som markerar hur gränsöverskridande konst får vara som en vass egg. Det föreslogs för Dan att han borde skriva ett verk om risk- och konsekvensanalyser för konstnärer då många konstnärer som har ställt till med skandaler har varit förbereda på detta.Konsten förväntas respektera vad som är heligt. Något som ingen ifrågasätter som heligt är till exempel barnpornografi. Förbud mot att se och ”skapa” barnpornografi är även reglerat enligt lag. Det så kallade Mangamålet, där en översättare specialiserad på japanska tecknade serier åtalades för att först i Högsta domstelen frias, är ett exempel på detta.

Dan diskuterade vad som händer med oss när vi blir provocerade. Enligt Dan slås det kritiska tänkandet ur funktion vid en provokation. Då känner vi och tänker inte. På frågan om hur vi bör se på Dan Parks nutida skandal svarade Dan (Jönsson) att Parks konst inte är av någon bra kvalitet.

Dan Jönsson har bland annat skrivit om kultur vid DN och kommenterat om kultur vid Sveriges radio. Utöver det så är han även skrivit böcker med sin analytiska förmåga och kreativitet ägnar han sig även åt en hel del annat. Jag som har sammanställt denna text av konstbildningsdagen är Linda Jarlskog, ordförande i Skånedistriktet.

 

En rapport från distriktsledarkonferensen hösten 2014

För att ta del av innehållelt från konferensen, som till stor del handlade om Sveriges konstföreningars samarbete med studieförbundet Sensus, se Distriktsledarkonferens 2014.

Politisk konst i Umeå

Från Skånedistrikt var vi några som deltog i konstbildningsseminariet om politisk konst i Umeå. Under konstbildningsseminariet fick vi både lära oss mer om politisk konst samt medverka i att skapa ett verk om politisk konst.  Själv deltog jag, Linda Jarlskog, i den workshop som konstnären Malin Lobell organiserade med temat “kan växter bli politiska?” Svaret på frågan var givetvis “ja”. Tänk bara på alla politiska partier som har en växt soinifrån verklighetenm symbol! Vad som bland annat var nytt för mig att växter kommunicerar med varandra och kan hjälpa varandra genom att till exempel ge och ta näring av varandra. Workshopen utmynnade i ett litet “demonstrationståg” av skyltar som placerades i en av Umeås centrala parker, se bilden. Det fanns fler workshop att välja bland som ni kan se bilder genom följande länk. Det var enormt intressant att få lyssna på föredragshållarna av Anders Rydell och Dan Jönsson som höll i varsitt föredrag. Både Anders och Dan har författat böcker inom politisk konst. Genom länken ovan kan i även se titlar på de böcker vars innehåll de tog upp i si  na föredrag. Vad som var extra glädjande för oss skåningar var även att Dan håller t ill i Skåne. Under det två dagarna hann vi med mycket mer, som att lyssna på de konstnärer som medverkar och driver Verkligheten i Umeå. Det var även i deras lokaler vi en stor del av tiden höll till. Övrig tid höll vi till i Bildmuseet. Bildmuseet visade verk från konsthögskolans avgångselever i Umeå samt en hel del annat. Museet, på flera våningar, hade verkligen mycket att erbjuda. Från Skånedistriktet vill vi rikta ett varmt tack till arrangörerna av denna mycket lyckade helg. Även vädret och maten var toppen – och inte minst alla trevliga konstälskande deltagare. kan växter bli politiska   kan växter bli politiska 2