Skulpturen “Strukturspiral” av Takashi Naraha. (Placerad i en rondell i korsningen av Kyrkogatan och Kungsgatan i centrala Eskilstuna)
Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STRUKTURSPIRAL,_Takashi_Naraha,_Kyrkogatan-Kungsgatan_Eskilstuna.JPG

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR SÖRMLAND. Konstbildning är en viktig del av distriktets verksamhet. Vår målgrupp är funktionärerna i de anslutna konstföreningarna.
En välutbildad konststyrelse betyder kvalité på föreningarnas konstinköp och utställningar. Vår förhoppning är att alla konstföreningar i Sörmland ansluter sig till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR.

Distriktets hantering av dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU from idag den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Distriktet Sörmland har ett medlemsregister över våra anslutna Konstföreningar och dess styrelser. Detta register uppdateras kontinuerligt med de aktuella uppgifter vi får från Förbundet. Registret används endast vid information till föreningarnas styrelser. Hör gärna av dig till vår registeransvarig ordförande Ann Vikström på e-post annvikstrom54@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. All information från distriktet skickas via e-post. 

Styrelsen 2019-04-03 i Sveriges Konstföreningar Sörmland

Se under Dokument längst ned på sidan.


KOMMANDE AKTIVITETER  2020

Augusti 2020. Distriktets årsmöte på Valinge Gård, Jönåker, lördagen den 29 augusti 

Sveriges Konstföreningar Sörmland kallar medlemsföreningarna till distriktsstämma på Valinge gård. På grund av Corona-pandemin har distriktsstämman som tidigare meddelats flyttats till den 29 augusti. Som framgår nedan har även programmet delvis ändrats. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om grupper på max 50 personer och av hänsyn till våra medlemmar har vi, då vi vet att en del av medlemmarna tillhör riskgrupp, begränsat antalet deltagare till två personer från respektive konstförening. Den tidigare utlovade lunchen utgår, och i stället får var och en ta med egen kaffekorg.

Stämman har följande program:

  • 13.00–14.00 Samling
  • 13.15 Årsmötesförhandlingar med en person per förening. Parallell visning av Tyra Kleens konst för övriga.

Deltagarna delas alltså upp i två grupper. Den ena gruppen deltar i årsmötesförhandlingar och dricker medhavt kaffe.

Den andra gruppen guidas samtidigt av Kerstin Gullstrand Hermelin, Valinge gård, om Tyra Kleens konst.

Därefter får årsmötesdeltagarna guidning.

Tyvärr kan vi inte räkna med att förbundsordförande Gertrud Sandqvist deltar i mötet. Förhoppningsvis kan hon i stället besöka oss vid ett senare tillfälle.

Valinge gård, som ligger vid en vik av sjön Yngaren, omnämns redan på medeltiden och godset har ärvts inom en rad släkter, t.ex. Wrangel. Från 1897 ägde och brukade Nils Kleen gården. Hans yngre syster var konstnären Tyra Kleen (1874–1951) som var både konstnär, vagabond och äventyrare. I hennes konstnärskap finns symbolistiska målningar, litografier av exempelvis Charles Baudelaires diktverk Ondskans blommor (Les Fleurs du Mal) och illustrationer av ceremoniella danser från Java och Bali, där hon levde långa perioder. På 1930-talet gav hon ut böcker om dessa danser. Hon var även verksam i bland annat Rom, Paris och München. Tyra Kleen testamenterade sina samlingar till Riddarhuset med direktiv att arkivet inte fick öppnas på 50 år. Sedan 2012 finns samlingen på Valinge gård hos Tyra Kleens brorsdotterdotter, Kerstin Hermelin, som bor med sin familj på Valinge gård.

Vänligen anmäl er senast fredagen den 21 augusti till Ann Vikström annvikstrom54@gmail.com     mobil: 073 8085235.

OBS! Varning till hundallergiker: Hund finns på gården och därmed hundhår.

Välkomna!

Kallelse och inbjudan till årsmötet skickas i slutet av juli.

—————————-

September 2020 Gallerirunda i Vasastan den 17 september 2020 med Marie Andersson

Konstvetaren Marie Andersson har utformat programmet för gallerirundan och guidar deltagarna under dagen som inleds kl. 10.00 och avslutas kl. 15.30.

Dagen inleds med visning av konsten kring Nya Karolinska, Sveriges största offentliga konstprojekt genom tiderna, inleder dagen. Lunch intas i Aula Medica eller i restaurangen på Nya Karolinska.

Efter lunch följer guidad vandring från Aula Medica, genom det som ska bli den nya Hagastaden, till gallerierna. De fyra gallerier som vi besöker är:

Galerie Nordenhake, där Olivia Nordell visar galleriet och en utställning med Paul Fägerskiöld.

Cecilia Hillström Gallery, där Cecilia Hillström visar galleriet och en utställning med Sonja Larsson.

Galleri Andersson/Sandström, där Johanna Örnberg visar galleriet och en utställning med Alyson Shotz.

Galleri Berg, där Niclas Berg visar galleriet och en utställning med David Taylor.

Under galleribesöken ges deltagarna även tillfälle att titta en stund på egen hand.  Närmare information lämnas senare.

 

Oktober 2020 Distriktsledarkonferens

Mer information om distriktsledarkonferensen ges senare.

 

