Protokoll distriktsstämma

Protokoll distriktsstämma 2017

Protokoll konstituerande möte

Protokoll konstituerande 1 april 2017

Stadgar

Stadgar Sveriges Konstföreningar Skåne

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2015

Balans- och resultatrapporter

Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015

Valnämndens förslag

Valnämndens förslag 2016

Distriktsstyrelsen

Linda Jarlskog

Ordförande

Elsa-Maria Wallberg

Kassör & vice ordförande

Bo Polsten

Sekreterare

Boel Eklund

Ordinarie ledamot

Kjell Östlund

Ordinarie ledamot

Kenzy Eriksson

Ersättande ledamot

Gunnel Ahlbeck

Ersättande ledamot

Valnämnd

Anja Kärhä

Sammankallande

Katarina Ersamie

Ledamot

Peter Cedell

Ledamot

Ulla Strandberg

ersättare

Lars Carmén

Ersättare

Revisorer

Christina Persson

Anna-Karin Holmgren, ersättare