Protokoll distriktsstämma

Protokoll distriktsstämma 2018

Protokoll konstituerande möte

Protokoll konstituerande 24 mars 2018

Stadgar

Stadgar Sveriges Konstföreningar Skåne

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2017

Balans- och resultatrapporter

BalansRapport 2017

Resultatrapport 2017

Valnämndens förslag

Valberedningens förslag

Distriktsstyrelsen

Linda Jarlskog

Ordförande

Bo Polsten

Vice ordförande

Elsa Maria Wallberg

Kassör

Anja Kärhä

Ordinarie ledamot

Kjell Östlund

Ordinarie ledamot

Gertrud Alfredsson

Ledamot

Gunnel Stres

Ersättande ledamot

Ulf Söderstrand

Sammankallande
Ersättande ledamot

Valnämnd

Boel Eklund

Sammankallande

Peter Cedell

Ulla Strandberg

Lars Carmén

Revisorer

Anna-Karin Holmgren och Inger Jacobsson

Eva Jonsson, ersättare