___________________________________________________________________________________

FILMER OCH BILDER

Sveriges Konstföreningar har ett antal DVD-filmer, som man kan låna kostnadsfritt, endast porto tillkommer. Bl.a. handlar det om följande konstnärer
Elli Hemberg   40 min.      
Hertha Hillfon   12 min.    ( Dessa två filmer kan med fördel visas vid samma tillfälle.)
Konst är kärlekens facit (om Bror Hjorth)   30 min.
Kjartan Slettemark   22 min.
Att göra något verkligt (om Vera Nilsson)   34 min.
Den svåra konsten (om Paula Modersohn-Becker)   33 min.
Otto G. Carlsund   60 min
 Filmerna kan beställas från Sveriges Konstföreningar, antingen per telefon 040-36 26 60 eller per mail kristinl@sverigeskonstforeningar.nu
Diabildsarkiv om konst
Distriktet har ca 4000 diabilder och litteratur, som föreningarna kan låna. Ämnena omfattar svensk konst, konsten i Norden, Tyskland, England, Frankrike och specialkomponerade kurser t.ex. Kvinnliga konstnärer, Bokkonst m.fl.
Kontakta gärna Ann Vikström annvikstrom54@gmail.com 
__________________________________________________________________________________
TIPS OM FÖREDRAG
Föredragshållare 1: Hans Lundén, folkhögskollärareerbjuder föreläsningar om Edvard Munch, Lotte Laserstein, Konstnärerna i Grèz, Systrarna Backer, Uppståndelsen i Cookham (Stanley Spencer) och “Tack vare Hitler och Stalin”, se mer info under rubriken Hänt under 2017, April 2017, nedan.
Kontakta gärna hakagulund@gmail.com
———————————————————————————–
Föredragshållare 2: Lars DO Sjögren erbjuder föreläsningar kring konstbegreppet “Vad är konst”. Lars är tv-producent och filmare men också bildlärare och konstnär.
Hur ser man på konst och vad är det som kan betraktas som konst? Är det någon skillnad på konst innanför och utanför konstvärlden? Finns det någon objektiv sanning när man bestämmer vad som är konst och inte konst? Det finns många frågor. Lars skall försöka bringa reda kring begreppet konst och värdet på konst, både ekonomiskt och känslomässigt. Föreläsningarna är uppdelade i två block. Den första delen handlar om hur vi uppfattar och upplever konst och vilken funktion den kan ha. Den andra delen handlar om hur vi värderar konst och vem som sätter priset. Målet med föreläsningarna är att vidga din syn på vad konst kan vara. Konst kan verkligen vara magiskt, hänförande, utmanande, obegripligt och konstigt. Du kommer inte att bli konstexpert men förhoppningsvis kommer det att öka Din känslighet för att tolka och förstå det som vi kallar konst. Kontakta gärna larsdo@gmail.com
———————————————————————————–
Föredragshållare 3:  Pia Thunholm erbjuder sig att hålla föredrag om konst hos intresserade lokalföreningar. Kontakta gärna pia.thunholm@gmail.com
1. Hilma af Klint. Hilma af Klint-en abstrakt pionjär? Den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944) var inledningsvis känd som porträtt-och landskapsmålare. Hennes omfattande abstrakta måleri, åren 1906-1915 hölls hemligt. Hon ville hålla sin produktion gömd eftersom hon ansåg att den inte kunde förstås förrän tidigast tjugo år efter hennes död. Det dröjde till 1986. Då visades hennes icke föreställande måleri på prestigeladdade utställningen The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1985 i Los Angeles. Sedan dess ser vi ett ständigt växande intresse för Hilma af Klints måleri.
2. Axel Munthes Hildasholm Ett museum i Dalarna med fläkt av England, Italien och sagans värld!  Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand.
3. Från GANs maskindyrkan till Axel Olsons vemodOm konstnären Gösta Adrian Nilsson- GAN och Halmstadgruppen.
4. Wassily Kandinsky– en abstrakt pionjär.
__________________________________________________________________________________

HÄNT under  2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Mars 2020 Möte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (6 deltagare)

Representanter för Sveriges Konstföreningar Sörmland hade möte på Sörmlands museum, Nyköping, med Åsa Kratz och Mikael Palo, Region Sörmland, angående Sörmlandssalongens framtid. En bakgrund till detta andra möte med Region Sörmland ges under referatet av distriktets verksamhet 2019 här på hemsidan.

Mars 2020 Referensgruppsmöte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (7 deltagare)

I anslutning till mötet med Region Sörmland ägde det referensgruppsmöte rum som tidigare var planerat till den 17 mars.

Mars 2020 Referensgruppsmöte 3 om Sörmlandsalongens framtid den 17 mars INSTÄLLT!

Ett referensgruppsmöte ägde rum i anslutning till mötet med Åsa Kratz och Mikael Palo den 5 mars i Nyköping varför det planerade mötet den 17 mars ställs in.

Mars 2020 Valberedningsmöte 2, den 23 mars 2020  på Studiefrämjandet i Strängnäs INSTÄLLT!

Valberedningsmöte 2 äger rum den 23 mars kl. 14–15 på Studiefrämjandet i Strängnäs.

OBS! Den planerade träffen med Niklas Gilmark från Artworks ställs in på grund av för få anmälningar.

April 2020 Distriktets årsmöte Valinge Gård, Jönåker, lördagen den 25 april 2020 INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUS

Ny tid: Lördagen den 29 augusti kl. 09.30 på Valinge Gård. (Se vidare under aktiviteter i augusti!)

 

——————————————————————————————————————————————-

December 2019 Sörmlandsalongens framtid, möte med Region Sörmland den 16 december (4 deltagare)

Representanter för styrelsen hade den 16 december ett möte med Åsa Kratz, Region Sörmland, i syfte att uppmärksamma Regionen på att Sörmlandssalongens framtid är hotad och starta en diskussion om lämpliga åtgärder.

December 2019 Vernissage Vintersalongen Kulturhuset Ängeln, Katrineholm, den 14 december

Vi avslutade året med att bjuda in till traditionsenlig visning av ”Vintersalongen” i Katrineholm. Konstnärer hemmahörande i Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland inbjuds att delta. Salongen visade 94 verk av 43 konstnärer.

December 2019 Valberedningsmöte den 14 december (5 deltagare)

Styrelsen för Sveriges Konstföreningar Sörmland kallade till ett första valberedningsmöte,  den 14 december, kl. 13–14 i Westbergrummet, Kulturhuset Ängeln, Katrineholm. Ingrid Tunhammar Hallström är sammankallande i valberedningen.

November 2019 Sörmlandsalongens framtid, referensgruppsmöte 2 den 27 november (9 deltagare)

Referensgruppen för Sörmlandssalongens framtid hade ett andra möte den 27 november där en skrivelse till Region Sörmland diskuterades

Oktober 2019 Sörmlandsalongens framtid, referensgruppsmöte 1 den 29 oktober (9 deltagare)

Eskilstuna konstförening arrangerade Sörmlandssalongen 2019 och Nyköpings Konstförening blir ansvarig arrangör 2020.  Att anordna salongen är en krävande uppgift för en konstförening, och Sörmlandssalongens framtid efter 2020 är oklar. I distriktsstyrelsen ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att söka stödja sörmländska konstnärer genom att verka för Sörmlandssalongens fortsatta varande. Distriktsstyrelsen har därför tillsatt en referensgrupp med representanter för styrelsen, Eskilstuna Konstförening och Nyköpings Konstförening som under 2019 hade två möten, den 29 oktober i Eskilstuna och den 27 november i Nyköping. Vid mötet den 29 oktober diskuterades vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att säkra Sörmlandssalongens framtid.

