distrikt Stockholms läns hemsida

Månadens bild: Korssittande flicka, konstnär Peter Linde läs mer    Välkommen till Sveriges Konstföreningar- Stockholms län. Distriktet omfattar 159 konstföreningar. Det stora flertalet är arbetsplatskonstföreningar. Distriktets uppgift är  att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter som bidrar till föreningarnas konstbildande verksamhet, att utveckla samarbete mellan föreningarna och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av föreningskunskap, medlemsträffar, seminarier och … Fortsätt läsa distrikt Stockholms läns hemsida