Konstföreningen är en mötesplats för människor och konst. Den kan vara plattformen för samtal om konst och en möjlighet att tillsammans göra utflykter, arrangera kurser och utställningar. Konstföreningens medlemmar deltar vanligtvis i ett konstlotteri.

Olika sorters konstföreningar

En allmän konstförening kan göra stora insatser för det lokala konstlivet. Det kan till och med vara så att konstföreningen står för det totala ansvaret för kommunens konstutbud. Förutsättningen är ett kommunalt anslag av sådant format att det täcker lokalhyra och övriga driftskostnader. En bra utställningslokal är ett måste för en allmän konstförening. Kommunen bör förse föreningen med en lokal, attraktiv för publik och utställare, som uteslutande används för konstutställningar.

Arbetsplatskonstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar är en mångfasetterad samling med rik mångfald. Småföretag, rikstäckande företag liksom globala företag har konstföreningar. En lokal arbetsplatskonstförening ger närhet till utställningar och aktiviteter och skapar dessutom bättre förutsättningar för konststudier och möjlighet att delta i konstföreningsdistriktets utbildningar.

Det är alltid lättare att driva konstföreningen med företagsledningens stöd. Många föreningar ges generösa ekonomiska bidrag till verksamheten. Ett samarbete mellan företagsledningen och konstföreningen i fråga om utsmycknings- och konstinköpsfrågor är bra för alla parter. Att skapa goda förutsättningar för att hänga konst är inte dyrt, men vissa grundförutsättningar är viktiga, till exempel neutrala väggytor, bra belysning och tillgänglighet för alla personalkategorier.

Beställ vår folder: Bilda en konstförening

Skicka ett mail till oss på info@sverigeskonstforeningar.nu med namn och adress så skickar vi vår folder “Bilda en konstförening” till dig och mer om information om Sveriges Konstföreningar och våra medlemsförmåner.

Bilda en konstförening i 6 enkla steg
1. Kontakta personer som vill arbeta i föreningen. Tillsammans arbetar ni vidare med förberedelserna.
2. Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter. Föreningen ska ha minst 1 revisor och en valberedning.
3. Gå igenom Sveriges Konstföreningars stadgeförslag (se längst ner på sidan) och skriv de stadgar som passar er förening.
4. Gör förslag till medlemsavgift.
5. Nu är det dags att kalla till möte för att bilda konstföreningen.
6. Viktiga punkter på dagordningen:

  • Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
  • Beslut att bilda konstföreningen
  • Godkänna stadgarna
  • Fastställa medlemsavgift
  • Val av föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning, studieansvarig och en grupp som har hand om konstinköp
  • Föreningen är bildad

 

Organisationsnummer

När föreningen är bildad bör man ansöka om ett organisationsnummer. Ansök om ett organisationsnummer genom Skatteverket  

Läs mer

Läs även Sensus material: “Tillsammans att starta och driva en demokratisk förening“.