Oktober 2019 Distriktsledarkonferens 19-20 oktober

Två representanter från distriktsstyrelsen, Ann Vikström och Hans Lundén, deltog i distriktsledarkonferensen på Bildmuseet i Umeå den 19–20 oktober, där de bland annat fick stifta bekantskap med den nya förbundsordföranden för riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Gertrud Sandqvist.

Oktober 2019 Konstbildningsresa till München 14–18 oktober (30 deltagare)

Vår studie- och reseansvariga Ia Holmstrand hade ännu en gång utformat en unik och mycket intressant konstutbildningsresa för våra sörmländska konstföreningar. På programmet stod besök på Alte Pinakotekh och Pinakothek der Moderne med verk inom konst, grafik, arkitektur och design från 1900-och 2000-talen.  Ett besök på Museum Brandhorst med verk främst från tiden efter andra världskriget hanns också med. Udo Brandhorst donerade sin och makan Anettes konstsamling till den bayerska staten med förbehållet att en passande byggnad uppfördes. Så skedde, och museet, med 3200 kvm utställningsyta och fasad klädd med 36000 keramikstavar i 36 färger, öppnades 2009. Konstmuseet Lenbachhaus, vars konstsamling delvis bygger på en donation från Charlotte von Lehnbach, besöktes. Där finns konst från framför allt 1700- och 1800-talen men också exempelvis konst skapad av medlemmar i gruppen Der Blaue Reiter med bland andra Wassily Kandinsky. München är en stor konststad med många museer. Tyvärr var två av dem stängda under vårt besök: Neue Pinakotekh, som var stängt på grund av renovering, och MUCA (Museum of Urban and Contemporary Art) som var stängt på grund av omhängning. Vid ölprovning och gemensamma middagar, med ibland typisk tysk mat, kunde deltagarna avhandla de många konstupplevelserna.

Oktober 2019 Föreläsning om Wassily Kandinsky, den 10 oktober 

Vår förra distriktsordförande, konstvetaren Pia Thunholm, gav som förberedelse inför resan till München en uppskattad föreläsning om Wassily Kandinsky (1866–1944) på Multeum i Strängnäs, torsdagen den 10 oktober.

September 2019. Utbildningsdag om digitalisering i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm (av 42 anmälda deltog 39)

Distriktsstyrelsen i Sörmland bjöd in Sörmland, Östergötland och Örebro läns konstföreningsstyrelser till en heldagsutbildning inom konsttemat “Digitalisering” den 7 september. Sveriges Konstföreningars förbund stod för en stor del av kostnaderna för dagen. Även Sensus Sörmland, som vi samarbetade med,  hjälpte oss med kostnader runt utbildningen. Sveriges Konstföreningars förbunds webbredaktör och informatör Mathias Jansson höll i dagen. Ett stort tack till alla som bidrog till att dagen kunde realiseras.

Några av de aktuella ämnen som togs upp var:

  • Hur kan konstföreningen navigera i det nya digitala landskapet för att synas bättre och hitta nya medlemmar?
  • Marknadsföring och kommunikation. Sociala medier och hemsidor.Digitaliseringen av samhället påverkar alla grupper även konsten och konstnärerna. Ny teknik skapar nya förutsättningar men även nya utmaningar för konsten.
  • AI och VR framtidens konst? Konsthistoria för den digitala generationen. 

Maj 2019. Konstbildningsdag i Stockholm (av 22 anmälda deltog 21).

Vårens konstvandring i Stockholm ägde rum tisdagen den 28 maj. Vi började med konsten nere i Kungsträdgårdens tunnelbanestation och likt förra årets konstvandring följde konstvägvisaren Marie Andersson med oss under hela dagen. Promenaden gick vidare förbi museiparken på Blaseiholmen och Nationalmuseum ut till Skeppsholmen. Vi fick höra om De la Gardies palats Makalös och stannade till vid skulpturerna Bältesspännarna av Johan Peter Molin och Vingarna av Carl Milles. Väl ute på Skeppsholmen stiftade vi bl.a. bekantskap med Pablo Picassos, Frukost i det gröna. Dagens konstvandring avslutades sedan med professor Lina Bjernelds guidning av Kungliga Konsthögskolan, “Mejans” vår-och examensutställning på Fredsgatan 12. Marie Andersson hjälpte oss att knyta ihop säcken och synliggjorde skillnaden mellan Konstfack och Kungliga Konsthögskolans elevarbeten.

Riksförbundets årsstämma 17–19 maj i Lidköping (2 deltog).

Ordförande Ann Vikström och sekreterare Birgitta Norberg Brorsson representerade Sörmland vid förbundsstämman 2019. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar avtackades vår tidigare ordförande Ann-Christin Nykvist. Vår nya ordförande, Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria är f.n. rektor med ansvar för Malmös Konsthögskolas utbildnings- och doktorandprogram. Sandqvist har arbetat som konstkritiker och curator sedan 1981.

Vi är speciellt glada åt att Gertrud Sandqvist tackat ja till inbjudan om att delta vid vår Distriktsstämma 2020.

April 2019. Distriktsstämma (av 33 anmälda deltog 31 representerande 13 konstföreningar av 21).
Årsmötet ägde rum onsdagen den 3 april på Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping, i lokalen Konferensen. Kvällen inleddes 16.30 med en visning av länsmuseet, konstenhetens chef Lars-Erik Wahlberg lotsade oss genom museets aktuella utställningar. Därefter blev det mingel med tilltugg och möjlighet att prova på det VR- headset som vi med anledning av årets konsttema Digitalisering lånat in från förbundet. För de av er som fortfarande är nyfikna finns information om VR-headsetet på Sveriges Konstföreningars hemsida: http://www.sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2019/01/28/lana-var-vr-upplevelse/

Klockan 18.30 började sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Den 31 mars Valberedningsmöte (7 deltog) och Finissagen av Sörmlandssalongen (26 deltog).
Sammankallande i valberedningen Ingrid Tunhammar Hallström bjöd in till vårt andra valberedningsmöte inför årsstämman 2019. Därefter bjöd Distriktet in till Finissagen av Sörmlandssalongen. Ordförande i Eskilstuna konstförening, Sven Janeheden, lotsade oss igenom utställningen och Eskilstuna Konstförening bjöd på kaffe med dopp.

