Månadens bild: Fisk med migranter. Carl Milles verk från det sena 1930-talet. Verket finns på Millesgården i Stockholm.
Foto: Pia Idenstedt.

Välkommen till Sveriges konstföreningar – Stockholms län

Riksförbundet för Sveriges konstföreningar har 24 distrikt, varav Stockholms län är ett av dessa. Vårt distrikt omfattar 164 konstföreningar, där 118 st är arbetsplatsföreningar och 46 st är allmänna konstföreningar. Det innebär att vi under Stockholmsdistriktet samlar ett mycket stort antal konstintresserade medlemmar.

Distriktets uppgift är att:

  • tillvarata konstföreningarnas intressen,
  • utveckla samarbetet mellan konstföreningarna i distriktet,
  • anordna olika aktiviteter som bidrar till konstföreningarnas konstbildande verksamhet; som medlemsträffar, seminarier och kurser,
  • erbjuda utbildning för förtroendevalda i form av t.ex. föreningskunskap.

Distriktet är också länken mellan medlemmarna, konstföreningarna och Riksförbundet Sveriges konstföreningar.

Kontakt: stockholmslan@sverigeskonstforeningar.nu

.