Krav som vi som riksförbund ställer på ideella föreningar som vill bli våra medlemmar:

  • Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar.
  • Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande
  • Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Ur våra stadgar: §3 Medlemskap

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman. Ny medlem erlägger avgift för det år varunder den får medlemskap i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Konstförening som är ansluten till förbundet tillhör samtidigt SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt i sin region. ur Sveriges Konstföreningars stadgar

Medlemsavgiften är 900 kr per år.

 

ANSÖK OM MEDLEMSSKAP

Använd vårt formulär för att ansöka om medlemsskap. Klicka här.