Sörmlandssalongen den 2 februari- 31 mars 2019.
Salongen som var den 55:e i ordningen arrangerades av Eskilstuna Konstförening på Eskilstuna Konstmuseum. Juryn bestod av tre personer, en representant för arrangören, Jan Brandt en konstvetare, Agneta Linton och KRO:s representant Åsa Lockner. Totalt var det 127 konstnärer som lämnat in 570 verk. Juryn valde ut 68 konstnärer som ställde ut 229 verk. Salongen avsåg alla konstnärliga tekniker.

———————————————————————————-

Den 1 december 2018. Valberedningsmöte (4 deltog) och vernissage (15 deltog).

Ingrid Tunhammar Hallström, som vi nyligen valt att sammankalla till våra två  valberedningsmöten, bjöd in ordförande eller ersättare från distriktets konstföreningar till ett första valberedningsmöte lördagen den 1 december. Det ägde rum i anslutning till vernissagen för Decembersalongen i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm.

November 2018. Konferensen “Konsten att agera” på Moderna museet, Stockholm (3 deltagare från Sörmland)

Konferensens syfte var att undersöka gränser, rådande kriterier och hierarkier inom den västerländska konstscenen och bild- och formbranschen samt diskutera bedömningskriterier och vilka uttryck som tillåts inom dessa system. Man ställde sig frågan hur ska vi göra för att fler utlandsfödda bild- och formskapare ska ta plats på landets konst- och kulturscener. Projektledare Ola Öhlin och konstbildare/verksamhetsutvecklare Caroline Lund berättade om de båda parallella projekten “Konsten att delta” och “Konsten att mötas”. Sveriges Konstföreningar vill med “Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Vi konstföreningar är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har vi en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Projektet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.

Oktober 2018. Distriktsledarkonferens i Malmö

Ordförande Ann Vikström och ledamoten Hans Lundén åkte tillsammans ner till konferensen.

Oktober 2018. 4-länsträff i Nyköping (av 40 anmälda från tre distrikt deltog 33 från två distrikt)

Lördagen den 20 oktober bjöd vårt distrikt Sörmland in till den traditionsenliga 4-länsträffen som konstföreningarnas styrelser i Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län turas om att vara värd för.

Dagen inleddes med förmiddagskaffe i Ria Roes ateljé på konstnärskollektivet Bryggeriet i Nyköping. Förutom att vi fick lära känna Ria Roes fick vi även träffa några av de andra konstnärerna som arbetar på Bryggeriet. Intill Bryggeriet finns Galleri Fiskhuset, ett galleri som skapades av ideella krafter för ett tiotal år sedan. Vi fick en kort introduktion av verksamheten genom Lars D.O. Sjögren och vi ställde oss frågan: “Vad skiljer ett föreningsdrivet galleri från ett privatägt?”

Vi besökte Susanne Fragoulis konstskola Fröet på Barnens Kultur Centrum, en konstskola som drivits av Förening i Konst sedan 1980-talet, men som numera ingår i den kommunala kulturskolan. Hon har en väl fungerande konstutbildning för våra allra yngsta konstintresserade barnen i Sörmland. Målet med Fröet är att inspirera och entusiasmera barn mellan fem och 16 år. Vi vandrade sedan vidare till Galleri Sjöhästen som för dagen hade vernissage av en utställning med Ardy Strüwer. Därefter avrundade vi dagen med ett besök på Galleri Fiskhuset och blev lotsade av Johan Gustavsson genom hans utställning Ultra Deep-Fields.

Oktober 2018. Torshälla Konstförening 70 år (Birgitta Norberg Brorsson deltog)

Vid festligheterna bjöd Torshälla Konstförening de cirka 40 deltagarna på exempelvis konsttipsrunda, bildspel, middag, levande musik och lotteri. Distriktet i Sveriges Konstföreningar Sörmland var representerat och en gåva i form av en konstbok överlämnades.

September 2018.  Konstresa i hjärtat av Sörmland (24 av 27 anmälda deltog)

Lördagen den 1 september bjöd distriktet Sörmland på en konstutflykt till Konstgalleriet i Hälleforsnäs och Orresta Gård i Flen. Dagen inleddes med Finissagen av formgivaren Gunnel Sahlins sommarutställning “Botaniska betraktelser” på konstgalleriet i Hälleforsnäs. Gunnel berättade om sitt konstnärskap och visade en film som gjorts om henne. Konstgalleriet har funnits sedan 2008 och har med tiden hunnit etablera sig som en av de mest intressanta och spännande konstscenerna i regionen.  Därefter for deltagarna till Orresta Gård i Flen.  Ägarinnan Eva Gustafsson visade en mindre utställning med verk av Olle Qvennerstedt, bildkonstnär, tecknare, grafiker och illustratör. Deltagarna visades också en tillfällig utställning skapad bara för oss med konstnärerna Mia Jarnsjö, Kersti Rågfelt Strandberg och Christina Lindblom. Samtliga fyra konstnärer bor och verkar i Sörmland.

Maj 2018 Visning av Citybanans konst och Konstfacks vårutställning (23 deltagare)

Vi började dagen med att konstvägvisare och konstvetare Marie Andersson guidade oss genom konsten i den nya Citybanans stationer Stockholms City och Stockholm Odenplan. Därefter åkte vi gemensamt ut till Konstfacks vår- och examensutställning. Konstfacks utställningsansvarig Anne Klontz lotsade oss igenom deras vårutställning och arrangerade även möten med sju av de elever som ställde ut: Elisabeth Magning Gidholm, Sofi Gunnstedt, Ulrika Barr& Kristina Levén, Lisa Englund, Annelie Hultman och Linda Ottosson.

Maj 2018 Konferens “Ung Konst” i Stockholm (Ann Vikström deltog)

Ann Vikström åkte som representant för Sörmland till tvådagars- konferensen om “Ung Konst” i Huddinge, Stockholm. Förutom Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse och kansli var vi 57 deltagare som kom från hela Sverige. Vi fick bl.a. ta del av många goda exempel på hur vi kan lyckas engagera unga människor i konstlivet och hur man kan arbeta med samtidskonst för att nå unga i förskola, skola, universitet och föreningsliv. Några av de teman som togs upp var: Unga som arrangör/curator, självorganisering och Do it Yourself som strategi för icke-formellt lärande. Hör gärna av er till Ann Vikström om ni vill veta mer på: annvikstrom54@gmail.com

April 2018 Distriktsstämma S.K Sörmland (26 deltog)

Utifrån att konsttemat för 2018 är “Ung Konst” började vi vår Distriktsstämma med att göra ett besök hos Pia Rystadius och Malin Skölds Gallery POM. Förutom att vi fick lära känna, den nyligen utexaminerade (2017), glas- och keramik-konstnären Anna Tedestam, fick vi även en beskrivning av hur ett Galleri kan arbeta med “ung Konst” och mot unga konstnärer. Det var flera av oss som passade på att köpa in konst till sina konstlotterier. Därefter gick vi över till Gripsholms Värdshus och efter sedvanliga stämmoförhandlingar intogs soppa, kaffe och kaka.

