Distriktet har upphört. Kontakta Sveriges Konstföreningars kansli info@sverigeskonstforeningar.nu för mer information.