Februari 2018 Valberedningsmöte (4 deltog)
Vid det andra Valberedningsmötet den 12 februari i Eskilstuna närvarade Robert Vikström, ordf. i Strängnäs Konstförening, Susanne Skoog, ordf. i Västra Sörmlands Konstförening, Lisbeth Skärstam från Eskilstunas Kommunanställdas Konstförening och Distriktsstyrelsens ordförande Ann Vikström. Anledningen var att årsmötet den 12 april 2017 inte utsåg någon valberedning och Distriktsstyrelsen enligt stadgarna inte själv kan fungera som valberedning. Valberedningsmötet resulterade i ett förslag till val av styrelse, revisorer och valberedning inför årsmötet 2018, se så småningom, här nedan, publicerat protokoll fört vid distriktsstämman 2018.

——————————————————————————————-

December 2017 Valberedningsmöte “Decembersalongen” (18 deltagare) 

Representanter för Strängnäs Konstförening, Trosabygdens Konstförening, Eskilstuna Konstförening, Västra Sörmlands Konstförening, Vingåkerbygdens Konstförening och vald revisor Sven Lindell, närvarade vid det första Valberedningsmötet onsdagen den 6 december 2017 i Katrineholm.

Nuläget:
Valda fram till stämman 2018 är ordförande Ann Vikström, ledamot Ria Roes Schwartz (Nyköpings Konstförening), ledamot Birgitta Lindeberg (Västra Sörmlands Konstförening), suppleant Hans Lundén (Mariefred-Åkers Konstförening) och revisor Sigurd Jern (Valla) samt revisorssuppleant Leif Johanson (Eskilstuna).

Valda fram till stämman 2019 är vice ordförande Lars DO Sjögren (Förening i Konst), kassör Lars Gihl (Eskilstuna Konstförening), reserådgivare och studievägledare Ia Holmstrand (Strängnäs Konstförening), suppleant Ingrid Tunhammar Hallström och revisor Sven Lindell (Flen).
OBS! vakanta funktioner är sekreterare i distriktsstyrelsen och en valberedning.

Efter en genomgång av problematiken kring kommande val av styrelse inför årsstämman 2018 beslöts att bjuda in till ytterligare ett Valberedningsmöte den 12 februari 2018, se ovan, Hänt under 2018.

Efter Valberedningsmötet blev det traditionsenlig visning av Västra Sörmlands Konstförenings “Decembersalong” i Konsthallen Ängeln.

Oktober 2017 Barcelona “konstbildningsresa” (35 deltagare)

Vi som åkte ner till Barcelona mellan den 2-7 oktober fick under dessa fem dagar vara med om en konstbildningsresa utöver det vanliga. Redan dagarna innan vi åkte hade Katalonien en olaglig folkomröstning för självständighet från Spanien. Det ledde till att vi hamnade mitt i en för oss alla ofrivillig historielektion kring Kataloniens och katalanernas strävan “mot ljuset i norr” (myntat av Joan Maragall). Förutom Parc Güell och Casa Museû Gaudi besökte vi Picassomuseet, Museû Europeu dárt Modern (MEAM), Museû Nacional dárt Catalunya och Fundació Miro. Sista dagen hann vi även med att åka på en dagstur upp till Figueres i Salvador Dalis fotspår, med besök i hans Teatre Museû Dali och hans sommarhus i Cadaques. Vi bodde mycket bra, alla restaurangbesöken, inklusive besöket på konstnärskaféet Els Quatre Gats, var över förväntan och vinprovningen, med tillhörande lunch hos familjen Torres i vindistriktet Penedès, var i en klass för sig.

Augusti 2017 Finissage “Möten” (23 deltagare)

Distriktsstyrelsen bjöd in alla konstföreningsmedlemmar i Sörmland på Finissage (sista visningsdagen) söndagen den 20 augusti av Eskilstuna Konstförenings sommarutställning “Möten”. Det blev till ett fint avslut på 2016-2017 års konsttema “Mångfald”. Vi blev lotsade genom utställningen av ordförande Sven Janeheden och konstnären samt projektledaren Ola Öhlin. Utställningen var kommen ur ett projekt som drivs av KRO. Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer, några nyanlända och några som varit en längre tid i Sverige, att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet. Förutom Sven och Ola fick vi möta två av de sju konstnärer som fanns representerade på utställningen, nämligen Sermon Shaba född i Bagdad och Dali Akil född i Aleppo. Förutom dessa två konstnärer var Rami Chammo från Syrien, Reza Hazare från Afghanistan, Hanna Nyström från Ukraina, Dennis Teunissen från Holland och Shantal Zakko från Al-Hasakah i Syrien representerade i sommarutställningen.

Juni 2017 Open Art i Örebro en 4-läns träff (av 12 anmälda deltog 11)

Sveriges Konstföreningar Distriktet Örebro bjöd in Konstföreningarnas styrelser i Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro till en studiedag att närvara vid invigningen av Open Art söndagen den 18 juni. Dagen innehöll en god lunch, deltagande i invigningen, guidning med Kerstin Wagner av själva Biennalen och tillfälle till en stunds samtal om och kring kontakten mellan Sveriges Konstföreningars Distrikt och dess Konstföreningsmedlemmar. Det framkom bl.a. upplevelser av svårigheter kring flödet av information. Det fanns en önskan om anordnande av mingel minst en gång per år för de olika Konstföreningsmedlemmarnas styrelser. Några av deltagare berättade även om hur de sprider informationen från förbundet och distriktsstyrelsens genom att ha en S.K.punkt på sin dagordning för styrelsemötena.

Från Sörmland anmälde sig 12 personer som förutom Distriktsstyrelsen representerade sju av våra Konstföreningsmedlemmar.

Nästa år är det vår tur i Sörmland att anordna ett möte mellan de olika länen. Vi föreslår att vi fortsätter de påbörjade samtalen om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för dialog.

Maj 2017 Exklusiv visning av utställningen “Ledtrådar” med Carl Johan De Geer (av 27 anmälda deltog 24)

Distriktsstyrelsen i Sörmland bjöd in styrelseordförande/styrelseledamot från våra Konstföreningsmedlemmar på en visning med Carl Johan De Geer av hans utställning “Ledtrådar” på Eskilstuna Konstmuseum. Tanken med eventet var att skapa ett bildningstillfälle i form av ett möte som kunde leda till en positiv kontakt mellan Distriktsstyrelsen och våra Konstföreningars styrelser. Tio av 22 konstföreningar anmälde sitt intresse och av 27 anmälda deltagare kom 24 stycken.Mycket positivt var att inbjudan resulterade i många mailkontakter och ett flertal samtal. Vår förhoppning är nu att vi även i framtiden ska kunna bjuda in våra styrelser på liknande exklusiva bildningstillfällen och möten.

April 2017 Distriktsstämma S.K. Sörmland (18 deltagare)Plats: Duwfeholms Herrgård, Katrineholm
*Sedvanliga stämmoförhandlingar.
* Val av ny styrelse 2017.
*Efter styrelsemötet: Föreläsning av konsthistorikern och Folkhögskolläraren Hans Lundén, Mariefred.
”Tack vare Hitler och Stalin” Bakom denna lite märkliga rubrik berättas om de konstnärer som framförallt under andra världskriget tvingades lämna sina hemländer och i Sverige få en fristad. Här kunde de berika kulturlivet genom nya impulser. Konstnärer som Endre Nemes, Lotte Laserstein, Ilon Wikland eller Egon Möller Nielsen och tonsättare som Eduard Tubin eller arkitekter som Josef Frank och Arne Jacobsen är några exempel.
*Därefter bjöds på soppa, bröd, bordsdryck, kaffe och kaka.’

Februari 2017 Konsten att mötas (Ann Vikström)

Ann Vikström åkte till Stockholm under två dagar i februari, som representant för Distriktet Sörmland på en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Utbildningen hade som syfte att ge en bred och grundläggande kunskapsbas kring olika perspektiv på antirasism, öppenhet och mångfald och kommer så småningom att bli till ett kunskapsmaterial i “Konsten att mötas” något vi alla kommer att kunna ta del av.

Januari 2017 Decembersalongen (12 deltagare)

Distriktsstyrelsen Sveriges Konstföreningar Sörmland bjöd in till en visning av
2016 års decembersalong i Katrineholms Konsthall Ängeln. Detta var den fjärde decembersalongen i rad då Katrineholms konsthall tillsammans med västra Sörmlands konstförening bjudit in konstnärer från Sörmlands, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län att delta.
Av 104 sökande blev 35 konstnärer antagna. Alla fyra län var representerade med en viss övervikt för Sörmland.

——————————————————————————————–

Oktober 2016 Konstens vecka (20 deltagare)

Vi var 20 deltagare representerande alla Sörmlands hörn. Dagen började med att vår värd, Ria Roes Schwartz, gav oss en inblick i NK-villans historik. NK-villan byggdes som utställningspaviljong åt Nordiska Kompaniet till konst- och Industriutställningen 1906 i Norrköping. En av den tidens mest berömda arkitekter Ferdinand Boberg ritade huset. Efter utställningen monterades villan ner och flyttades till Nyköping. Idag fungerar NK-villan som kulturhus, där bedrivs en mängd av olika kulturaktiviteter. Därefter fick vi en guidning genom Yngve Henriksens utställning. Vi besökte även Peter Dewoon, George Badawis och Rias ateljéer. Inom Bryggeriets område fanns även möjlighet för den som hann att besöka Galleri Fiskhuset med utställningen -Lena möter stygn- av Lena Lundgren. Dagen fortsatte med gemensam lunch på Mickes skafferi. Några passade sedan på att besöka Galleri Sjöhästen med Lars Tunebos måleri och grafikutställning.

APR 2016 3-distriktsmöte KONSTUTFLYKT TILL VÄSTERÅS TILLSAMMANS MED KONST-
INTRESSERADE FRÅN TRE DISTRIKT (Västmanland, Sörmland, Örebro). 16/4 2016
Från Sörmland deltog 12 personer och totalt med de andra distrikten blev det ca 45 deltagare.
Samling med kaffe på Kyrkbacksgården vid Västerås domkyrka.
En guide visade oss domkyrkan med all dess konst och tog oss sedan med på en
vandring genom stadens centrala delar där vi kunde se en del av den offentliga konsten.
13 ca avslutas turen vid Konserthuset – som är ett konstverk i sig – där en härlig sopp-buffé väntade oss.
Efter lunchen var det dags för besök på konst- och länsmuseet, Karlsgatan 2, där man den här dagen dels
visade en utställning ur Hasselblads samlingar och dels hade vernissage på utställningen ”Drömbilder”
– installationer och bilder ur museets samlingar.
Man kunde också fördjupa sig i den industri historiska utställningen som länsmuseet visade.
Dagen avslutades med kaffe och besök på galleri Kaz för intresserade.
Distrikten bjöd på förmiddagskaffe och guide/visningsavgifter.

APR 2016  Distriktstämma, Sveriges Konstföreningar Sörmland 13 april (34 deltagare)
Plats: Trosa Stadshotell, V. Långg. 19, 619 35 TROSA, 0156 – 170 70
*Sedvanliga stämmoförhandlingar
* Val av ny styrelse 2016.
*Efter styrelsemötet: Föreläsning av författaren, konstnären, filmregissören och den kände radiorösten och debattören Rolf Wohlin.
”Ett måleri som inte böjer sig för något” var titeln på föreläsningen om den
amerikanska abstrakta expressionismen. Konstnärer som Jackson Pollock, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Hans Hoffman med flera verkade i New York under 1950-talet. Rolf Wohlin lade fokus vid konstnären Willem de Kooning, som utmärkte sig för ett kraftfullt måleri och ett äventyrligt privatliv.
*Greta Burman, konstvetare med bakgrund från bl.a Moderna museet, kulturattaché i Rom och författare av läroboken “Konsten i historien”, som är ny förbundschef och informerade om förbundet.
*Därefter bjöds på soppa, bröd, bordsdryck, kaffe och kaka.
——————————————————————————————-


DEC 2015 Utflykt till Sörmlandssalongen Eskilstuna den 9 dec kl 14oo (Eskilstuna Konstmuseum) 21 deltagare
Ordförande i Eskilstuna Konstförening, Sven Janeheden,  visade salongen för konstföreningarna i Sörmland.
Efter visningen bjöd Sörmlandsdistriktet på kaffe och kaka. 2015 års Sörmlandssalong är den 54e i ordningen och arrangeras av Eskilstuna konstförening.
Av de 118 sökande har 61 konstnärer antagits, flertalet kvinnliga.
Sörmland är representerat från flera orter i länet. Några exempel: 27 från Eskilstuna,   4 från Strängnäs,
5 från Nyköping, 1 från Vingåker, 3 från Trosa och 1 från Katrineholm. Övriga från andra orter i Sörmland.
Utställningen är stor och omväxlande, många olika tekniker och uttryckssätt finns representerade.
Årets Sörmlandssalong visar att det är en mångfald uttryck på gång samtidigt i Sörmlands konstliv!
Juryn har bestått av Ann Sidén, konstnär och representant för KRO, Kenneth Åström, f d chef för
Eskilstuna Konstmuseum och Jarl Hellichius representant för arrangörsföreningen.
(Under vernissagedagen kom 840 besökare till museet och över 7500 personer har sett utställningen.)

OKT, 2015 RESA  BERLIN 4 dagar. Genomförd med 29st deltagare.
Styrelsen hade lagt programmet och Resekompaniet i Eskilstuna arrangerade resan.
Flyg till Berlin och buss till aktiviteter. Guide Boye Jonsson.
PROGRAM BERLIN 4/10 – 7/10 2015
Bl.a. besöktes
1.Sammlung Boros. Christian och Karen Boros som har byggt upp en intressant
privatsamling av samtidskonst i den f.d. ”Bananbunkern”.
2.Max Liebermann-villan vid Wannsee. Villan och trädgården har varsamt återställts så som det
såg ut i början på 1900-talet.
3.Utställningar i  Hamburger Bahnhof den f.d. järnvägsstationen som är väl lämpad för samtids-
konst bl.a Andy Warhol och Beuys.
4. Käthe Kollwitz museet med hennes kraftfulla målningar och skulpturer.
5. Äldsta stadsdelarna av Berlin ”Nikolai kvarteren” med en guidad promenadvandring.
6. Stadsrundtur med bl.a. Kurfürstendamm, Potsdamer Platz fortsätter sedan med Brandenberger Tor,
Förintelsemonumentet,  Riksdagshuset, East side Gallery, Strasse des 17 juni, Wilhelm Dedächtniskirche
samt paradgatan Unter den Linden.

APRIL 2015 Distriktsstämma 2015
Medlemmar i Sveriges konstföreningar Sörmland, valberedning och revisorer kallades till distriktsstämma 2015. Tid: 21 april kl 17.00 Plats: Pelles Lusthus, Bruksgränd3, 611 32 Nyköping. Dagordning: Sedvanliga stämmoförhandlingar. Val av ordförande (1år), tre ledamöter (2år), en suppleant  (2år), en revisor (2år) och tre ledamöter i valberedning. Fastställande av distriktets stadgar.  Efter stämmoförhandlingar föreläste Lars DO Sjögren över ämnet “Vad är konst”. Kvällen avslutades med lättare middag med fisk-och skaldjurssoppa, bröd, kaffe och kaka.

MAR 2015 STUDIEDAG i Eskilstuna och Torshälla 14/3 2015
SK Sörmland inbjöd i samarbete med SK Västmanland och SK Örebro till en Studiedag i Eskilstuna och Torshälla.
Program:
1. Eskilstuna konstmuseum visades av museets guide delar av den permanenta samlingen med konst från 1600-talet till idag
samt ett urval av tre pågående utställningar med konst av Elisabeth Ohlsson-Wallin, Paula Urbano och Leif Pantzar.
2. Promenad vid Holmbergets fot i Torshälla och tittar på några av Allan Ebelings offentliga skulpturer t ex ”Jazzkapellet”, ”Saxofonisten” och ”Tors bockar” i Torshällaån.
3. Guidad tur i Ebelingmuseet i Torshälla. Där visades flera sidor av Allan Ebelings mångsidiga konstnärskap som måleri, skulptur, keramik och reklamkonst.
4. Tre nya utställningar: Sven Möller, keramik, Helena Roos, teckning och installation samt Petter Wrigstad, teckning.

Allan Ebeling (1897- 1975) är en konstnärsprofil från Torshälla.
Han föddes i New York, son till en svensk maskiningenjör. Efter faderns död 1908 flyttade modern med de tre barnen till Sverige och bosatte sig i Strängnäs. Under 1920-talet var Allan Ebeling verksam vid porslinsfabriken Bo fajans i Gävle och kom så småningom, 1930, till Torshälla där han bosatte sig för gott med hustrun Lillan och fyra döttrar. Döttrarna Marianne och Harriet blev konstnärer. Allan Ebeling var mycket mångsidig. Han arbetade med skulptur i keramik, stål, plåt och järn oftast i stora format. Han målade i olja och gjorde grafiska arbeten för reklamändamål. Torshälla har flera större offentliga skulpturer av Allan Ebeling. Man frapperas av hur okonventionell han är i motiv – och materialval. Jazzmusiker spelar tillsammans, gjorda i plåt, saxofonisten i stål blåser i sin saxofon. Tors bockar mitt i Eskilstunaån är en fontän gjord i gjutjärn.
——————————————————————————————-
OKT 2014 KONSTROND I STOCKHOLM 5 okt, studiedag under Konstens vecka.
*Magasin III Frihamnsgatan 28, Frihamnen
Visning av utställningen ”wizz eyelashes” med Katharina Grosse (f 1961), Walter de Maria ( 1935-2013) och Sol Le Witt ( 1928-2007).
Alla tre konstnärerna har tidigare ställt ut på Magasin III (förut Magasin 3). Katharina Grosse är en abstrakt målare i stora format,
som här möter de klassiska konceptuella minimalisterna Walter de Maria och Sol Le Witt.
Vår guide Sara Callahan visade oss också utställningarna ”The Drawing Room” och ”I’m Still Here”
*Magasin 9 med konstmässan ”Affordable Art Fair”. Ett 60-tal gallerier ställde ut konst till försäljning rakt över disk.
*SVT-huset på Hangövägen 18. SVT-huset hyrs ut till ateljéer och har ett gallerirum, där Maria Högbacke och Malin Ståhl ställer ut tillsammans under temat ”Tiden märks av färg”.
Drygt tiotal deltagare.

SEP 2014 “Samtidskonst” Bakgrund och dess kännetecken. Exempel på kända och typiska samtidskonstnärer. Samtidskonsten i framtiden?
Föreläsare Peter Ekström undervisar i praktiska och teoretiska ämnen på Örebro Konstskolan samt är lärare på Örebro Universitet i samtidskonstens teori och bakgrund.
Eskilstuna Konstmuseum 21 sep 30 deltagare.

APR 2014 DISTRIKTSSTÄMMA 2014 Medlemmar i Sveriges konstföreningar Sörmland, valberedning och revisorer kallades till distriktsstämma 2014. Tid: Onsdagen den 16 april kl 17.00 Plats: Gripsholms värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred Dagordning: Sedvanliga stämmoförhandlingar. Val av ordförande, två ledamöter samt en suppleant. Fastställande av distriktets stadgar. Val av ombud till Förbundsstämman 2015. Från förbundet deltog Birgitta Rolff, som bl.a. informerade om förbundsverksamheten och Förbundsstämma 2015 i Linköping. Efter stämmoförhandlingar föreläste Skulptören Gunnar Carl Nilsson. Visade bilder och berättade om sina uppmärksammade arbeten med eld och is. Kvällen avslutades med lättare middag med soppa, bröd, kaffe och kaka.

MARS 2014 Regionträff i Örebro. Gemensam konstbildningsdag för distrikten av Sveriges Konstföreningar i Västmanland, Sörmland och Örebro län. Distriktsstyrelsen i Örebro län stod som värd. Inbjudan riktade sig till styrelser i länens konstföreningar. En dag med konst i Örebro. Lördagen den 22 mars 2014 Kl 10.00 Samling på Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14. Kaffe serveras. Skolans rektor Peter Ekström tog emot och inledde dagen med en kort presentation. Tillfälle till diskussion om utveckling av regionsamverkan. Kl 12.00 Lunch på Rosengrens på länsmuseet i Örebro Engelbrektsg. 3 . Kl 13.00 –ca 15.00 presentation av landstingets konst. Vandring tillsammans med konstnären Ann Sidén. Landstinget köper årligen in konst för stora summor, och detta fick vi en glimt av. 15.00 Avslutning i Wadköping. Tillfälle att se utställningar, Konstfrämjandet och fika. Träffade vänner, förutom i det egna distriktet, även i angränsande distrikt. En möjlighet för erfarenhetsutbyte och kontakter. Inom Sveriges Konstföreningar betonas samverkan alltmer. Detta evenemang, tradition sen tre år, är ett led i vår regionsamverkan. Varje län ordnade sina transporter, med samåkning. Föreläsning och måltider var gratis. Dagen kunde genomföras tack vare anslag från Örebro Läns Landstings kulturnämnd och i samarbete med Sensus. Från Sörmland deltog 11 personer.

JANUARI 2014 Provocerande konst  Föreläsning arrangerad av Sveriges Konstföreningar, Sörmland och Multeum, Strängnäs. Söndag 19 januari 15.00. Kulturhuset Multeum Eskiltunavägen 2, 64580 Strängnäs. För ett par år sedan var det mediala intresset enormt stort för två svenska konstnärer och deras verk. Anna Odell och NUG, båda elever vid Konstfack i Stockholm skapade medierabalder och sensationen överskuggade de faktiska konstverken. Malin Ståhl håller en föreläsning om konstverken bakom provokationen sammanfört med exempel på internationell konst, som också skapat stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Malin Ståhl (www.malinstahl.se) är konstnär och utbildad vid the Iceland Academy of the Arts, the School of the Art Institute of Chicago och the Slade School of Fine Art i London. Utställningar bl.a.  FÄRG FÖR SÖK kunde också ses.
———————————————————————————————
OKT 2013.  KONSTROND I STOCKHOLM  Sveriges konstföreningar Sörmland inbjöd till en konstrond i Stockholm för att se aktuell samtidskonst Lördag den 5 oktober kl 11.00  Samling vid Bonniers konsthall,  Torsgatan 19 (T-bana S t Eriksplan) Visning av utställningen ”Minneskonst”, flera videos, Cecilia Edelfalk , med flera (samt ute på stan olika platser, som utsetts till minnenas konst) Guiden Carl-Oscar von Linné visar oss utställningen Värd och ciceron under konstronden är ordförande Pia Thunholm
Kl 14.00 Samling på Galleri Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8 (nära Vanadisplan)  Utställningen introduceras av galleristen
Andrén-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan 8, 2 tr. utställningen presenteras av galleristen
Christian Larsen, Hudiksvallsgatan 8
Galleri Andersson/Sandström, Hudiksvallsgatan 6
Galleri Flach, Hälsingegatan 43
kl 16.00 Konstronden avslutas

17/4 2013 DISTRIKTSSTÄMMA Sveriges Konstföreningar Sörmland. Hotell Statt, Katrineholm PROGRAM: Stämmoförhandlingar Ordförande Pia Thunholm föreläste om Hilma af Klint — En abstrakt pionjär? Från förbundet i Limhamn deltog Kalli Klement, som informerade om förbundsverksamheten. Distriktet bjöd på skaldjurssoppa, bröd, lättöl/vatten, kaffe och kaka.

16/3 2013 Studiedag i Arboga Vi inbjöd konstföreningar som tillhör Sveriges Konstföreningar Sörmland, Västmanland och Örebro län till en studiedag i Arboga lördagen den 16 mars 2013. Samling och förmiddagskaffe vid Jäders bruks herrgård och därefter ateljébesök hos keramikerna Gösta Grähs och Kerstin Hörnlund- Grähs. Efter lunch på restaurang Atena gjordes ateljébesök hos konstnärerna Ulf och Kazuyo Johansson Studiedagen avslutades med eftermiddagskaffe på Stadsgården vid torget

Kontakta oss

Sekreterare: Birgitta Norberg Brorsson, Bengtzéns väg 8, 644 36 Torshälla, 073 046 25 00, birgitta.brorsson@mdh.se Ordförande: Ann Vikström, Hertig Karls väg 14, 64533 Strängnäs, 073 8085 235, annvikstrom54@gmail.com.